TEXTER FRÅN
AVE MARIA PUBLIKATIONER

Klicka på "Ladda ner" nedan för att ladda ner aktuellt häfte.

Ave Maria Publikationer är ett apostolat i S:t Maximilian Maria Kolbes anda för utgivning av böcker och skrifter till andlig uppbyggelse.

Gråbröderna har sedan starten den 29 juli 2004 gett ut fem bönböcker (30 000 exemplar utdelade) och cirka 300 olika häften och foldrar.

Inga böcker eller material från AMP är till försäljning, utan delas ut gratis.
Bidrag kan ges genom Swish 076 555 84 06 (P. Joseph M. Nilsson) ansvarig utgivare.

SV/ENG KORSVÄGSANDAKT/WAY OF THE CROSS
MED MEDITATIONER FRÅN PÅVEN FRANCISKUS’ APOSTOLISKA BREV OM DEN HELIGE JOSEF ”PATRIS CORDE”

DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETEN (2021)

INFÖR EVIGHETEN

DE SJUKAS SMÖRJELSE

DON DOLINDO RUOTOLO
OCH
DEN MÄKTIGA ÖVERLÅTELSENOVENAN

KATOLSKT PÅSKFIRANDE

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!

JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

(DEN KRISTNA PÅSKHÄLSNINGEN FRÅN PÅSKNATTEN FRAM TILL PINGST)

VÅR HERRE JESUS KRISTUS,

DEN EVIGE ÖVERSTEPRÄSTEN


FÖR

PRÄSTERNAS HELGELSE OCH OM GODA PRÄSTKALLELSER

I GETSEMANE ÖRTAGÅRD


FÖRSLAG TILL BÖNER I REPOSITIONSKAPELLET

SKÄRTORSDAGEN OCH LÅNGFREDAGEN

NOVENOR TILL
HELIGE JOSEF
MED HYMNER TILL HELIGE JOSEF
FÖR GEMENSAM ELLER ENSKILD ANDAKT

HELIGA CLARA AV ASSISI
OCH

HELIGA CLARAS FRATERNITET I JÖNKÖPING

UPPRÄTTAD 2015-02-26


OFS – DEN FRANCISKANSKA SEKULARORDEN I SVERIGE

 

SÅ VÖRDAR VI
HELIGE JOSEF
UNDER KYRKOÅRET

HELIGE JOSEFS
KYSKA, FADERLIGA OCH ÖMMA HJÄRTA

MINA BÖNER TILL DEN HELIGE JOSEF

ROSENKRANSBÖNER
TILL
HELIGE JOSEF

DEVOTIONEN TILL
VÅR HERRES JESU KRISTI HELIGA LIDANDE

MINA BÖNER TILL
JESU KRISTI DYRBARA BLOD

DEN HELIGA MÄSSAN


DEN HELIGA MÄSSANS INNEBÖRD OCH BETYDELSE.
INNEHÅLLER ÄVEN:

MÄSSANDAKT FÖR HEMMET NÄR DU INTE KAN DELTA I MÄSSAN

DEVOTIONEN TILL
VÅR HERRES JESU KRISTI SÅR

KATOLSK FASTA
UNDERVISNING OM FASTANS BETYDELSE
RÅD FÖR ATT LEVA FASTETIDEN PÅ ETT GIVANDE SÄTT

VAD DU BEHÖVER VETA OM:


VIA CRUCIS

KORSVÄGSANDAKTEN

KORSVÄGSANDAKT

ROSENKRANSBÖNER
JESU HELIGA ANLETES ÄRA

FULLSTÄNDIG AVLAT I CORONAVIRUSETS NÖDSITUATION

RÄDDA SJÄLARNA ROSENKRANS

HELIGE JOSEFS ÅR
8 DECEMBER 2020 – 8 DECEMBER 2021

KATOLSKT JULFIRANDE: JULKRUBBAN

IMMACULATA

KATOLSKT JULFIRANDE: ADVENT

AVLATSBÖNER FÖR DE AVLIDNAS SJÄLAR

SALIGE CARLOS ACUTIS

ROSENKRANSBÖN OCH COMPLETORIUM FRÅN SEPT 2020

DEN SALIGA JUNGFRUN MARIAS FÖDELSE
8 SEPTEMBER

HELIGA CLARA AV ASSISI

RosAugusti.jpg

ROSENKRANSVAKA UNDER AUGUSTI 2020

JESU HJÄRTA, MARIE HJÄRTA, JOSEF HJÄRTA

HELIGE JOHANNES DÖPAREN

ANTONIUS TRETTONDAGARSBÖN 2020

Rosenkransvaka juni.jpg

ROSENKRANSVAKA UNDER JUNI 2020

DEVOTIONEN TILL
VÅR HERRES JESU KRISTI KORS
’BARMHÄRTIGHETENS TRON’

ROSENKRANSVAKA UNDER APRIL OCH MAJ 2020

DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS FEST

ROSENKRANSVAKA OCH BARMHÄRTIGHETENS NOVENA (LÅNGFREDAG TILL BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG)

DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETEN

NOVENOR OCH ANDAKTER UNDER KYRKOÅRET

MEN VAD SKA JAG SÄGA TILL PRÄSTEN NU IGEN?

AVLAT - VARFÖR BEHÖVER VI AVLATEN
OCH HUR GÖR MAN FÖR ATT FÅ AVLAT?

AVLAT - KYRKANS AVLATSBÖNER TILL MARIA

DET DU BEHÖVER VETA OM KORSVÄGSANDAKTEN - VIA CRUCIS

OLIKA KORSVÄGSANDAKTER

DE SJU BOTPSALMERNA

ROSENKRANSENS HISTORIA

JUNGFRU MARIAS ROSENKRANS - HUR MAN KAN BE DEN

 
  • Facebook
  • Twitter

©2020 by S:t Franciskus Katolska församling