top of page
Maximilian1.jpg

TEXTER FRÅN AVE MARIA PUBLIKATIONER

Klicka på "Ladda ner" nedan för att ladda ner aktuellt häfte.

Ave Maria Publikationer är ett apostolat i S:t Maximilian Maria Kolbes anda för utgivning av böcker och skrifter till andlig uppbyggelse.

Gråbröderna har sedan starten den 29 juli 2004 gett ut fem bönböcker (30 000 exemplar utdelade) och cirka 300 olika häften och foldrar.

Inga böcker eller material från AMP är till försäljning, utan delas ut gratis.
Bidrag kan ges genom Swish 076 555 84 06 (P. Joseph M. Nilsson) ansvarig utgivare.

Texter från Ave Maria Publikationer: Rubriker

VÄLSIGNELSE AV PÅSKMATEN

Bearbetning från Oremus,
övrig text P. Joseph Maria Nilsson OFMConv, 2010
S:t Franciskus katolska kyrka, Jönköping

traditionell-ortodoxa-påskmat-för-välsignelse-påskkorg-med-stilmålade-ägg-jästkakor-smörlj
Nicolaus.jpg

HELIGE NICOLAUS AV MYRA

Novena: 27 november - 5 december

Festdag: 6 december

KÄRLEKEN OCH OMSORGEN FÖR VÅRA AVLIDNA

Välsignelse av Gravar, Andakt vid gravar och förbön för våra avlidna vid Alla Själars Dag.
Ladda ner Här:
Välsignelse av gravar och förbön för våra avlidna

Andakt att be vid gravar

Ladda nerknappen är pdf:en

I bön inför Vår Korsfäste Herre

och Frälsare Jesus Kristus

för våra avlidna

AndaktGravar.jpg
MI.jpg

MILITIA IMMACULATAE

Marie Härskara
i Sverige
S:t Maximilian Maria Kolbes
världsvida Marianska andliga rörelse
Grundad i Rom år 1917

JOSEFSBRÖDRASKAPET

Brödraskapet av den Helige Josefs Saliga Död

Josefbrödraskapet.jpg
Mariabarnet.jpg

VI FIRAR
DEN SALIGA JUNGFRUN MARIAS FÖDELSE
8 SEPTEMBER

Devotionen till Mariabarnet

APOSTLAFURSTARNA
PETRUS OCH PAULUS

Novena 20 – 28 juni (eller vid behov)

Högtid 29 juni

(med Mässplikt för alla katoliker

som inte har giltigt förhinder)

PetrusOPaulus.jpg
Kärleksflamma.jpg

MARIE OBEFLÄCKADE HJÄRTAS KÄRLEKSFLAMMA

Den Ungerska Bönboken
Tillägnas:
Guds Moder Maria, Franciskanordens Beskyddarinna och Försvarare.
Med anledning av Franciskanordens 800-jubileum 1209-2009.

Jesus, Maria, jag älskar Er. Rädda alla själar!

HELIGE ANTONIUS AV PADUA

Lissabon, Portugal, 15 augusti 1195
Arcella (Padua), Italien, 13 juni 1231

Franciskanordens Undergörare
Skyddshelgon för skörd, fattiga, ogifta kvinnor, ofruktsamhet och vid förlorad nåd och borttappade föremål

AntoniusPadua.jpg
Antoniusfirandet.jpg

FIRANDET AV DEN
HELIGE ANTONIUS AV PADUA

Franciskanordens Undergörare
Gråbröderna

MARIA, SOM LÖSER ALLA LIVETS KNUTAR


”KNUTLÖSERSKAN”


En Mariansk andakt
som Påven Franciskus förespråkar

knut.jpg
xavier.jpg

HELIGE FRANCISKUS XAVIER
NÅDENS NOVENA

Nådens Novena: 4 - 12 mars
Nådens Novena: 24 november - 2 december
Helgonets festdag: 3 december

MIN OCH FAMILJENS VIGNING TILL
JESU HELIGA HJÄRTA OCH
MARIAS OBEFLÄCKADE HJÄRTA

Låt Jesu Heliga Hjärta och Marias Obefläckade
Hjärta triumfera i ditt hjärta och i ditt hem!

Varför och hur läs i häftet!

JesuMarieHjärta.png
VigningenUkrainaRyssland.jpg

VIGNING AV RYSSLANDS OCH UKRAINAS FOLK

Vigning av Rysslands och Ukrainas folk
åt den Saliga Jungfru Marias Obefläckade Hjärta


Jungfru Marie Bebådelsedag, 25 mars 2022

FATIMABUDSKAPET

Guds fredsplan för världen
och för varje själ

Fatimabudskapet.jpg
Fatimanovenan.jpg

FATIMANOVENAN

Fatimanovenan
4 - 12 maj

FATIMABÖNERNA

Gottgörelse för mänsklighetens synder
Förbön för själarnas frälsning

Fatimabönerna.jpg
Texter från Ave Maria Publikationer: Filer
Jul 2020.jpg
StändigaHjälpen_edited.jpg

STRÅLANDE JUL

”VAD HJÄLPER DET MIG OM KRISTUS ÄN FÖDS TUSEN GÅNGER

I BETLEHEM MEN INTE FÖDS I MITT HJÄRTA!”


ANGELUS SILESIUS (1624-1677)

VÅR FRU OCH MODER
AV DEN STÄNDIGA HJÄLPEN

Husvälsignelse.jpg
Loreto.jpg

HUSVÄLSIGNELSER
OCH
BÖNER OM BEFRIELSE FRÅN DEN ONDES INFLYTANDE

VÅR FRU OCH MODER AV LORETO

liturgioandakt.jpg
katolskadvent.jpg

LITURGI OCH ANDAKT
SANKT FRANCISKUS KATOLSKA KYRKA, JÖNKÖPING - GRÅBRÖDERNA

KATOLSK ADVENT


KATOLSKA TRADITIONER OCH BÖNER

FÖR ADVENTSTIDEN

kristuskonung.jpg
Guadalupe.jpg

KRISTUS KONUNGEN

VÅR FRU OCH MODER
AV GUADALUPE

jesubarnetavprag.jpg
BeGravar.jpg

JESUSBARNET AV PRAG

ANDAKT ATT BE VID GRAVAR

SjukasRaddning.jpg
AndaktHeligaKors.jpg

MARIA, DE SJUKAS RÄDDNING


NOVENA: 15 - 23 AUGUSTI

SAMT: 7 - 15 NOVEMBER

FESTDAG: 24 AUGUSTI OCH/ELLER 16 NOVEMBER

(ELLER LÖRDAGEN FÖRE SISTA SÖNDAGEN I AUGUSTI)

ANDAKT TILL DET HELIGA KORSET

DenKorsfäste.png
KristiTörne.jpg

DEVOTIONEN TILL JESUS DEN KORSFÄSTE

KRISTI TÖRNEKRONA - 2 SEPT

Andlig kalender 1.jpg
Andlig Kalender 2.jpg

ANDLIG KALENDER I
- FÖR TRONS FIRANDEN JANUARI TILL JUNI MÅNADER

ANDLIG KALENDER II
-FÖR TRONS FIRANDEN JULI TILL DECEMBER MÅNADER

Karmelskapularet.jpg
Nådekrans.jpg

KARMELSKAPULARET

NÅDEKRANS HÄFTE

Blodets Drottning.jpg
jesublod.jpg

BLODETS DROTTNING

JESU KRISTI DYRBARA BLODS LÖFTESBÖN

J.Döparen.jpg
Franciskaner.jpg

HELIGE JOHANNES DÖPAREN

FRANCISKANERNA FIRAR

Majandakthafte.jpg
MajPingst.jpg

MAJANDAKT HÄFTE

MAJANDAKT OCH PINGSTNOVENA

Korsväg.png
Barm.jpg

SV/ENG KORSVÄGSANDAKT/WAY OF THE CROSS
MED MEDITATIONER FRÅN PÅVEN FRANCISKUS’ APOSTOLISKA BREV OM DEN HELIGE JOSEF ”PATRIS CORDE”

DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETEN (2021)

evigheten.jpg
Sjukas.jpg

INFÖR EVIGHETEN

DE SJUKAS SMÖRJELSE

Don_edited.jpg
P%C3%A5sk_edited.jpg

DON DOLINDO RUOTOLO
OCH
DEN MÄKTIGA ÖVERLÅTELSENOVENAN

KATOLSKT PÅSKFIRANDE

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!

JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

(DEN KRISTNA PÅSKHÄLSNINGEN FRÅN PÅSKNATTEN FRAM TILL PINGST)

Överstepräst.jpg
Getsemane.jpg

VÅR HERRE JESUS KRISTUS,

DEN EVIGE ÖVERSTEPRÄSTEN


FÖR

PRÄSTERNAS HELGELSE OCH OM GODA PRÄSTKALLELSER

I GETSEMANE ÖRTAGÅRD


FÖRSLAG TILL BÖNER I REPOSITIONSKAPELLET

SKÄRTORSDAGEN OCH LÅNGFREDAGEN

Josef5.jpg
H_edited.jpg

NOVENOR TILL
HELIGE JOSEF
MED HYMNER TILL HELIGE JOSEF
FÖR GEMENSAM ELLER ENSKILD ANDAKT

HELIGA CLARA AV ASSISI
OCH

HELIGA CLARAS FRATERNITET I JÖNKÖPING

UPPRÄTTAD 2015-02-26


OFS – DEN FRANCISKANSKA SEKULARORDEN I SVERIGE

Texter från Ave Maria Publikationer: Filer
Josef4.jpg

SÅ VÖRDAR VI
HELIGE JOSEF
UNDER KYRKOÅRET

Josef3.jpg

HELIGE JOSEFS
KYSKA, FADERLIGA OCH ÖMMA HJÄRTA

Josef2.jpg

MINA BÖNER TILL DEN HELIGE JOSEF

Josef1.jpg

ROSENKRANSBÖNER
TILL
HELIGE JOSEF

Lidandet.jpg

DEVOTIONEN TILL
VÅR HERRES JESU KRISTI HELIGA LIDANDE

blod.jpg

MINA BÖNER TILL
JESU KRISTI DYRBARA BLOD

massan.jpg

DEN HELIGA MÄSSAN


DEN HELIGA MÄSSANS INNEBÖRD OCH BETYDELSE.
INNEHÅLLER ÄVEN:

MÄSSANDAKT FÖR HEMMET NÄR DU INTE KAN DELTA I MÄSSAN

Sår.jpg

DEVOTIONEN TILL
VÅR HERRES JESU KRISTI SÅR

KatolskFasta.jpg

KATOLSK FASTA
UNDERVISNING OM FASTANS BETYDELSE
RÅD FÖR ATT LEVA FASTETIDEN PÅ ETT GIVANDE SÄTT

ViaCrucis.jpg

VAD DU BEHÖVER VETA OM:


VIA CRUCIS

KORSVÄGSANDAKTEN

Korsväg.png

KORSVÄGSANDAKT

Anlete.jpg

ROSENKRANSBÖNER
JESU HELIGA ANLETES ÄRA

CoronaAvlat.jpg

FULLSTÄNDIG AVLAT I CORONAVIRUSETS NÖDSITUATION

RäddaSjälarna.jpg

RÄDDA SJÄLARNA ROSENKRANS

Josefåret.jpg

HELIGE JOSEFS ÅR
8 DECEMBER 2020 – 8 DECEMBER 2021

Julkrubban.jpg

KATOLSKT JULFIRANDE: JULKRUBBAN

Immaculata.jpg

IMMACULATA

Advent.jpg

KATOLSKT JULFIRANDE: ADVENT

Avlat.jpg

AVLATSBÖNER FÖR DE AVLIDNAS SJÄLAR

Carlos.jpg

SALIGE CARLOS ACUTIS

RosComp.jpg

ROSENKRANSBÖN OCH COMPLETORIUM FRÅN SEPT 2020

MariasFödelse.jpg

DEN SALIGA JUNGFRUN MARIAS FÖDELSE
8 SEPTEMBER

H.Clara.jpg

HELIGA CLARA AV ASSISI

RosAugusti.jpg

ROSENKRANSVAKA UNDER AUGUSTI 2020

Ladda ner
JesuMarieJosef.jpg

JESU HJÄRTA, MARIE HJÄRTA, JOSEF HJÄRTA

Antonius_Trettondagsbön.jpg

ANTONIUS TRETTONDAGARSBÖN 2020

Rosenkransvaka juni.jpg

ROSENKRANSVAKA UNDER JUNI 2020

DevotionKorset.jpg

DEVOTIONEN TILL
VÅR HERRES JESU KRISTI KORS
’BARMHÄRTIGHETENS TRON’

RosenkransAprilMaj.jpg

ROSENKRANSVAKA UNDER APRIL OCH MAJ 2020

BarnSöndag.png

DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS FEST

Barm.jpg

ROSENKRANSVAKA OCH BARMHÄRTIGHETENS NOVENA (LÅNGFREDAG TILL BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG)

Barmhärtigheten.jpg

DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETEN

Francis.jpg

NOVENOR OCH ANDAKTER UNDER KYRKOÅRET

präst.jpg

MEN VAD SKA JAG SÄGA TILL PRÄSTEN NU IGEN?

Avlat.jpg

AVLAT - VARFÖR BEHÖVER VI AVLATEN
OCH HUR GÖR MAN FÖR ATT FÅ AVLAT?

Maria.jpg

AVLAT - KYRKANS AVLATSBÖNER TILL MARIA

ViaCrucis.jpg

DET DU BEHÖVER VETA OM KORSVÄGSANDAKTEN - VIA CRUCIS

Korsväg.jpg

OLIKA KORSVÄGSANDAKTER

SjuBotpsalmer.jpg

DE SJU BOTPSALMERNA

RosenkranskensHistoria.jpg

ROSENKRANSENS HISTORIA

kisspng-earring-jewellery-necklace-charm

JUNGFRU MARIAS ROSENKRANS - HUR MAN KAN BE DEN

Texter från Ave Maria Publikationer: Filer
bottom of page