top of page

UNDERVISNING

Undervisning i vår katolska tro är under kyrkoherdens ansvar.
Till medarbetare (kateketer) har han andra präster, diakoner och lekmän från församlingen.

Katekes för barn och vuxna är organiserad på följande sätt:

Undervisning: News
bottom of page