top of page
54728778_2119262441444622_26080371400884

LÄNKAR

Några intressanta länkar

Youtubekanalen PATER JOSEPH MARIA HAR ORDET
https://www.youtube.com/user/catomedia75


Katolsk internetportal

https://www.katolsk-horisont.net/


Stiftets hemsida

https://www.katolskakyrkan.se/


Katolsk TV - nu i norden

https://www.ewtn.se/


Församlingens konfirmandsida

https://danahnberg.wixsite.com/konfirmation


Conventualfranciskaner i världen

https://www.ofmconv.net/?lang=en


Gråbröderna i Motala

https://www.motalakloster.com/

Länkar/FAQ: About Us

FAQ - FRÅGOR

Vem kontaktar jag angående:

DOP FÖR BARN OCH VUXNA:

Kontakta någon av prästerna eller diakonerna.
Inför föräldrarnas första barn ska dopsamtal hållas. Det kan göras av någon annan än den präst eller diakon som ska döpa barnet.
Anmälan om dop ska fyllas i och personbevis för barnet överlämnas.
Inför vuxendop måste en längre förberedelse äga rum.
Det har egendomligt nog blivit allt vanligare att det kommer föräldrar som inte är katolskt vigda. Red ut ditt liv enligt den katolska tro som du bekänner! Är du katolik så ska du vara gift enligt den Katolska Kyrkans ordning. Vi döper naturligtvis barn även till föräldrar som inte är gifta, men vad är det för vittnesbörd om katolsk tro föräldrarna ger om de inte är gifta, dvs. lever enligt den katolska läran och tron? Detta är den andra frågan i dopritualet: ”Lovar ni att uppfostra barnet i den katolska tron?” Ska man stå och ljuga i kyrkan?
Om ni inte är gifta när barnet föds och det inte finns några verkliga hinder, se då till att ställa allt i ordning inför Gud och Kyrkan. Det vinner ni på, nu och inför evigheten.

FÖRSTA HELIGA KOMMUNIONEN:

Församlingssekreteraren Iwona Moszczynska ger information om katekesundervisningen i vår församling.
Undervisning ska börja när barnet är 7 år. Kom ihåg att undervisningen för barnen i församlingen är ett komplement. Vi kan aldrig ersätta föräldrarnas eget vittnesbörd om sin tro. Talar aldrig föräldrarna om Gud med sina barn, läser något för dem och framför allt, ber tillsammans med barnen, då kommer vår kristna katolska tro bara vara någon egendomligt och främmande för dem. Katekesundervisningen börjar alltså i hemmet. Detta har flera påvar påpekat med stor omsorg, bl.a. den Helige Pius X, Paulus VI och Salige Johannes Paulus II.

KONFIRMATION – BEKRÄFTELSENS SAKRAMENT:

Kontakta: Pater Wladek Mezyk OFMConv
Förberedelsen inför Konfirmationen är två år i Stockholms Katolska Stift.

Ungdomarna ska ha fyllt eller fylla 14 år för att börja kursen.

Ibland verkar det som om många ungdomar blir konfirmerade ”från” Kyrkan (=efter konfirmationen ser vi dem inte mer på många år, eller aldrig) istället för att bli konfirmerade ”till” Kyrkan (=att de blir alltmer aktiva i Kyrkans liv). Här är det föräldrarnas eget andliga liv som lägger grunden. Finns Kyrkan även hemma genom ett liv enligt vår tro, ja då finns allt det som behövs för att de unga ska fortsätta att leva som kristna, som katoliker.

JAG VILL BLI KATEKET, DVS. HJÄLPA TILL ATT UNDERVISA BARN OCH UNGDOM I VÅR KATOLSKA TRO:

kontakta kyrkoherden, han blir själaglad!

FÖRBEREDELSE INFÖR ÄKTENSKAPET:

 inför vigsel ska man gå en förberedande ”kurs”. Sedan sker den formella förberedelsen med dokument etc. Kontakta Diakon Göran Fäldt för den förberedande kursen. För själva vigseln kontaktar ni den präst eller diakon i vår församling eller av de nationella prästerna som ni önskar ska viga er.

JAG VILL BLI KATOLIK:

Kontakta kyrkoherden.
Men först ska du börja med att delta i Mässorna även om du inte kan ta emot den Heliga Kommunionen. Mässan är ”höjdpunkten och källan” för en katolik (II Vatikankonciliet).

Länkar/FAQ: FAQ
Church Pews_croped
Länkar/FAQ: FAQ

JAG BEHÖVER INTYG OM DOP, KONFIRMATION, VIGSEL MM:

Kontakta församlingssekreteraren Iwona Moszczynska

VID MIN ELLER FAMILJEMEDLEMS SVÅRA SJUKDOM:

Kontakta någon av prästerna för De Sjukas Sakrament.
De Sjukas Smörjelse kan upprepas flera gånger under en sjukdomsperiod. I samband med detta sakrament bör också den sjuke bikta sig och om möjligt ta emot den Heliga Kommunionen.
Obs! Den s.k. Sista Smörjelsen (inför dödsstunden) kan inte ges efter att en person dött. Var ute i god tid och vänta inte med detta viktiga sakrament tills det är för sent. Om du försummar att se till att dina närmaste får de viktiga sakramenten inför den mest avgörande stunden, dödsstunden, då ska du svara inför Gud för detta.

SJUKKOMMUNION:

om du önskar få ta emot den Heliga Kommunionen när du inte kan komma till kyrkan på grund av sjukdom eller stora svårigheter att komma till Mässan, kontakta någon av prästerna eller diakonerna. Om du önskar bikta dig måste det vara en präst.

BEGRAVNING:

kontakta någon av prästerna eller diakonerna.
Önskas begravningen på annat språk än vad församlingens präster eller diakoner önskar, då kontaktar man någon av de nationella prästerna. Tänk på att närmast anhöriga ska komma överens om begravningsformen, dvs. ska det firas Mässa eller inte i samband med begravningen. Detta är viktigt om den avlidne/a inte har lämnat några önskemål om detta. Katolsk begravning kan ske på två sätt:
Form 1) Kistan förs till kyrkan, man firar Begravningsmässa och sedan följer alla med till kyrkogård för jordfästningen. Om kremering ska äga rum tas avskedet i kyrkan. Kremering är tillåten för katoliker om det inte är någon slags protest mot vår tro om uppståndelsen.
Form 2) Begravningsliturgi (Ordets gudstjänst utan Mässa) sker i något begravningskapell på själva kyrkogården där jordfästningen ska äga rum. Det är självklart att de närmast anhöriga ser till att Mässa firas för den avlidne/a före eller efter begravningen.
Själamässor för de avlidna är mycket viktiga och är en av de största tecken på att man verkligen älskade dem som gått ur tiden. Tänk på dina avlidna och be om Mässfirandet på årsdagar mm. Detta gör du genom att kontakta någon av prästerna. Hos Gråbröderna är kyrkoherden ansvarig för bokning av firandet av Mässor (för levande och döda).

JAG ÖNSKAR FÅ EN MÄSSA FIRAD FÖR MIN FAMILJ:

Mässor firas inte endast för avlidna. Först och främst firas Mässan för oss som ännu är på jordiska pilgrimsvandring på väg till vårt himmelska hemland (Jfr. uppställningen i själva Mässans text).

Du vänder dig till någon av prästerna och ber att Mässan ska firas för din familj eller för någon särskild familjemedlem eller vän om Guds barmhärtighet, nåd och välsignelse(detta innesluter även bön om tillfrisknande etc.). Vill du inte att namn ska sägas högt så uppge detta. Datum för firandet beror på när det är möjligt.

När man ber om Mässan lämnas ett s.k. Mässtipendium (I Europa är denna symboliska gåva mellan 10 – 20 Euro).
För mer info: MÄSSINTENTION II

Church Pew
Länkar/FAQ: FAQ

VÄLSIGNELSE AV HEM:

detta kan göras när som helst under året. Kontakta någon av prästerna eller diakonerna.

JAG UNDRAR OM JAG KAN HJÄLPA TILL MED NÅGOT I FÖRSAMLINGEN:

kontakta församlingssekreteraren Iwona Moszczynska. Du kommer att bli överraskad över hur mycket det finns att göra…

JAG BEHÖVER ETT SAMTAL OM MITT LIV, MIN TRO, MINA SVÅRIGHETER:

då ska du inte tveka att kontakta någon av oss präster eller diakoner. Du stör inte! Vi är vigda till denna uppgift att lyssna och att försöka hjälpa.

JAG VILL BIKTA MIG:

Vi är fyra präster i församlingen som kan ta emot bikt och ge syndernas förlåtelse. Vanligtvis har vi s.k. bikttid på söndagar, men det hindrar inte att du kan komma överens om annan tid under veckan. På förekommen anledning kan sägas att man inte kan bikta sig per telefon! Kan inte du komma till prästen p.g.a. sjukdom, ja då får prästen komma till dig.

JAG FUNDERAR PÅ ATT BLI PRÄST ELLER GÅ I KLOSTER:

Om du har funderingar över din kallelse så ta gärna kontakt med någon av oss präster. För att få inträde i ett prästseminarium eller i en orden behövs vanligtvis ett intyg om lämplighet från kyrkoherden.
Låt oss alla be mer för kallelser i vår församling!

JAG VILL GYNNA FÖRSAMLINGEN I MITT TESTAMENTE:

Tänk på att testamentet ska vara lagligt skrivet, dvs. bevittnat etc. Det räcker inte med att skriva en lapp och lägga i byrålådan. Detta har vi varit med om… Vänd dig till en begravningsbyrå som erbjuder denna tjänst och gör det i god tid. Meddela gärna kyrkoherden att detta har gjorts.

Om du har andra frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta oss:

Länkar/FAQ: FAQ
bottom of page