top of page
  • Skribentens bilddanahnberg

KONFIRMATIONEN: Bekräftelsens Sakrament

Konfirmationen (Bekräftelsens Sakrament) bekräftar det kristna livet när man blir vuxen (minst 15 år). Konfirmationen är den kristna mognadens Sakrament. Det som givits i dopet och påbörjats i vårt kristna liv blir nu bekräftat.Konfirmationen är ett tecken på att den helige Ande, som Jesus lovade sina lärjungar, har givits åt konfirmanden. För den som döpts som barn blir konfirmationen ett tillfälle till ett personligt avgörande. Som fullvuxna medlemmar kan de som tagit emot bekräftelsens sakrament nu vara till nytta för kyrkans gemenskap. Konfirmationen meddelas vanligen av en biskop. Denne lägger sina händer på konfirmanden och smörjer hans/hennes panna med vigd olja, en symbol för andlig styrka. I Apostlagärningarna (8:4-17) berättas om hur en diakon, Filippos, predikade och döpte i Samarien. Därefter kom apostlarna Petrus och Johannes dit, bad för de nydöpta och lade händerna på dem, och de fick den helige Ande. Så sker också nu.Unga katoliker mottar bekräftelsens sakrament, som ger dem den helige Andes gåva och knyter dem fastare till kyrkan, rustar dem med kraft för den andliga kampen och förpliktar till att i ord och handling vittna om Kristus samt att utbreda och försvara tron, i olika åldrar i olika delar av världen. Det är ett sakrament man själv ber om – det är konfirmandens tro som bekräftas, inte föräldrarnas eller mor- eller farföräldrarnas.


När sker Konfirmationen då? Kolla med din lärare när bekräftelsen äger rum i din församling. I allmänhet ges bekräftelsen i samband med en Mässa. Innan dagen då bekräftelsen (Konfirmationen) äger rum så övar vi i kyrkan. Glöm inte att kolla upp när det är övningen i kyrkan. Observera att både konfirmanderna och deras faddrar ska delta i övningen! I samband med övningen ges också tillfälle till bikt. Inför själva bekräftelsemässan ska ni komma ihåg att hålla fastan inför kommunionen – en timme innan man tar emot Kristi kropp och Kristi blod i Eukaristin får man ju inte äta eller dricka annat än vatten. Inget smaskande i kyrkan, alltså, och om ni äter lunch före mässan kan det vara bra att inte lämna det till sista minuten.


Förberedelser

1) Val av fadder Inför bekräftelsen ska man – här har mamma och pappa en viktig roll – välja en bekräftelsefadder. Precis som ett barn (eller en vuxen, för den delen) som blir döpt har en fadder när det Sakramentet meddelas, har även konfirmanden en fadder. Faddern ska naturligtvis vara katolik och själv gammal nog att ha fått emotta bekräftelsens sakrament (åtminstone några år äldre). Faddern får inte heller vara utesluten ur sakramentsgemenskapen, alltså kan inte leva i ett andra äktenskap om den första makan/maken lever etc, och ska gärna vara en person som den unga faktiskt kan vända sig till i trosfrågor – kanske i synnerhet sådana frågor som det kan vara svårt att ta upp med mamma eller pappa. Om det är tunnsått med katolska bekanta kan man höra sig för om en förälder till någon annan konfirmand eller församlingsmedlem kan tänka sig att ställa upp. Faddern ska förstås vara med på bekräftelsemässan och också delta i övningen. Däremot behöver faddern inte kunna svenska (men nog i så fall ha något annat språk gemensamt med konfirmanden) – han eller hon behöver inte säga något under bekräftelsemässan.


2) Val av helgon Bekräftelsens sakrament har ytterligare en sak gemensamt med dopet: då valde föräldrarna minst ett skyddshelgon åt sitt barn: ett av barnets namn bör ju vara namnet på ett helgon i någon form. Nu är det dags för barnet att själv välja ett helgon åt sig – det kan vara samma helgon som föräldrarna valde vid dopet, eller ett annat, men det ska kännas som ens eget helgon, som en person man kan relatera till och som man gärna vänder sig till när man behöver förbön.


3) Bikt Precis som inför alla andra sakrament (utom dopet) ska man bikta sig för att se till att man är beredd att motta sakramentet. Tillfälle att bikta sig på svenska ordnas i samband med övningen, men det går också bra att bikta sig i samband med någon annan mässa om man har ett språk gemensamt med prästen. Inför bikten kan man ta hjälp av den biktförberedelse som finns här på hemsidan under Bikt: Försoningens Sakrament.


Annat att komma ihåg

Klädsel Konfirmanden ska vara klädd i vanliga finkläder – det behöver inte vara väldigt fint, men att det ska vara helt och rent och anständigt för ett kyrkorum är minimikraven.

Placeringen i kyrkan Konfirmanderna och faddrarna sitter i en eller två reserverade bänkrader längst fram. Övrig släkt och vänner kan sitta där de vill, men vill ni ha goda platser så lönar det ju sig att komma i tid. Icke-katolska familjemedlemmar, släktingar och vänner kan inte delta i Eukaristin, men det går bra att gå upp och bli välsignad av prästen. Håll i så fall höger hand på vänster axel, så vet prästen att ni inte tar emot Kristi kropp.

Fotografier I Sankt Franciskus katolska kyrka så ordnar vi med en professionell fotograf vilket betyder att ni skall be era familjemedlemmar och vänner att låta mobilerna vara kvar i fickan, ljudlösa givetvis – de får under inga som helst omständigheter störa gudstjänsten. Bilder som den professionella fotografen tar kommer att kunna laddas ner, gratis.

Låt församlingen gratulera Efter eller i samband med Mässan kommer församlingen att ge en liten gåva. Skynda alltså inte hem så fort välsignelsen ljudit, utan ge församlingsmedlemmar en chans att gratulera.

Andra frågor Om ni har andra frågor så går det bra att kontakta er konfirmandlärare.

257 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page