top of page
  • Skribentens bilddanahnberg

Film: Den Helige Ande

En liten film som förklarar den Helige Ande.VEM ÄR DEN HELIGE ANDE? Den helige Ande är svår att greppa och förstå sig på, ungefär som Gud själv kan vara svår att förstå sig på. Vi ser bara spåren/ tecknen: Anden är osynlig, men ger kraft, tröst och mod. Kanske en liten jämförelse kan ge en fingervisning. Tänk dig att du kommer hem en dag. Det är mörkt. Det visar sig, att det är strömavbrott. TVn är svart, och det går inte att slå på datorn. Man kan inte värma bullar i micron. Strykjärnet blir inte varmt. Ingenting fungerar. Det är något som saknas. Plötsligt kommer strömmen tillbaka. Det blir ljust. Micron fungerar och CDn börjar spela. Spisen värmer och strykjärnet är snart hett. En kraft har börjat genomströmma alltsammans. Så är det med den helige Ande – det är en kraft som genomströmmar oss. För att vi ska förstå vem den helige Ande är, så måste vi försöka få en relation. Och bästa sättet att få relation och lära känna någon annan är att prata med varandra. Att prata och att lyssna. I bön kan vi prata och lyssna till den helige Ande.

BÖN TILL DEN HELIGE ANDE

Kom, Helige Ande, uppfyll Dina troendes hjärtan och upptänd i dem Din kärleks heliga eld. Du sänder din Livsande, och då skapas de, och Du förnyar jordens ansikte. Låt oss be: Gud, Du har undervisat de trogna genom den Helige Ande. Skänk oss genom honom visshet om vår väg, och låt oss alltid få glädja oss av Hans tröst. Genom Honom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


VAD KAN VI MER VETA OM DEN HELIGE ANDE? Vi kristna erkänner att vi inte kan klara oss själva. Vi behöver Guds hjälp. Vi behöver Guds Ande så att vi kan skilja det goda från det onda. Utan Guds hjälpare; den helige Ande, är vi som apostlarna var före den första Pingstdagen: Rädda, tveksamma, ensamma, övergivna. Lukas berättar för oss hur det gick till den första Pingstdagen. Vi kan läsa om händelsen i Apg 2:1-13. Det viktigaste i denna händelse är: 1) att Apostlarna uppfylldes av den helige Ande 2) att Kyrkan grundades Den helige Ande har alltså med GUD att göra och Guds ande verkar i SKAPELSEN. Den helige Ande har också med JESUS KRISTUS att göra. Jesus handlar i Guds anda, hela hans liv återspeglar Andens verksamhet då hungriga mättas, sjuka botas, syndarna bli förlåtna. Men den helige Ande har även med OSS att göra. Den helige Ande finns överallt där människorna lever i kärlek med varandra, lever i frid med varandra, förlåter varandra, där vi delar med oss, där vi försöker leva rättvist, där vi försöker hjälpa andra. Där är den helige Ande verksam i oss. Den helige Ande har med KYRKAN att göra. Den helige Ande grundade Kyrkan på Pingstdagen. Trots fel och brister, som orsakats av människor inom Kyrkan under århundradena, består Kyrkan fortfarande. Den helige Ande verkar inom Kyrkan.

Den helige Ande har med SAKRAMENTEN att göra. Sakramenten förenar oss med Gud. De skapar gemenskap mellan Gud och människor, och människorna emellan.

Den helige Ande är viktig i vårt liv och under hela vår Konfirmation. Vi kan be den helige Ande om Andens gåvor och frukter. Gör vi det under vår Konfirmationstid, blir vi styrkta och kommer att ha mognat som människor till Guds ära.

21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page