top of page
  • Skribentens bilddanahnberg

BIKT: Försoningen Sakrament

Vi börjar med en kort film om bikt där Edward Blom berättar om varför han går till bikt.


MEN VAD SKA JAG SÄGA TILL PRÄSTEN NU IGEN? ( ur folder skriven av Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv för Ave Maria Publikationer ) Att bikta sig är så enkelt att det är en konst. Många krånglar till det och anser kanske att bikten är ett sätt att ge prästen lite underhållning, man måste vara originell och komma med ’viktiga’ saker… När jag bodde i Italien för många år sedan kom en person till mig och sa: ”Pater, det här blir tråkigt för Er, för jag har inget att säga egentligen. Jag begår inga synder…” Då var jag nödgad att positivt uppmuntra personen ifråga och säga: ”Men visst har du det! Just nu syndade du genom att ljuga! Eller är det Bibeln som ljuger när den påstår att alla människor har syndat?” (Romarbrevet 3:23). Vi gick igenom Tio Guds Bud tillsammans och det blev en ordentlig tvättlista! Bara Eukaristin – mottagandet av den Heliga Kommunionen är underbarare och mer fantastiskt egentligen än att få bikta sig. I sin oändliga kärlek ger mig Gud tillfälle att gång på gång få börja om mitt liv på nytt! Ingen människa har det tålamodet eller förståelsen. Han har lovat att glömma allt, ”även om dina synder är blodröda ska de bli vitare än snö” (Jesaja 1:18). Vilket löfte! Människor glömmer knappast inte de fel jag har gjort, om de inte blir dementa. Men Gud har lovat att glömma så fort allt är förlåtet genom Kyrkans förmedling. Helt fantastiskt, eller hur? Så missunna dig inte denna oändliga nåd att få starta om på nytt. Kyrkan lär oss hur vi ska bikta oss riktigt och värdigt genom fem punkter (se nedan). Läs dessa rader, begrunda dem och gå till verket. Unna dig att gå nu och sedan regelbundet till Försoningens Sakrament!


Många har i dag svårt att uppskatta bikten som något värdefullt. Men finns det något underbarare än att få starta om i livet igen efter alla misslyckanden som förvränger Guds bild i oss? Kristus har gett den Katolska Kyrkan fullmakten att befria människan från dess skuldbörda. Genom Bikten – Försoningens Sakrament – blir jag fullkomligt befriad från min börda och kan med förnyat hopp börja om min vandring till det Himmelska Riket.


Samvetsrannsakan

Varje människa syndar dagligen och på många sätt (Jfr. Mässans inledande syndabekännelse: i tankar, ord, gärningar och underlåtelse). Gud begär inte av oss att vi ska vara felfria, men väl att vi ska sträva efter fullkomlighet. Det vill säga: vi ska vända oss mer och mer från det onda och mer och mer till det goda.

Fråga dig därför vad som är emot Guds Vilja, men framför allt: sträva efter att vara en Kristi efterföljare, en sann lärjunge till Människosonen, vår förebild i allt. Då ska Guds Ande undervisa dig om vad som är rätt och orätt.


Fem nödvändiga Villkor för att göra en god Bikt: 1. Samvetsrannsakan: som innebär att se på ditt eget liv och jämföra det med hur Jesus levde och lärde på jorden.

2. Ånger: medvetande om att ha brutit vänskapen med Gud och med dina syskon i tron (Kyrkan), medvetande om att inte ha trott på det ord Gud har uttalat och att känna sorg över detta misslyckande. Det finns två sorters ånger: fullkomlig ånger, som innebär att man ångrar sig för Guds skull, för att man förolämpat Guds helighet och kärlek, samt ofullkomlig ånger, vilket är att ångra sig på grund av de konsekvenser synden får, d.v.s. straffet.

3. Den goda föresatsen att inte synda igen: är den uppriktiga viljan att ändra ditt liv, att ta på allvar vänskapen med Gud. Det är att inpränta i ditt liv den omvändelsen som förändrar riktningen från det liv som egoism och egocentricitet med all strävan efter tillfredsställelse etc. innebär till ett ständigt sökande efter Guds vilja i allt.

4. Den muntliga bekännelsen av alla allvarliga synder: är att berätta för Herren, som lyssnar på dig genom prästen, om all din misär, synder och misslyckanden att leva efter fullkomlighetens evangeliska ideal. Det är en dialog där Herren, genom prästen, ger dig stöd och hjälp till att börja om på nytt med Honom. Observera att du är förpliktad till att ange: antal gånger du begått en allvarlig synd, samt i korta ordalag ange omständigheterna. Exempel: ”Jag har brutit mot Tredje Budet och inte gått till Mässan en gång denna månaden, för vi skulle åka bort… Jag har tagit (d.v.s. brott mot 7 och 10 buden) material på min skola utan lov, det var papper och pennor, fem sex gånger, jag har varit okysk i tankar två gånger osv.”

5. Utförandet av boten: är inte betalningen av någon skuld! Det är ett försök att återskapa, bit efter bit, vänskapen med Gud. Kyrkan är här Medlaren mellan dig och Gud som leder dig på nytt in i en levande relation med Gud.HÄR FÖLJER NÅGRA PRAKTISKA EXEMPEL PÅ HUR MAN KAN HA BRUTIT TIO GUDS BUD (kallas även för Biktspegel):


1. Du ska inga andra gudar ha jämte mig:

Ger jag tid åt Gud varje dag i bön?? Har jag förnekat min tro? Har jag accepterat falska budskap eller ersättningar för Gud? Har jag tvekat angående Guds barmhärtighet?

2. Du ska inte missbruka Herrens din Guds namn: Har jag använt Guds namn som svärord eller för att förlöjliga? Har jag brutit ett löfte eller en ed? Har jag lovat något utan att mena det?

3. Tänk på vilodagen, så att du helgar den: Har jag helgat varje söndag och Kyrkans största högtider genom att undvika onödigt arbete och deltagit i Mässan? Var jag uppmärksam i Mässan? Kom jag för sent i onödan eller lämnade jag Mässan före den var slut? Har jag tuggat tuggummi i kyrkorummet?

4. Hedra din fader och din moder: Har jag visat en kristen respekt för mina föräldrar, respekt för övriga familjemedlemmar och de som är legitima överordnade i Kyrkan och i samhället? Hjälper jag till hemma utan tjat? Försöker jag hålla sams med mina syskon?

5. Du ska inte dräpa: Har jag slarvat med kroppens hälsa och säkerhet för mig själv och för andra? Exempelvis äta och dricka fel. Har jag gett stöd på något sätt för abort eller självmord? Har jag varit otålig, avundsjuk, högfärdig, svartsjuk, hämndlysten, lat? Har jag förlåtit andra? Har jag på något sätt diskriminerat andra på grund av hudfärg eller andra orsaker? Uppmuntrar jag andra att göra dumma saker? Retas jag för att andra skall bli ledsna?

6. Du ska inte vara okysk – kroppen är den Helige Andes tempel. Har jag varit kysk i tanke eller ord? Har jag ägnat mig åt självtillfredsställelse? Har jag frivilligt sett på okyskt innehåll på TV, tidningar, internet, läst okyska böcker, sett på pornografiska bilder etc.

7. Du ska inte stjäla: Har jag tagit något från andra, från min skola eller förening jag är med i? Är jag redo att återbetala det jag tagit? Har jag förstört någon annans saker? Har jag använt pengar till spel eller varit oansvarig så att min familj blivit lidande?

8. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa: Salig den som inte syndar med sin tunga (jfr. Jakobsbrevet 1:26) Är jag ärlig i mitt skolarbete? Ljuger jag för att verka duktig? Har jag talat illa om andra personer? Har jag kunnat bevara en hemlighet eller ett förtroende?

9. Du ska inte ha begärelse till din nästas hustru: Tillåter jag mig orena tankar och fantasier om någon annans pojkvän eller flickvän? Låter jag mina föräldrar ha tid för varandra, eller går jag och är avundsjuk och önskar att de skall ge mig mer uppmärksamhet? Blir jag arg, när jag måste dela mina vänner med andra?

10. Du ska inte ha begärelse till din nästas hus och hem: Har jag önskat att ha något som tillhör andra människor? Har jag önskat någon annan illa? Är jag tacksam mot Gud och mina föräldrar för allt jag har fått? Delar jag med mig av det jag har till andra?


SAMMANFATTNINGSVIS OM BIKTEN


Varför ska man bikta sig? Du biktar dig för att du tror på Jesus och vill vara Hans vän och följa Honom. Men du ser att det finns mycket i ditt liv som inte är bra. Du tror att Han ändå älskar dig och vill förlåta dig och vill förlåta dig det som skiljer er åt: dina synder.

Säkert har du frågat dig många gånger varför du skall gå till bikt. Du kan jämföra med när du går till doktorn för att du har ont i magen. Om du har ont i magen går du till doktorn. Han ger dig medicin och du blir frisk. Om du har dåligt samvete - ont i samvetet - går du till Gud. Prästen har blivit kallad av Gud att förmedla Guds förlåtelse till den som ångrar sig och bekänner sin synd. Gud ger dig förlåtelse för den synd du bekänt och som du ångrar. Prästen ger dig en bot, en bön du ska be eller något du ska göra, för att du ska göra något gott istället för synden.


Hur ofta ska man bikta sig? Kyrkan säger att alla katoliker, som har gått till första kommunion, skall gå till bikt åtminstone en gång om året. Den bästa förberedelsen du kan göra inför Jul och Påsk är att bikta dig. Men visst syndar du mer än en gång om året? Därför skall du gå till bikt för att bevara ditt samvete rent; gärna en gång i månaden.Ju oftare man går till bikt desto mer blir man den person som Gud vill att man skall vara.


Vad är bikthemligheten? När du går till bikt är prästen där som Guds tjänare. Jesus har gett prästen rätt att tala i Guds namn. Du får förlåtelse genom prästen. Prästen representerar Herren Jesus. Han får inte under några omständigheter tala om för någon vad du har berättat. Det kallas för bikthemligheten.


Hur gör man en bra bikt?

¤ GÖR EN SAMVETSRANNSAKAN Det betyder att du tänker efter vilka synder du begått. Det kan hjälpa att läsa en biktspegel. (se exemplet utifrån Tio Guds Bud ovan) ¤ ÅNGRA DIG Det betyder att du är ledsen för det du har gjort, och talar om det för Gud. ¤ FATTA GODA FÖRESATSER Det betyder att du bestämmer dig för att undvika synd i framtiden och istället försöka göra goda saker. ¤ BEKÄNN DINA SYNDER Din bikt ska vara kort och tydlig. Hoppa inte över synder du vet att du begått. ¤ UTFÖR BOTEN SOM DU FÅTT AV PRÄSTEN Det betyder en bön eller något annat som prästen ber dig göra, för att du skall göra något gott istället för synden.

Och till sist, gå hellre till bikt en gång för mycket än en gång för lite...Inför Julbikt och Påskbikt använder vi i vår undervisning Botandakt för att vi skall förbereda oss så väl som möjligt till dessa högtider. Nedan finns exempel på Botandakter:


Botandakt del 1: https://www.dropbox.com/s/qqnmfo06oeko3ua/Botandakt%201.pdf?dl=0


Botandakt del 2:

https://www.dropbox.com/s/srbvvovpjf16t6n/Botandakt%202.pdf?dl=0

1 428 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page