BARNUNDERVISNING

TILL FÖRÄLDRAR TILL BARN INFÖR FÖRSTA KOMMUNIONEN ÅR 2020

Jönköping 2020-05-08

Kära föräldrar,


Omständigheterna med pandemin har kastat många planer i luften och nu måste vi planera hur vi ska gå vidare även i det kyrkliga livet.


Vi kan inte ha någon gemensam Mässa för alla barn som borde ta emot sin första Heliga Kommunion detta år och därför har jag hört mig för i andra katolska församlingar hur de löser denna fråga.


Det bästa förslaget som jag fick var att låta två barn åt gången ta emot sin första Kommunion under vilken Mässa som helst under veckans sju dagar. Just nu är det 30 barn som väntar på att få ta emot sin första Heliga Kommunion.


Vi kommer att göra följande:

* Ni föräldrar ombeds boka en dag och tid för Mässan på följande tider hos vår sekreterare Iwona:

036-12 06 57  eller  jonkoping@katolskakyrkan.se

Söndagar: 09.00 eller 19.00 (men inte 11-Mässan)

Måndagar: 12.00 eller 19.00

Tisdagar: 18.00

Onsdagar: 12.00

Torsdagar: 18.00

Fredagar: 18.00

Lördagar: 10.00 eller 19.00


* Barnet ska gå till bikt dagarna eller veckan före Kommunionen:

Fredagar: 17.00

Lördagar: 09.00

Söndagar: 10.00

Barnet ska lämna ifyllt det frågeformulär som finns med i detta brev till prästen när han eller hon går till bikt före sin Första Heliga Kommunion. Klicka för att ladda ner häftet: Inför min första kommunion

Dopbevis måste finnas för barnet hos Iwona på kontoret före Mässan med barnets Första Heliga kommunion.


* Som vi brukar vid första Kommunionen ska barnen vara iklädda den vita dräkt som församlingen äger. Detta gäller både flickor och pojkar. Dräkten provas ut i tid med Iwona eller husmor Gunilla Ronquist  gunilla_ronquist@msn.com


* Detta år har vi ingen officiell fotograf för dessa tillfällen. Någon i familjen får diskret ta foton (dvs. inte störa barnen i Mässan, inte gå upp vid altaret eller bakom prästen).

Ingen samling av något slag kan ske i församlingens lokaler efteråt p.g.a. den rådande situationen med pandemin.


Det viktigaste är dock att ni föräldrar förbereder era barn väl  att det är vår Herre Jesus Kristus som vi tar emot i den Heliga Kommunionen och för att göra detta värdigt måste vi vara bedjande kristna som längtar efter gemenskap med Gud.

Endast ni föräldrar kan förmedla detta till barnen på ett trovärdigt sätt. Det kan ingen präst eller kateket…

Klicka för att ladda ner häftet att använda i förberedelserna: Inför min första kommunion


Med hopp om att vi kan lösa detta på ett värdigt och fint sätt för alla parter.


Med önskan om Guds välsignelse och beskydd,Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde


Sankt Franciskus Katolska Församling – Gråbröderna

Klostergatan 70 B, 553 35 Jönköping

...YTTERLIGARE INFORMATION ATT LÄSA

Jönköping 2020-03-03

Som ni säkert alla har fått veta på något sätt, har biskopen beslutat att all form av undervisning i våra katolska församlingar ska skjutas på oviss framtid.

Under pandemin får vi inte ha offentliga Mässor eller andra gudstjänster och därför inte heller någon Första Kommunion för barnen.


Så fort vi får andra direktiv från stiftsledningen och regeringen, då planerar vi för Mässan för barnens Första Heliga kommunion.


Men jag ber er att själva kontrollera uppgifter om detta på vår hemsida (under undervisning) – vi kommer inte att skicka ut fler brev om detta eftersom man anmält över 40 barn denna gång.

www.katolskajonkoping.com


Om ni ger er e-post adress får ni också skickat fortlöpande information om vad som planeras och vad som händer i församlingen. Skriv till Iwona på kontoret:

jonkoping@katolskakyrkan.se


Som kyrkoherde kommer jag inte att släppa fram till Första Kommunionen de barn som jag inte anser vara redo.

De måste veta vad det gäller.

Därför kommer jag att kopiera upp ett häfte med de frågor jag ska ställa till var och en när det blir dags.

Det är ni föräldrar som är ansvariga för att barnen förbereds riktigt. Detta gällde även innan Coronaviruset började härja.


Den absolut bästa förberedelsen är att ni ber med barnen hemma. Om det inte finns bön, ja, då finns ingen relation till Gud och vad hjälper då Första Kommunionen?


Oavsett vilken nationell härkomst familjen har, så bor vi i Sverige och därför krävs det att barnen åtminstone kan de fundamentala katolska bönerna utantill: Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern.


Barnen har fått undervisningsmaterial med sig hem och jag uppmuntrar er att använda dessa häften och böcker hemma med barnen. Sitt med dem och läs tillsammans lite då och då. Det är att investera i barnens framtid (=evigheten)!


Guds välsignelse och beskydd över er alla!


För att ladda texten, klicka här.


Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

kyrkoherde

PÅ VÄG MED KRISTUS

Gör skillnad på riktigt

Som förälder har du tagit ett jätteviktigt beslut när du vill låta ditt barn gå i undervisning för att lära sig mer om Kristus. 

Barnen börjar i undervisningen det år de fyller eller har fyllt 7 år och fortsätter tills de går i de två förberedande åren inför Konfirmationens Sakrament (se vidare information).

Minst en kateket och en assistent finns i varje grupp.

Om det finns plats i rummet vid undervisningen får även någon eller några föräldrar närvara. Detta är särskilt viktigt om den assisterande kateketen inte är med vid undervisningen.

Undervisning för barn sker 2 och 4 söndagen i månaden kl. 10.00 – 11.00.

Familjemässa firas vid detta tillfälle kl. 09.00 och deltagandet i Mässan är en del av undervisningen.

Inskrivning och uppdelningen i respektive åldersgrupp sköts av församlingens kanslist, som även svarar på frågor om undervisningen.

Tel. 036 – 12 06 57

jonkoping@katolskakyrkan.se

 

DIN BARNUNDERVISNING

Ditt barn har möjlighet att gå många år i vår undervisning. Vi tycker att det är viktigt att ditt barn får en så pass bra grund som möjligt, men de viktigaste kateketerna är faktiskt ni föräldrar. Om inte barnet får möta bön och tradition i ert hem så kommer det inte bli naturligt för barnet att vända sig till Gud. 

Fram till konfirmationen så finns alltså möjlighet att ditt barn kan gå i vår barnundervisning. Låt denna tid bli en undervisningstid även för er föräldrar. Läs böckerna tillsammans hemma, prata med ditt barn om tro och ge ditt barn den bästa start den kan få i livet; Livet i Kristus! 

 

ÅRSAVSLUTNING

Vid varje årsavslutning så tar Kyrkoherden med barnen på en resa. Vi åker buss till High Chaparral. En mycket uppskattad utflykt! Där firar vi Mässan i den gamla kyrkan, ser på shower och leker under en hel dag.

 

©2020 by S:t Franciskus Katolska församling