top of page

BARNUNDERVISNING

kisspng-first-communion-eucharist-baptis

INFO TILL FÖRÄLDRAR FÖR BARNUNDERVISNING

Kära föräldrar,

En av de mest utmanande uppgifter föräldrar har är att förmedla den kristna katolska tron till sina barn.

Undervisningen börjar i hemmet med att man talar enkelt om tron på Gud och lär barnen be.

Den bästa böneskolan är när föräldrar ber med sina barn, om än en kort stund, på morgonen, inför måltider och på kvällen.

Den bästa katekesundervisningen är när föräldrar tar med sina barn till kyrkan och förklarar varför vi tror på Gud och varför vi samlas med andra troende för att be.

Våra samlingar av barn och ungdomar i församlingen någon gång i månaden kan bara vara ett komplement till den undervisning som ni föräldrar ger era barn. Skolan i Sverige ger ingen undervisning i den kristna tron, och framför allt inte i vår katolska tro, så mycket beror på er föräldrar vad barnen kommer att ta med sig genom livet vad gäller ett liv i tro.

Det är min förhoppning att våra kateketer, som så generöst ställer upp frivilligt och utan ersättning, ska kunna hjälpa er som ett komplement med den undervisning som vi kan ge i församlingen.


Guds välsignelse över er alla!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde S:t Franciskus Katolska Församling

Ladda ner foldern Inför min första kommunion

Ladda ner foldern Trons Grunder

För barnskydd mot övergrepp mm.

gå in på Katolska Stiftets hemsida:

https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud


OBS! Viktig och enkel regel i vår församling:


* Ingen vuxen, som inte är barnets förälder, ska vara ensam med något barn i våra lokaler.

* Är det bikt eller samtal med präst ska barnet synas genom fönsterrutan från korridoren.

* Gardiner eller persienner ska inte vara nedrullade mot korridoren om barn vistas i rummet.

* Skydd mot olika former av övergrepp gäller även hur barn och ungdomar är mot varandra (mobbing mm.).

* Vi ska alla vara uppmärksamma!

* Ser eller hör du något som inte är bra, reagera!

* Tala med respektive eller gå direkt till kyrkoherden.


Stiftet barnskyddsombud är:

Björn Håkonsson 

barnskyddsombud@katolskakyrkan.se 

samt på telefonnummer: 070-33 22 904 

(tisdag-fredag kl. 8-12).


Stiftets information om barnskydd finns att ta i kyrkans hall.

kisspng-first-communion-eucharist-baptis

PROGRAM FÖR KATEKES/BARNUNDERVISNING PÅ SVENSKA

2:a och 4:e lördagen i månaden 11.00-12.30.
Vi börjar i kyrkosalen med Mässa och sedan samlas i S:ta Clarasalen för en gemensam stund. Barnen kommer att bjudas på frukt. Efter detta delas vi i tre grupper med var sin ansvarig kateket och assistent och fortsätter med undervisningen.

Den Heliga Mässan är den viktigaste delen av undervisningen!

Vi är indelade i tre grupper och har tre kateketer med huvudansvar för var sin grupp:

Grupp 1 Davor Pranic, Danijela Pranic med nya barn.
Grupp 2 Nina Azdajic + assistent med barn som förbereder sig för första kommunion.
Grupp 3 Monika Michno + assistent med barn som har fått sin första kommunion.

Det är mycket viktigt att du som förälder meddelar oss kateketer:

1. Om ditt barn är allergisk eller om det är något annat viktigt vi kateketer borde veta om ditt barn.
2. Om ditt barn inte kommer att delta i undervisning.

omslag.png

PÅ VÄG MED KRISTUS

Som förälder har du tagit ett jätteviktigt beslut när du vill låta ditt barn gå i undervisning för att lära sig mer om Kristus. 

Barnen börjar i undervisningen det år de fyller eller har fyllt 7 år och fortsätter tills de går i de två förberedande åren inför Konfirmationens Sakrament (se vidare information).

Minst en kateket och en assistent finns i varje grupp.

Om det finns plats i rummet vid undervisningen får även någon eller några föräldrar närvara. Detta är särskilt viktigt om den assisterande kateketen inte är med vid undervisningen.

Inskrivning och uppdelningen i respektive åldersgrupp sköts av församlingens kanslist, som även svarar på frågor om undervisningen.

Tel. 036 – 12 06 57

jonkoping@katolskakyrkan.se

Barnundervisning: Bli en av oss
kisspng-first-communion-eucharist-baptis

FÖR UNDERVISNING PÅ ANNAT SPRÅK:

För katekes:


Kaldeisk grupp

Fader Fadi

fadihanna2000@yahoo.com


Syrisk-katolsk grupp

Fader Husam

fatherhusamshaabo1967@gmail.com


På Kroatiska

(Första Kommunion och Konfirmation)

Fader Drago (Värnamo)

drago.cumurdzic@gmail.com


kisspng-first-communion-eucharist-baptis

.

.

Barnundervisning: Bli en av oss

DIN BARNUNDERVISNING

Ditt barn har möjlighet att gå många år i vår undervisning. Vi tycker att det är viktigt att ditt barn får en så pass bra grund som möjligt, men de viktigaste kateketerna är faktiskt ni föräldrar. Om inte barnet får möta bön och tradition i ert hem så kommer det inte bli naturligt för barnet att vända sig till Gud. 

Fram till konfirmationen så finns alltså möjlighet att ditt barn kan gå i vår barnundervisning. Låt denna tid bli en undervisningstid även för er föräldrar. Läs böckerna tillsammans hemma, prata med ditt barn om tro och ge ditt barn den bästa start den kan få i livet; Livet i Kristus! 

Barnundervisning: Bli en av oss
62063716_2236580513046147_41376474757857

ÅRSAVSLUTNING

Vid varje årsavslutning så tar Kyrkoherden med barnen på en resa. Vi åker buss till High Chaparral. En mycket uppskattad utflykt! Där firar vi Mässan i den gamla kyrkan, ser på shower och leker under en hel dag.

Barnundervisning: Bli en av oss
bottom of page