BARNUNDERVISNING

kisspng-first-communion-eucharist-baptis

INFO TILL FÖRÄLDRAR FÖR BARNUNDERVISNING

Jönköping 2020-08-22

Kära föräldrar,

En av de mest utmanande uppgifter föräldrar har är att förmedla den kristna katolska tron till sina barn.

Undervisningen börjar i hemmet med att man talar enkelt om tron på Gud och lär barnen be.

Den bästa böneskolan är när föräldrar ber med sina barn, om än en kort stund, på morgonen, inför måltider och på kvällen.

Den bästa katekesundervisningen är när föräldrar tar med sina barn till kyrkan och förklarar varför vi tror på Gud och varför vi samlas med andra troende för att be.

Våra samlingar av barn och ungdomar i församlingen någon gång i månaden kan bara vara ett komplement till den undervisning som ni föräldrar ger era barn. Skolan i Sverige ger ingen undervisning i den kristna tron, och framför allt inte i vår katolska tro, så mycket beror på er föräldrar vad barnen kommer att ta med sig genom livet vad gäller ett liv i tro.

Det är min förhoppning att våra kateketer, som så generöst ställer upp frivilligt och utan ersättning, ska kunna hjälpa er som ett komplement med den undervisning som vi kan ge i församlingen.

På grund av den särskilda situationen med Covid-19 kanske inte alla föräldrar önskar skicka sina barn till gemensam undervisning, så därför ska en särskild katekesundervisning för barn ges genom inspelade små filmer som vi lägger ut på vår församlings hemsida under hösten. Dessa filmer kommer att ha som tema: ”Vi ska till Himlen!”

Som kyrkoherde hoppas jag verkligen att vi alla är medvetna om vår vad vi vill uppnå i livet: Att komma till Himmelen! Att ge barnen en biljett till Himmelen genom undervisning i vår katolska tro, bör ju rimligen vara det viktigaste vi kan göra för dem, om vi nu verkligen älskar dem.


Guds välsignelse över er alla!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde S:t Franciskus Katolska Församling

För barnskydd mot övergrepp mm.

gå in på Katolska Stiftets hemsida:

https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud


OBS! Viktig och enkel regel i vår församling:


* Ingen vuxen, som inte är barnets förälder, ska vara ensam med något barn i våra lokaler.

* Är det bikt eller samtal med präst ska barnet synas genom fönsterrutan från korridoren.

* Gardiner eller persienner ska inte vara nedrullade mot korridoren om barn vistas i rummet.

* Skydd mot olika former av övergrepp gäller även hur barn och ungdomar är mot varandra (mobbing mm.).

* Vi ska alla vara uppmärksamma!

* Ser eller hör du något som inte är bra, reagera!

* Tala med respektive eller gå direkt till kyrkoherden.


Stiftet barnskyddsombud är:

Björn Håkonsson 

barnskyddsombud@katolskakyrkan.se 

samt på telefonnummer: 070-33 22 904 

(tisdag-fredag kl. 8-12).


Stiftets information om barnskydd finns att ta i kyrkans hall.

kisspng-first-communion-eucharist-baptis

PROGRAM FÖR KATEKES PÅ SVENSKA

UNDERVISNING I KATOLSKA TRO FÖR BARN OCH UNGDOMAR

i S:t Franciskus katolska församling

HÖST OCH VINTER 2020
För att ladda ner programmet i pdf, klicka här

Grupp 1 (från 7 år)

Kateketer: Nikolina Ahnberg

Sulistyowati Johansson

Ewelina Opila

Eva-Lotta Svensson


Vi träffas 2 och 4 söndagen i månaden

Familjemässa kl. 09.00 och vi har tänkt att de mindre barnen har särskild undervisning under läsningarna och predikan.

Har du frågor: Iwona på kontoret 036-12 06 57


Datum: 13 och 27 september, 11 och 25 oktober, 8 och 22 november, 13 december (Lucia och Nicolausfirande)


Grupp 2 (inför Första Kommunionen)

Kateketer: Nina Azdajic

Rifa Gazrawi


Vi träffas 2 och 4 söndagen i månaden

Familjemässa kl. 09.00 och därefter går vi till den sal som blir angiven i kyrkans hall på anslaget.

Har du frågor: Iwona på kontoret 036-12 06 57


Datum: 13 och 27 september, 11 och 25 oktober, 8 och 22 november, 13 december (Lucia och Nicolausfirande)


Grupp 3

(Första året efter Första Kommunionen)

Kateketer: Monika Dolik Michno

Davor Pranic


Vi träffas 2 och 4 söndagen i månaden

Familjemässa kl. 09.00 och därefter går vi till den sal som blir angiven i kyrkans hall på anslaget.

Har du frågor: Iwona på kontoret 036-12 06 57


Datum: 13 och 27 september, 11 och 25 oktober, 8 och 22 november, 13 december (Lucia och Nicolausfirande)


Grupp 4

(Andra året efter Första Kommunionen)

Kateketer: Mahera Josef (mammaledig i höst)

Saba Bayou

Shula William Toma


Vi träffas 2 och 4 söndagen i månaden

Familjemässa kl. 09.00 och därefter går vi till den sal som blir angiven i kyrkans hall på anslaget.

Har du frågor: Iwona på kontoret 036-12 06 57


Datum: 13 och 27 september, 11 och 25 oktober, 8 och 22 november, 13 december (Lucia och Nicolausfirande)


Grupp 5 & 6

(Två år före konfirmandundervisningen)

 Kateketer: Wafa Namroud

Veronika Pavova


OBS! Vi träffas 1 och 3 söndagen i månaden

 Mässa firas kl. 09.00 och därefter samlas vi i den sal som blir angiven i kyrkan hall på anslaget.

Har du frågor: Iwona på kontoret 036-12 06 57


Datum: 6 och 20 september, 4 och 18 oktober, 1 och 15 november, 6 och 20 december
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kateketmöte söndagen den 11 oktober direkt efter undervisningen (ca. 11.00) med kyrkoherden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katekes inför Första Kommunion och Konfirmation i Neokatekumenal Vandring och Missio ad gentes

Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv (Motala Kloster)

arkadiusz.skodowski@telia.comUndervisning för barn i Vetlanda

Om behov finns kan vi även ordna undervisning för barn i Vetlanda i samband med Mässorna den 2 och 4 söndagen i månaden. Kontakta Jönköping:

För frågor angående undervisning för barn och ungdomar på svenska kontakta vår församlings sekreterare Iwona Moszczynska

036 – 12 06 57

jonkoping@katolskakyrkan.se

omslag.png

PÅ VÄG MED KRISTUS

Gör skillnad på riktigt

Som förälder har du tagit ett jätteviktigt beslut när du vill låta ditt barn gå i undervisning för att lära sig mer om Kristus. 

Barnen börjar i undervisningen det år de fyller eller har fyllt 7 år och fortsätter tills de går i de två förberedande åren inför Konfirmationens Sakrament (se vidare information).

Minst en kateket och en assistent finns i varje grupp.

Om det finns plats i rummet vid undervisningen får även någon eller några föräldrar närvara. Detta är särskilt viktigt om den assisterande kateketen inte är med vid undervisningen.

Undervisning för barn sker 2 och 4 söndagen i månaden kl. 10.00 – 11.00.

Familjemässa firas vid detta tillfälle kl. 09.00 och deltagandet i Mässan är en del av undervisningen.

Inskrivning och uppdelningen i respektive åldersgrupp sköts av församlingens kanslist, som även svarar på frågor om undervisningen.

Tel. 036 – 12 06 57

jonkoping@katolskakyrkan.se

 
kisspng-first-communion-eucharist-baptis

FÖR UNDERVISNING PÅ ANNAT SPRÅK:

För katekes:


Kaldeisk grupp

Fader Fadi

fadihanna2000@yahoo.com


Syrisk-katolsk grupp

Fader Husam

fatherhusamshaabo1967@gmail.com


På Kroatiska

(Första Kommunion och Konfirmation)

Fader Drago (Värnamo)

drago.cumurdzic@gmail.com


kisspng-first-communion-eucharist-baptis

.

.

 

DIN BARNUNDERVISNING

Ditt barn har möjlighet att gå många år i vår undervisning. Vi tycker att det är viktigt att ditt barn får en så pass bra grund som möjligt, men de viktigaste kateketerna är faktiskt ni föräldrar. Om inte barnet får möta bön och tradition i ert hem så kommer det inte bli naturligt för barnet att vända sig till Gud. 

Fram till konfirmationen så finns alltså möjlighet att ditt barn kan gå i vår barnundervisning. Låt denna tid bli en undervisningstid även för er föräldrar. Läs böckerna tillsammans hemma, prata med ditt barn om tro och ge ditt barn den bästa start den kan få i livet; Livet i Kristus! 

 
62063716_2236580513046147_41376474757857

ÅRSAVSLUTNING

Vid varje årsavslutning så tar Kyrkoherden med barnen på en resa. Vi åker buss till High Chaparral. En mycket uppskattad utflykt! Där firar vi Mässan i den gamla kyrkan, ser på shower och leker under en hel dag.