KYRKOHERDEN INFORMERAR

Tankar och info av vikt från Kyrkoherden.
För snabb info ber vi er klicka in på Pater Joseph Maria Nilssons facebooksida eller Församlingen facebooksida

45088644_1902708196433382_81966551612386

Videos från vår Youtubekanal Pater Joseph Maria Har Ordet . 

 
 

NYHETER OCH INFORMATION

Håll dig uppdaterad

IMG_1787.jpg

VILL DU GÅ JAKOBSLEDEN (PILGRIMSVANDRING TILL APOSTELN JAKOBS GRAV, SANTIAGO DE COMPOSTELLA) MED ANDRA FÖRSAMLINGSMEDLEMMAR?

Några medlemmar i vår församling tänker gå den traditionsrika pilgrimsvandringen till apostelns grav. Bland andra gick Heliga Birgitta denna pilgrimsvandring. Eventuellt blir det i början av juni detta år och för att förbereda sig är det tänkt att man går en ”provvandring” till vårt eget pilgrimsmål i Sverige: Vadstena.

Naturligtvis kan pandemin ändra planerna.


Om du är intresserad kontakta Ivica Zubok

ivicazubok@hotmail.com

Du kan SMS till 073 986 58 33


Vill du läsa om denna pilgrimsvandring så sök på nätet.

Sökord på nätet: pilgrimsvandring till Santiago de Compostela

25396309_135517433800570_447594434315901

7 DAGARS TILLBEDJAN I VÅR FÖRSAMLING

Kära bröder och systrar!


Den 19 mars i år, den Helige Josefs högtid, öppnade påve Franciskus Familjens år, en extraordinär tid av nåd för oss.

Vi ser svårigheter växa i våra familjer, för vi lever i en tid då familjens värde och den kristna modellen direkt ifrågasätts. Katolska familjer har också svårigheter att få tillgång till de heliga sakramenten under pandemin. I vår församling i Jönköping har detta varit särskilt smärtsamt de senaste dagarna.

Den 21 april skrev Biskop Anders

(https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2021/sankt-josef-hjalp-och-beskydda-oss ) om den orättvisa behandlingen av kyrkan i Sverige och bad om bön och förbön av Helige Josef, så vi får inte låta detta avskräcka oss utan bara mobilisera oss till en andlig kamp för Guds Rike i våra hjärtan och familjer.

Varje kristens vapen är ökad bön och det är därför vi vill hålla tillbedja i 7 dagar och nätter. Vi vill gottgöra med denna bön våra och våra nära och käras synder och för synderna hos människor som tillhör politiska system som leder till att förstöra familjen och kyrkan. På detta sätt kommer vi att förbereda våra hjärtan för att ta emot den nåd som Gud vill ge, så att familjen kan stärkas, och kyrkan blir starkare. Därför är den tid vi har valt för denna tillbedjan inte av misstag utan inkluderar speciella gottgörelsedagar, den första lördagen och den första fredagen i månaden.

Vi kommer att börja inför den första lördagen i månaden på fredag den 30 april kl. 21:00 och avsluta den första fredagen i månaden 7 maj kl. 22:00. Vi inbjuder dig hjärtligt till denna bön! Låt oss utnyttja denna...
Tillbedjan under tystnad kommer att varvas med rosenkransen, litanior och musik.


 7 dagar och nätter av tillbedjan för att gottgöra Jesu Heliga Hjärta och Marias Obefläckade Hjärta för våra synder, synder i våra familjer och synder mot familjen och Kyrkan.
/Gemenskapen Jesu och Marie förenade Hjärtans Trädgård


Mer information och boka tid här:
https://danahnberg.wixsite.com/jomfht/7dagartillbedjan

cq5dam.web.1440.660.jpeg

STRIKTARE TOLKNING AV RESTRIKTIONER P.G.A SMITTOLÄGET

Kära församlingsmedlemmar,


Länsstyrelsen har beslutat tillsammans med polisen i Jönköpings Län att alla kyrkor i länet endast får ha 8 besökare per gudstjänst -

dvs. inga ytterligare besökare i övriga salar och rum under pågående gudstjänst i kyrkan.


Jag fick meddelandet på förmiddagen idag av tjänsteman på Länsstyrelsen.


Efter SVT:s inslag om vår kyrka har man beslutat att ge vår församling vite på 100 000 kronor om vi inte följer detta.

De kommer att kontrollera om detta följs från och med idag den 30 mars.


Funktionärer (präst, diakon, ministranter, lektorer och musiker räknas fortfarande inte in).


Så endast 8 personer i bänkarna.


Ingen får vara närvarande samtidigt i hallen, Clarasalen, Antoniusrummet eller Nicolausrummet.


Ingen Mässa får firas samtidigt i Oratoriet.


Det hela är sorgligt och beklagligt.


Vi ber er att följa våra Mässor på internet.


Programmet för påskfirandet följs som vanligt - men med restriktioner på 8 personer.


Guds välsignelse över er alla,


Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde


Ps. Jag har förklarat för Linda på Länsstyrelsen att inslaget från SVT inte blev korrekt,

då journalisten ställde första frågan under det att ett barn gjorde lite kaos och jag uppfattade

frågan fel om hur många som kommer att det gällde hela dagen.

Tills nu fick 8 personer komma per sal och med 6 Mässor firade i söndags blir det 288 personer sammanlagt.

Vi hade förberett 300 kvistar för palmsöndagen och 15 kvistar var över.

Det betyder att det inte kan ha varit så många under själva gudstjänsterna.

Sedan var det naturligtvis folk som kom och gick mellan Mässorna…

Linda förklarade att polis och Länsstyrelsen har gjort sin bedömning oberoende av SVT:s inslag. 

P%C3%A5sk_edited.jpg

STILLA VECKAN OCH PÅSKFIRANDET

I S:T FRANCISKUS KATOLSKA KYRKA I JÖNKÖPING ÅR 2021

Förbered dig väl inför årets påsk.

På vår hemsida kan du ladda ner och läsa om katolskt påskfirande:

https://www.katolskajonkoping.com/ave-maria-publikationer


Obs! Se till att ni går till bikt under vardagarna innan Skärtorsdag och Långfredag för att inte göra köerna alltför långa under Triduum Sacrum (de Heliga Tre Påskdagarna)


27 mars, lördag

* Sakramental Tillbedjan 8:00

* Bikt 9:00

* Mässa 10:00

* CuperTino övning i kyrkan 11:00-12:00

* Katekesundervisning Första Komunionsgrupp

syrisk-katolsk rit, kyrka 12:00-14:00

* Mässa Gheez rit 12:00 Obs! inställd

* Bön före kaldeisk Mässa 16:30

* Mässa kaldeisk rit 17:00

* Mässa (söndagsmässa) 19:00

* Rosenkransvaka/Completorium 20:00


28 mars, 4:e söndagen i månaden

Palmsöndagen – Passionssöndagen

* Mässa 9:00

* Bikt 10:00

* Mässa 10:00

* Barn i Första kommunionsgruppen deltar i denna Mässa

och har efteråt undervisning i Oratoriet

* Högmässa 11:00

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00-14:30

* Mässa på engelska 15:00

* CuperTino grupp S:t Antoniusrummet 16:00-18:00

* Mässa på vietnamesiska 16.00 Obs! inställd

* Mässa 19:00

* Rosenkransvaka/Completorium 20:00


29 mars, måndag i Stilla veckan

* Bikt 11:00

* Mässa 12:00

* Bikt på kroatiska 17.00-19.00


30 mars, tisdag i Stilla veckan

* Bikt 11:00

* Mässa 12:00

* Bikt 17:00

* Mässa 18:00

* Kör syrisk-katolsk grupp S:t Antoniusrummet 16:00-17:30

* S:t Franciskus bibelskola 18.30 Obs! inställd


31 mars, onsdag i Stilla veckan

* Bikt 11:00

* Mässa 12:00

* Kör syrisk-katolsk grupp S:t Antoniusrummet 16:00-17:30


1 april, torsdag – SKÄRTORSDAGEN

Kristus instiftar prästämbetet (detta är prästernas särskilda festdag), Eukaristin (Mässan) och ger uppdraget att tjäna varandra med kärlek.

* Bikt 17:00  

* Högmässa 18:00  

* Mässa syrisk-katolsk rit 20:00 

* Tillbedjan hela natten inför Sakramentet i kyrkan. Vi vakar med Jesus enligt Hans önskan och ber för alla människors frälsning. 


2 april, fredag – LÅNGFREDAGEN –

Herrens Lidande och Död - 1:a fredagen i månaden 

* Läsningsgudstjänst och Laudes i kyrkan 08:00 

* Långfredagsgudstjänst Syrisk-katolsk rit 13:00  

* Kristi Lidandens och Döds Liturgi 15:00  

* Inledning Barmhärtighetens Novena 16:00  

* Bikt 17:00  

* Korsvägsandakt 18:00  

* Rosenkransvaka Obs! inställd  


3 april, lördag – PÅSKAFTON - 1:a lördagen i månaden

Denna dag minns vi Herrens nedstigande i dödsriket då alla generationer före Kristus fick erbjudandet om frälsning. Vi ber för alla avlidna denna dag. Detta är ingen festdag, utan Kyrkans stora dag då vi begrundar vad Herren gjort för vår frälsning och hur vi deltar i frälsningsverket. 

* Läsningsgudstjänst och Laudes i kyrkan 08:00  

* Bikt 11:00 

* Matvälsignelse utanför kyrkan 11:00-11:30 

* Barmhärtighetens Novena i kyrkan 11:30  

* Påskmässa Kaldeisk rit 16:00 

* Påskmässa Syrisk-katolsk rit 19:00 

* Påskvaka med Påsknattsmässa 22:00 

Detta är kyrkoårets främsta och viktigaste gudstjänst då vi firar Kristi definitiva seger över synden och döden.

Efter denna Mässa borde alla troende hälsa varandra med den urgamla kristna hälsningen: - Kristus är uppstånden!

Ja, Han är sannerligen uppstånden! – fram till pingst.


4 april, söndag – PÅSKDAGEN - KRISTI UPPSTÅNDELSE

1:a söndagen i månaden 

* Mässa ukrainsk rit 05:30  

* Mässa 09:00  

* Bikt 10:00  

* Mässa på polska 10:00 

* Bikt 11:00  

* Högmässa 11:00  

* Barmhärtighetens Novena 12:00  

* Mässa syrisk-katolsk rit 13:00 

* Mässa på kroatiska 15:30 

* Mässa 19:00 

* Rosenkransvaka 20:00 


5 april, måndag - ANNANDAG PÅSK 

* Mässa 09:00  

* Högmässa 11:00  

* Barmhärtighetens Novena 12:00  

* Mässa 19:00  


6 april, tisdag - TISDAG I PÅSKOKTAVEN 

* Mässa 12:00  

* Mässa 18:00 

* S:t Franciskus bibelskola i S:ta Clarasalen 18:30


7 april, onsdag - ONSDAG I PÅSKOKTAVEN 

* Mässa 12:00 

* Katekesundervisning inför Första Kommunion syrisk-katolsk rit 16:00 


8 april, torsdag - TORSDAG I PÅSKOKTAVEN 

* Mässa 12:00 

* Katekesundervisning inför Första Kommunion syrisk-katolsk rit 16:00 

* Mässa 18:00 


9 april, fredag - FREDAG I PÅSKOKTAVEN 

* Mässa 12:00 

* Katekesundervisning inför Första Kommunion syrisk-katolsk rit

15:00-16:30 

* Bikt 17:00 

* Tillbedjan 17:00  

* Mässa 18:00 

* Rosenkransvaka 19:00 


10 april, lördag - LÖRDAG I PÅSKOKTAVEN 

* Tillbedjan 08:00  

* Bikt 09:00 

* Mässa 10:00  

* Mässa med Första Kommunion Syrisk-katolsk rit 12:00 

* Vigsel 15:15 (Börjesson)

* Bön före kaldeisk Mässa 16:30 

* Mässa kaldeisk rit 17:00  

* Mässa (söndagsmässa) 19:00  

* Rosenkransvaka 20:00  


11 april, söndag - Andra PÅSKSÖNDAGEN

DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG

2:a söndagen i månaden 

* Mässa 09:00  

* Bikt 10:00 

* Mässa 10:00 

* Undervisning för Första Kommunionsgrupp Oratoriet 10:00-12:00  

* Högmässa 11:00 

* Mässa syrisk katolsk rit 13:00  

* Mässa på engelska 15:00  

* CuperTino studentgrupp S:t Antoniusrummet 16:00  

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17:00  

* Mässa 19:00  

* Rosenkransvaka 20:00  

 
HjärtasTrädgård.jpg

NATTLIG TILBEDJAN AV DET
ALLRAHELIGASTE SAKRAMENTET

29 jan 2021

14 timmar vid Jesu Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta i tystnad och med musik. 

Vi börjar fredagen den 5 februari kl. 20.00

och slutar den 6 februari kl. 09.45. Gemenskapen Jesu och Marie förenade Hjärtans Trädgård.
Läs mer

cq5dam.web.1440.660.jpeg

FÖRSAMLINGENS COVIDREGLER TILLS VIDARE

28 jan 2021

Vill bara påminna om den information angående Covid-lagen från Jönköpings Länsstyrelse, som jag delade med mig av i söndags.
/Pater Josef Maria Nilsson OFMConv
Läs mer

Angelica.jpg

LIVESTREAMING OCH NY LOGGA

25 jan 2021

Mycket händer nu! Vi har en ny logga, skapad av pater Wladek, samt ett nytt system installerat för livestreamingen. Vi sänder nu nästan varje dag på facebook, Youtube och här på vår hemsida. För schema och info: Klicka här

150673215_261300068852373_70308531714904

GRÅBRÖDERNA INBJUDER UNGA MÄN TILL KALLELSEDAG

17 feb 2021

Gråbröderna bjuder unga män som är intresserade av klosterlivet

för ett tillfälle att vara med i vår ordenskommunitet.
När: 12-13 Mars 2021 i Motala Kloster
Tid: fredag 18.30 och avslutning lördag, med lunch.
Kontakta: P. Rafal Zarzycki OFMConv

 

VI ÖNSKAR ALLA EN GOD VÄLSIGNAD JUL!

Jul%202020_edited.jpg

25 dec 2020

Kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv med medbröder önskar alla en god välsignad Jul!

JULFIRANDE I S.T FRANCISKUS KATOLSKA FÖRSAMLING 2020

kisspng-royal-christmas-message-holy-fam

15 dec 2020

Läs hur vi firar Julen i vår församling här

GUDSTJÄNSTIDER FÖR ADVENTSHELGERNA

Advent.jpg

12 dec 2020

Läs vilka tider som gäller för adventshelgerna här

DE NYA REGLERNA FÖR MÄSSOR OCH BIKT F.R.O.M 24 NOVEMBER TILL JUL.

ljus.png

9 juni 2019

Mässfirande och bikt

i S:t Franciskus katolska församling,

Från 24 november och tills vidare

(under restriktioner med 8 personer)
Klicka här

DE NYA COVID-19 REGLERNA FR.O.M. 24 NOVEMBER 2020

cq5dam.web.1440.660.jpeg

9 juni 2019

S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping och de nya Covid-19 reglerna fr.o.m. 24 november 2020. Läs hur vi hanterar dem i vår församling här

EKONOMISK HJÄLP FRÅN VÅR FÖRSAMLING TILL UTSATTA MEDMÄNNISKOR

1..jpg

9 juni 2019

Läs brevet här som handlar om vad församlingen gör och vad du kan göra som medmänniska. 
Ladda ner

ALLA OFFENTLIGA MÄSSOR INSTÄLLDA

1581327716.jpeg

9 juni 2019

Katolska Stiftet ställer in alla offentliga Mässor, undervisning och övriga sammankomster fr.o.m. 24 november.
Vi kommer att meddela via
e-post (till dem som har gett församlingen sin e-postadress) och på församlingens hemsida samt på Facebook senast söndag den 22 november hur vi gör med tillfällen till
bikt och Kommunion
och eventuellt deltagande i Mässor för 7 personer + prästen

JULBASAREN INSTÄLLD I ÅR

Basarstop.jpg

9 juni 2019

Julbasaren är inställd i år p.g.a Regionens allmänna råd gällande smittspridningen av Covid-19. Läs mer nedan

CARLOS ACUTIS SALIGFÖRKLARAS

Carlos.jpg

9 juni 2019

Tänk vilken grad av helighet och fullkomlighet man kan uppnå som tonåring – om man bara vill!

Carlo Acutis föddes den 3 maj 1991 i London av italienska föräldrar, Andrea Acutis och Antonia Salzano, som inte var särskilt praktiserande katoliker. Läs mer här!

HJÄLP OSS VID LIVESÄNDNINGAR

93888722_2925246467512878_52982165519151

9 juni 2019

Intresset är enormt! Det gör att vi skulle behöva hjälp, vi behöver fler personer som kan hjälpa till vid livesändningar. Är du intresserad? Kontakta Iwona på kontoret.

HÖSTENS UNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGA

kisspng-first-communion-eucharist-baptis

9 juni 2019

Nu finns information om hur höstens undervisning för barn och unga skall gå till. För Barnundervisning: Klicka här och för Konfirmandundervisning: Klicka här

POSTER MED MÄSSTIDERNA

55908453_2119262888111244_43288780170120

9 juni 2019

Nu finns en poster att ladda ner med Mässtiderna i S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping. Smidigt och bra att ha nära till hands. 
Klicka här

GÄLLANDE KONFIRMATION I OKTOBER

kisspng-graphic-design-logo-clip-art-wor

9 juni 2019

Kardinalen kommer den 25 oktober för att att konfirmera 2020 Års konfirmander. För mer info: Klicka här

NY PRÄST TILL JÖNKÖPING!

Pater Rafael.jpg

9 juni 2019

26 maj 2020: Vår medbroder, Pater Rafal Zarzycki OFMConv, valdes till ny guardian (klostrets föreståndare) av Sankt Franciskus Kloster i Jönköping. Han kommer att flytta till Jönköping efter avslutad tjänst som rektor för postulanterna i Gniezno i slutet av juli. Det är osäkert ännu om han även kommer att överta kyrkoherdeskapet i Sankt Franciskus katolska församling i Jönköping.
Här är ett foto från Pater Rafals senaste besök i Sverige för något år sedan då han även deltog i vår sedvanliga Rosenkransvallfärd till Södra Fågelås utanför Hjo.

VIKTIG INFO TILL FÖRÄLDRAR OM FÖRSTA KOMMUNION 2020

kisspng-first-communion-eucharist-baptis

9 juni 2019

Nu finns det information om hur du som förälder går tillväga för att ditt barn skall få ta emot första kommunionen i år 2020 p.g.a rådande situation. Informationen finns under Barnundervisning.

NYA MÄSSTIDER UNDER CORONATIDEN F.R.O.M 25 APRIL

55908453_2119262888111244_43288780170120

9 juni 2019

Nu har Kyrkoherden bestämt nya Mässtider i S:t Franciskus församling som gäller under Coronatiden. Börjar gälla från och med lördagen 25 april. Alla Mässor firas nu i kyrkorummet men vi måste fortfarande hjälpas åt att hålla antalet till max 50 personer. 
Mässor i Eksjö, Nässjö och Vetlanda börjar igen under maj månad enligt vanligt schema.
Klicka här för nya Mässtider

NYA TEXTER FRÅN AVE MARIA PUBLIKATIONER

Maximilian1.jpg

9 juni 2019

Nu har vi lagt till fler texter från Ave Maria Publikationer. Du hittar dem här:
Ave Maria Publikationer

BISKOPENS PÅSKBUDSKAP SAMT UPPROP FÖR VOLONTÄRINSATSER

1200px-Coat_of_arms_of_Anders_Arborelius

9 juni 2019

Nedan finns två texter att ladda ner. Biskopens Påskbudskap samt ett upprop till volotärinsatser nu i Coronatider.
Biskopens Påskbudskap
Volotärinsatser

AVE MARIA PUBLIKATIONER

Maximilian1.jpg

9 juni 2019

Ave Maria Publikationer är ett apostolat i S:t Maximilian Maria Kolbes anda för utgivning av böcker och skrifter till andlig uppbyggelse.

Vi har nu samlat flertalet av de andliga skrifterna på vår hemsida för er att ladda ner. Helt gratis! Men man får gärna ge bidrag till framtida utgivningar:
Ave Maria Publikationer

TILL ER FÖRÄLDRAR TILL BARN INFÖR FÖRSTA KOMMUNIONEN

kisspng-first-communion-eucharist-baptis

9 juni 2019

Som ni säkert alla har fått veta på något sätt, har biskopen beslutat att all form av undervisning i våra katolska församlingar ska skjutas på oviss framtid.

Under pandemin får vi inte ha offentliga Mässor eller andra gudstjänster och därför inte heller någon Första Kommunion för barnen.
För att läsa hela texten från Kyrkoherden, klicka här: Barnundervisning

APRIL MÅNADSBREV FINNS NU ATT LADDA NER

8Bilda.png

9 juni 2019

Nu finns April månadsbrev nedladdningsbar. Mycket viktig information finns där nu som vi uppmanar dig till att läsa. För att komma till månadsbrevet, klicka här: Månadbrev

KÄRA BRÖDER OCH SYSTRAR I STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT

49535996_1989132901124244_37349869345067

9 juni 2019

Biskopen har idag, 2 april, skickat ut ett brev till oss alla. 
För att läsa brevet, klicka här:
Biskopens brev

FÖRSAMLINGEN UNDERSÖKER LIVESTREAMING

kisspng-facebook-live-brand-streaming-me

9 juni 2019

Vi testar just nu att livestreama bönerstunder och vissa Mässor. Ha tålamod med oss, vi lär oss fortfarande.
För att veta när nästa livesändning är klicka: Livestreaming

STIFTETS MEDDELANDE OM SÄRSKILD AVLAT I DESSA TIDER

apostolic-penitentiary1.jpg

9 juni 2019

Här hittar du stiftets meddelande om särskild avlat i dessa coronatider: 
Apostoliska penitentiariets dekret

ALL GRUPPVERKSAMHET OCH MÄSSOR ÄR INSTÄLLDA.

transparent-green-font-logo-5e6b99a0b98a

9 juni 2019

Kyrkoherden har beslutat, efter noga övervägande, att all gruppverksamhet i församlingen är inställd. Det gäller t ex Caritaskaffe, bokningar och andra möten i församlingen. Mässor firas som vanligt och Rosenkransvakan fortsätter tills vidare. Minsta sjukdomssymptom - stanna hemma och följ Mässor på nätet. Tack.

 
kisspng-royal-christmas-message-holy-fam

JULFIRANDET

I S:T FRANCISKUS KATOLSKA KYRKA I JÖNKÖPING

ÅR 2020

15 dec 2020

Observera att alla Mässor kan följas i S:ta Clarasalen, S:t Antonius kapell och S:t Nicolausrum.


Den Heliga Kommunionen kommer att delas ut i hallen och i de olika rummen så att ingen som befinner sig i övriga lokaler kommer in för Kommunionen i kyrkorummet.


Endast 8 personer får vara närvarande i varje rum enligt gällande regler.


För att förhindra för mycket rörelser tas ingen kollekt upp under Mässorna. 

Vi ber er därför om kollekt och gåvor genom att lägga i de insamlingsbössor som finns i kyrkan och i rummen eller genom våra insamlingskonton:

Bankgiro 665-3950 - Swish 123 544 40 13


20 december, Fjärde söndagen i advent

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Mässa på polska 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 12.00

* Mässa på kroatiska 12.30

* Mässa 19.00

* Rosenkransvaka/Completorium 20.00 


21 måndag

* Mässa 12.00


22 tisdag

* Julbikt 17.00

* Mässa 18.00

* Julbikt fortsätter efter Mässan


23 onsdag

* Mässa 12.00


24 torsdag Julafton

* Bikt 11.30

* Mässa 12.00

* Julmässa Syrisk-katolsk rit 15.00

* Julmässa kaldeisk rit 17.00

* Julmässa 19.00

* Julmässa 21.00

* Bikt 22.30

* Rosenkrans för våra avlidnas själar i Skärselden 22.30

* Julnattsmässa 23.00


25 fredag, Juldagen:

Vår Herres Jesu Kristi Födelses Högtid

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa på kroatiska 12.30

* Mässa Syrisk-katolsk rit 14.00

* Mässa 19.00

* Rosenkransvaka/Completorium 20.00


26 lördag, Annandag jul:

Stefanos, den förste martyrens fest

* Mässa 9.00

* Mässa på polska 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa Gheez rit med dop 12.30

* Mässa kaldeisk rit 17.00

* Mässa 19.00 (söndagsmässa)

* Rosenkransvaka/Completorium 20.00


27 december, 4:e söndagen i månaden

Den Heliga Familjens Fest

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13.00

* Mässa på engelska 15.00

* Mässa 19.00

* Rosenkransvaka/Completorium 20.00


28 måndag i Juloktaven

De Oskyldiga Barnen i Bethehem Fest

* Mässa 12.00


29 tisdag i Juloktaven

* Mässa 18.00


30 onsdag i Juloktaven

* Mässa 12.00


31 torsdag i Juloktaven, Nyårsafton (Silvester)

* Bikt 11.00

* Högmässa med Te Deum Obs! 12.00


1 januari, fredag i Juloktaven, Nyårsdagen

Guds Moder Marias Högtid

Under konciliet i Efesus den 11 oktober 431 (enligt gamla kalendern som används för Mässor på latin för den extraordinära riten firas dagen den 11 oktober som II klassens fest) definierades dogmen om Marias gudomliga moderskap, dvs. att Maria födde Jesus Kristus, sann Gud och sann människa. Pius XI firade XV års jubileet av konciliet år 1931 och instiftade denna högtid.

Paulus VI utropade den 8 december 1967 den första januari som böndag för fred i hela världen.


* Mässa 9.00.

* Bikt 10.00

* Högmässa 11.00

* Tillbedjan av Sakramentet 17.00

* Bikt 17.00

* Mässa 18.00

* Rosenkransvaka/Completorium 19.00


Välsignat julfirande önskar vi

Gråbröder tillsammans med diakoner och deras familjer!


Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

kyrkoherde

ljus.png

MÄSSFIRANDE OCH BIKT

I S:T FRANCISKUS KATOLSKA FÖRSAMLING,

FRÅN 24 NOVEMBER OCH TILLS VIDARE

(UNDER RESTRIKTIONER MED 8 PERSONER)

25 nov 2020

Lovad vare Jesus Kristus!

I all evighet. Amen. (Den katolska hälsningen)


Kära församlingsmedlemmar,

För många är det bara mörker just nu, på många olika sätt med pandemins verkningar, vintermörker, isolering…

I skrivande stund vet vi inte hur det blir med julfirandet, ja, det är många frågor som kommer upp och som bidrar till att mörkret blir allt tätare i våra liv.

Men Herren har sagt att det är Han som är världens Ljus och att vi ska lysa för världen med det ljus som Han ger oss.

Allt vi går igenom nu är en prövning och en utmaning. Låt oss möta allt detta med sann tro. Det är verkligen en test för oss alla om vi kan se det med trons ögon och låta vår tro lysa upp tillvaron.

Ett exempel är hur vi ofta talar om vårt andliga liv: vi har inte tid för att läsa andliga och uppbyggliga böcker, be mera, se på filmer med kristet innehåll mm. Livet bara rusar fram och man hinner ingenting… Ungefär så säger många för att ursäkta sig för att inte få plats med det viktigaste i livet: förberedelsen inför evigheten. Ta nu chansen när mycket stänger och vi enligt myndigheter inte ska ställa till med fester mm. Nu har Gud gett dig chansen att koncentrera dig lite extra på den andliga dimensionen i livet. Förlora inte detta tillfälle till att stärka din relation till Herren.

I församlingen kommer vi Gråbröder att göra vårt yttersta så att så många som möjligt ska få tillfälle till bikt (Försoningens Sakrament) och att delta i Mässor. Vi stänger inte – vi har utökat tillfällen till bikt och Mässa! Ta vara på detta. Det finns församlingar där man stänger portarna nu i Coronatider…

Må årets adventstid bli en trons, hoppets och kärlekens tid då vi tar till oss Evangeliets och Kyrkans budskap om att bli redo för Herren och att ta emot Honom med öppet hjärta. Må det inte bli i våra liv som i Betlehem, att det inte finns plats för Herren!


Guds välsignelse över er alla – frid och allt gott!       


Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde


Mässfirande och bikt

i S:t Franciskus katolska församling,

Från 24 november och tills vidare

(under restriktioner med 8 personer)


Vi kommer att försöka sända live Mässor och Rosenkransvaka.

BIKT – FÖRSONINGENS SAKRAMENT

Ordinarie tid för bikt är som vanligt:

Fredag 17.00

Lördag 09.00

Söndag 10.00

Om bikt önskas vid annan tid kontakta prästen du vill bikta dig för eller passa på att fråga om bikt efter vardagarnas Mässor.MÄSSOR SÖNDAGAR

09.00 i kyrkan (7 personer) och i Oratoriet (7 personer)


09.00 deltagande genom sändning

(Kommunionen delas ut i salarna – kom inte in i kyrkan!)

8 personer i S:ta Clarasalen,

8 personer i S:t Antoniuskapellet,

8 personer i S:t Nicolausrummet.


10.15 delas den Heliga Kommunionen ut för 8 personer i taget i kyrkan efter 9-Mässan, när Mässa firas på polska delas Kommunionen ut i Oratoriet.


10.00 på polska 1 och 3 söndagen i månaden:

7 personer i kyrkan,

8 personer i S:ta Clarasalen,

8 personer i S:t Antoniuskapellet,

8 personer i S:t Nicolausrummet.


11.00 i kyrkan (kvot för medverkande i Högmässan är redan fylld), och i Oratoriet (7 personer)


11.00 deltagande genom sändning

(Kommunionen delas ut i salarna – kom inte in i kyrkan!)

8 personer i S:ta Clarasalen,

8 personer i S:t Antoniuskapellet,

8 personer i S:t Nicolausrummet.


15.00 på engelska 2 och 4 söndagen i månaden:

7 personer i Oratoriet,

8 personer i S:ta Clarasalen,

8 personer i S:t Antoniuskapellet,

8 personer i S:t Nicolausrummet.


19.00 i kyrkan (7 personer)


19.00 deltagande genom sändning

(Kommunionen delas ut i salarna – kom inte in i kyrkan!)

8 personer i S:ta Clarasalen,

8 personer i S:t Antoniuskapellet,

8 personer i S:t Nicolausrummet.


20.00 – Rosenkransvaka/Completorium

Sakramentet ställs ut för tillbedjan i kyrkan och i Oratoriet

7 personer i kyrkan,

8 personer i Oratoriet (man kan höra bönerna genom korridorens högtalare)

8 personer genom sändning i S:t Antoniuskapellet,

8 personer genom sändning i Oratoriet.

8 personer genom sändning i S:ta Clarasalen

Kommunionen delas ut efter bönevakan i samtliga lokalerMÄSSOR VARDAGAR


Obs! Mässan firas i kyrka och i två kapell (Oratoriet och S:t Antonius) när präster finns tillgängliga – se vilka biljetter som finns i hallen


Måndagar 12.00

7 personer i kyrkan,

7 personer i S:t Antoniuskapellet,

7 personer i Oratoriet.

8 deltagande genom sändning i S:ta Clarasalen

(Kommunion delas ut i salen – kom inte in i kyrkan!)


Tisdagar 18.00

7 personer i kyrkan,

7 personer i S:t Antoniuskapellet,

7 personer i Oratoriet.

8 deltagande genom sändning i S:ta Clarasalen

(Kommunion delas ut i salen – kom inte in i kyrkan!)


Onsdagar 12.00

7 personer i kyrkan,

7 personer i S:t Antoniuskapellet,

7 personer i Oratoriet.

8 deltagande genom sändning i S:ta Clarasalen

(Kommunion delas ut i salen – kom inte in i kyrkan!)


Torsdagar 18.00

7 personer i kyrkan,

7 personer i S:t Antoniuskapellet,

7 personer i Oratoriet.

8 deltagande genom sändning i S:ta Clarasalen

(Kommunion delas ut i salen – kom inte in i kyrkan!)


Fredagar 18.00

Sakramentet ställs ut för tillbedjan i kyrkan och i Oratoriet 17.00

Första fredagen i månaden – Jesu Hjärta Fredag –

ber vi särskilt om goda kallelser till

äktenskapet, prästämbetet och det Gudsvigda livet

7 personer i kyrkan,

7 personer i S:t Antoniuskapellet,

7 personer i Oratoriet.

8 deltagande genom sändning i S:ta Clarasalen

(Kommunion delas ut i salen – kom inte in i kyrkan!)


Fredagar 19.00 – Rosenkransvaka/Completorium

Sakramentet ställs ut för tillbedjan i kyrkan och i Oratoriet

7 personer i kyrkan,

8 personer i Oratoriet (man kan höra bönerna genom korridorens högtalare)

8 personer genom sändning i S:t Antoniuskapellet,

8 personer genom sändning i Oratoriet.

8 personer genom sändning i S:ta Clarasalen

Kommunionen delas ut efter bönevakan i samtliga lokalerMÄSSOR på LÖRDAGAR


Lördagar 10.00

Sakramentet ställs ut för tillbedjan i kyrkan och i Oratoriet 08.00

Första lördagen i månaden: Gottgörelsedag till

Marie Obefläckade Hjärta

7 personer i kyrkan,

7 personer i Oratoriet.

8 deltagande genom sändning i S:ta Clarasalen

8 deltagande genom sändning i S:t Antoniuskapellet

8 deltagande genom sändning i S:t Nicolausrummet

(Kommunion delas ut i salarna – kom inte in i kyrkan!)


Lördagar 19.00

7 personer i kyrkan,

7 personer i Oratoriet.

8 deltagande genom sändning i S:ta Clarasalen

8 deltagande genom sändning i S:t Antoniuskapellet

8 deltagande genom sändning i S:t Nicolausrummet

(Kommunion delas ut i salarna – kom inte in i kyrkan!)

Lördagar 20.00 – Rosenkransvaka/Completorium

Sakramentet ställs ut för tillbedjan i kyrkan och i Oratoriet

7 personer i kyrkan,

8 personer i Oratoriet (man kan höra bönerna genom korridorens högtalare)

8 personer genom sändning i S:t Antoniuskapellet,

8 personer genom sändning i Oratoriet.

8 personer genom sändning i S:ta Clarasalen

Kommunionen delas ut efter bönevakan i samtliga lokalerTIDEBÖNER (Timmarnas Bön)

Gråbröderna ber tillsammans i Oratoriet och

5 personer kan delta i bönerna med bröderna.

Tisdag till lördag:

Läsningsgudstjänst, Laudes och meditation 07.00-08.00

Middagsbön 12.30

Vesper beds direkt efter kvällens Mässor i respektive kyrkan, Oratoriet eller S:t Antoniuskapellet ROSENKRANSEN

Gemensam Rosenkransbön kan bes i respektive kyrkan eller kapellen av närvarande. Senast 35 minuter före Mässan.

cq5dam.web.1440.660.jpeg

S:T FRANCISKUS KATOLSKA KYRKA I JÖNKÖPING OCH DE NYA COVID-19 REGLERNA FR.O.M. 24 NOVEMBER 2020

20 november 2020

Som säkert de flesta av er vet har Sveriges regering gått ut med nya bestämmelser som föreslås ska gälla i cirka fyra veckor framåt.

Endast 8 personer kan samlas till allmän sammankomst

(vilket är definitionen även för gudstjänster).

I vår församling kommer vi att tillämpa denna regel på följande sätt:


* Tider för Mässor och bikt kommer att vara desamma som tidigare.


* Mässor kommer att firas i kyrkan, Oratoriet och S:t Antoniusrummet samtidigt med 7 deltagare i varje Mässa. Sammanlagt kan 21 personer delta per dag i Mässan måndag till fredag de dagar vi kan fira tre Mässor.

Lördagar 21 personer kl. 10.00, 21 personer kl. 19.00.

Söndagar 14 personer kl. 9.00, kyrkan och Oratoriet

(+ 8 personer kan följa Mässan i S:ta Clarasalen)

Högmässan kl. 11.00 kan 8 personer följa i S:ta Clarasalen. Högmässan sänds på nätet. De som är närvarande i själva kyrkan är medverkande i gudstjänsten.

Oratoriet kl. 11.00: 7 personer.

Mässan kl. 19.00: 7 personer + 8 i S:ta Clarasalen.


* Under tiden restriktionerna gäller firas inga Mässor i Eksjö, Nässjö och Vetlanda. 


* Kyrkan kommer att hållas öppen dagligen för privat andakt och bön. Under vissa tider kommer Sakramentet att ställas ut för tillbedjan. Särskilda böner kommer att föreslås för att Herren beskyddar oss från pandemin och dess verkningar.

Se bara till att inga fler än 8 personer finns i kyrkan samtidigt.


* I kyrkans hall kommer veckans Mässor finnas angivna med 7 biljetter för varje Mässa. Finns ingen biljett, kan man inte delta i Mässan. Om du har svårt att ta dig till kyrkan på söndagar och få biljett, kontakta expeditionen och be om biljett i ditt namn. Biljetterna kostar naturligtvis ingenting.


* En av dagens Mässor kommer att sändas live.


* För att minska spridning av smitta sjunger vi inte under Mässorna (förutom Högmässan där endast kyrkomusiker sjunger) och prästen som delar ut Kommunionen kommer att ha munskydd på sig under själva utdelandet, plus att händerna spritas före själva utdelningen.

Deltagare i Mässorna får gärna ha munskydd under Mässan.


* Vid bikt håll avstånd – minst 1,5 meter - till de övriga som väntar. Håll avstånd till prästen som hör din bikt.


* Stå inte och tala med andra i kyrkans hall och korridor. Om du vill prata med någon, gör det utanför kyrkan och på behörigt avstånd från andra personer.

Ju mer vi håller munnen stängd, desto säkrare är vi att inte sprida virus.

Att alla ska tvätta händerna och använda handsprit ofta behöver vi väl egentligen inte uppmuntra till.

Om du tar i något dörrhandtag, använd genast handsprit som finns på olika platser i våra lokaler.


* Undervisning för barngrupperna och konfirmander är inställd under den tid som dessa restriktioner gäller, likaså alla övriga aktiviteter i församlingens lokaler.

Följ församlingens hemsida för undervisning mm. genom Youtube klippen.Till sist ber jag er att tänka på vår församlings ekonomiska situation som genom dessa restriktioner blir svårare.

Därför kommer en kollektkorg finnas vid ingången till kyrkan, Oratoriet och S:t Antoniusrummet så att ni som får privilegiet att delta i de Mässor som firas kan ge frivillig kollekt.

Vi är också mycket tacksamma för övriga kollekter och gåvor genom församlingens insamlingskonto:


Bankgiro 665-3950 - Swish 123 544 40 13


* Mässintentioner för levande och döda kan bokas precis som vanligt. Kom till sakristian i samband med Mässor eller skriv ett mail till någon av oss präster och Swisha in ditt Mässtipendium (på kyrkoherdens telefonnummer)


Swish 076 555 84 06


Herren beskydde och välsigne oss alla!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

kyrkoherde

Basarstop.jpg

SANKT FRANCISKUS FÖRSAMLINGS JULBASAR INSTÄLLD I ÅR

9 juni 2019

Kära församlingsmedlemmar,


På grund av myndigheternas nya restriktioner för Covid-19 har jag beslutat att ställa in årets julbasar.


Det var meningen att denna basar skulle hjälpa församlingen ekonomiskt då vi har tagit ett lån på 2,5 miljoner kronor på grund av renoveringar etc.

Men jag hoppas att de som har möjlighet ändå hjälper till ekonomiskt för detta ändamål.


Här är Jönköpings kommuns nya riktlinjer för folksamlingar och aktiviteter:

https://www.rjl.se/nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/lokala-allmanna-rad-infors-i-jonkopings-lan-63959


Det visar sig att vår Rosenkransvaka fredag-söndag kväll blir ännu mer aktuell och viktig.

Be med oss även hemifrån fredagar 19.00, lördagar och söndagar 20.00.


Må Herren beskydda och välsigna oss alla


Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

kyrkoherde


Bidrag till församlingen kan ges genom:

Bankgiro 665-3950 - Swish 123 544 40 13

Barmhärtigheten.jpg

SÅ HÄR FIRAR VI DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG, 19 APRIL 2020 I SANKT FRANCISKUS KATOLSKA KYRKA I JÖNKÖPING:

9 juni 2019

09.00 Mässa (firas i Ceciliarummet, men kan ses i Clarasalen. Kommunion delas ut ca kl. 9.45 i kyrkan)
10.00 Bikt (kyrkoherden i Antoniusrummet)
10.00 Mässa i kyrkan, Syrisk-katolsk rit
10.00 Mässa på polska (firas i Ceciliarummet, men kan ses i Clarasalen. Kommunion delas ut ca 11.15 i Oratoriet)
11.15 Högmässa (firas i Ceciliarummet, men kan ses i Clarasalen. Kommunion delas ut ca kl.12.15
i kyrkan) Barmhärtighetens Krona bes direkt efter Mässan före Kommunionen delas ut.
11.00 Bikt (Pater Wladek i Copertinorummet)
15.00 Barmhärtighetens Mässa - firas offentligt i kyrkan (max 50 personer!) direkt efter Mässan bes andakten till den Gudomliga Barmhärtigheten (både Mässa och andakt sänds live). Efteråt möjlighet till bikt.
20.00 Sakramentet ställs ut inför Rosenkransvakan (20.30 - sänds live) som avslutas med Barmhärtighetens Krona.

kisspng-rosary-prayer-first-communion-mi

BÖN I TID AV ORO OCH KRIS

9 juni 2019

Gråbrödernas kloster i Jönköping lyder under provinsledningen i Gdansk. Vi har ombetts att i klostren i alla länder där provinsen är närvarande be om Guds hjälp och nåd under den rådande oron och krisen. Uppmaningen till bön kommer från den polska biskopskonferensen som uppmanar alla att be Rosenkransen, helst inför Sakramentet, kl. 20.30 varje kväll. Därför kommer vi att be Rosenkransen i Sankt Franciskus katolska kyrka varje kväll kl. 20.30 inför Herren som är närvarande i Altarets Allraheligaste Sakrament. Denna ”bönevaka” börjar den 16 mars och fortsätter tillsvidare. Vi kommer att avsluta bönen med en särskild vädjan om hjälp för oss och alla människor på vår jord. Bönen avslutas med Sakramental välsignelse. Vi överväger också att fira en stilla Mässa direkt efteråt för dem som inte önskar samlas vid större Mässor under helgerna. Finns intresse för att Mässan ska firas, meddela gärna kontoret. Kan du inte komma, eller vill vara extra försiktig, så be med oss i ditt hem samma tid: 20.30. Med önskan om Herrens gudomliga beskydd och välsignelse,

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
Kyrkoherde
jonkoping@katolskakyrkan.se
036 – 12 06 57 

1581327716.jpeg

FÖRSAMLINGENS FÖRHÅLLNINGSREGLER GÄLLANDE CORONASMITTAN

9 juni 2019

Förhållningsregler i församlingens lokaler under dessa tider av oro för covid-19


Stiftsledningen har beslutat att:

* vigvatten där alla doppar sina fingrar inte ska finnas vid dörrarna

(Men du kan själv ta med dig vigvatten hem för eget bruk i behållaren vid ytterdörren)

* Vi ger ingen fysisk fridshälsning genom att räcka fram handen

(Detta borde vi heller inte göra före eller efter Mässorna när vi hälsar på varandra.

Respektera att alla inte vill att du räcker fram handen i dessa tider av oro för smitta!)

* Kommunionen delas inte ut under båda gestalter

(= Kalken med Kristi Blod delas inte ut tills vidare. Kristi Blod är dock närvarande i Kristi Kropp som delas ut i Kommunionen, annars vore det inte Kristi levande Kropp.)


Framför allt: sunt förnuft, respekt och bön för att detta virus dör ut och vi får leva i frid!

Kyrkoherden

För mer info

CCH-Black_Vatican_Logo__Registered_Trade

ATT KOMMA HEM

9 juni 2019

Träff för er som konverterat till Katolska Kyrkan


Ett flertal av våra församlingsmedlemmar har själva valt att bli upptagna i Katolska Kyrkans världsvida gemenskap i vår församling eller på annan plats.

Det kan finnas ett visst behov, eller bara intresse, för att samlas med andra som också har konverterat och dela sina erfarenheter, varför man valde att bli katolik och senare upplevelser som katolik.

Det kan också finnas frågor och funderingar som samlats och som man inte har ställt till någon som representerar Kyrkan.


Jag inbjuder härmed till första träffen torsdag 26 mars 18.40.

Mässan firas som vanligt kl. 18.00.

Om deltagarna önskar en fortsättning bestämmer vi nästa datum vid denna träff.

Vi kommer att äta något tillsammans under träffen.


Var god och anmäl ditt deltagande för matens skull till

Iwona på kontoret: 036 – 12 06 57

jönkoping jonkoping@katolskakyrkan.se

Anmälan senast 24 mars.


Välkomna!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde

Shaking Hands.jpg

FÖRSIKTIGHET VID FRIDSHÄLSNINGEN

9 juni 2019

Kära församlingsmedlemmar,


Även vår stiftsledning har skickat ut anvisningar angående den försiktighet vi bör ha i samband med Coronaviruset.

Det gäller att ta i hand vid hälsning (här står det enbart om fridshälsningen, men det måste ju gälla även att hälsa på varandra i hallen etc. annars är det ju meningslöst.

Men avstå gärna även att vinka till varandra i Mässan vid fridshälsningen.

Man bugar lätt åt dem man ser åt höger och vänster, inte mer.


Vi avstår också tills vidare med att dela ut Kommunionen under båda gestalter, dvs kalkkommunion.

(Detta betyder INTE att man “bara” tar emot Kristi Kropp i Kommunionen.

För att det ska vara Kristi levande Kropp - som vi katoliker tror - så måste även Blodet vara närvarande.

Låt oss be om lugn och tillförsikt nu när så många verkar bli panikslagna…

Och låt oss framförallt lita på Herren!

947e23defe1a9a152da73719c9b1dac9.jpg

MÄSSOR I SYRO-MALABARISK KATOLSK RIT

9 juni 2019

1 mars börjar vi i vår församling att fira Mässor i syro-malabarisk katolsk rit på malayalam språk. Den är en av de orientalisk-katolska kyrkors riter närvarande i Sverige. Den används av den katolska syro-malabariska kyrkan som enligt den egna traditionen går tillbaka på S:t Tomas aposteln i nuvarande delstaten Kerala på Malabarkusten i Indien.
Mässor i syro-malabarisk katolsk rit planeras att fira i vår kyrka på första söndagar i månaden kl. 10.00 i Oratoriet. Celebrant kommer att vara f. Benoy Thottiyil Jose MST, som arbetar i Sankt Sigfrids prästseminarium i Uppsala.
Kontakt med honom:
Mobil: 073-083 90 75
E-post: binu.thotty@gmail.com
Varm välkomnar vi honom, alla församlings medlemmar och gäster som kommer att ta del i Eukaristin i syro-malabarisk rit!

nedladdning.jpeg

KALLELSE TILL FÖRSAMLINGENS ÅRSSTÄMMA

9 juni 2019

Alla församlingsmedlemmar är härmed kallade till den årliga församlingsstämman söndagen den 29 mars kl. 12.30 i S:ta Clarasalen.

Förslag eller påpekanden om församlingslivet till stämman (motioner) ska lämnas in till expeditionen senast 21 mars för att kyrkoherden med rådet ska kunna ta del av motionerna.

 
 

GÅVOR TILL AVE MARIA PUBLIKATIONER

Varmt tack till er som regelbundet ger gåvor till AMP för tryckning av nya böcker. Två böcker är på gång: Inför Evigheten (bönbok om en salig död och förböner för de avlidnas själar i Skärselden) samt Den Gyllene Pilen (gottgörelsedevotionen till Jesu Heliga Anlete för brott mot de första tre Budorden). Några av er swishar till församlingens konto, men vi ber er att i stället använda Gråbrödernas Swishnummer: 123 291 73 26 (skriv: AMP).

84262065_2738614366176090_26478587024674

FOTBOLL FÖR UNGA GRABBAR

En gympasal är bokad och vi kan börja fotboll för barn. Vi träffas varje söndag kl.17:00-18:00 (uppehåll v.7) på Oxhagsskolans gympasal.  Pin-kod: 722449.
Kontaktpersoner är Fadi och Antonia samt Konrad och Katarzyna som kommer att hjälpa till under träningen.
Vet du inte vem de är, då ska du kontakta Iwona på kontoret.

soccer-football-sunset-1-1024x553_orig.j

HJÄLP DE KRISTNA I BETHLEHEM

De kristna i Bethlehem, den stad där vår Frälsare föddes, har det mycket svårt att försörja sig. Både katolska och ortodoxa biskopar vädjar om ekonomisk hjälp. Ett mycket bra sätt att hjälpa dessa familjer är att köpa de religiösa föremål som de tillverkar. I vår församling gör vi en särskild försäljning av devotionalier tillverkade av kristna familjer i Bethlehem söndagen den 2 februari (Herrens Frambärande i Templet).

Kontant betalning eller Swish till församlingens konto:

123 544 40 13 (Skriv: Bethlehem)

20161219T1056-6885-CNS-HOLY-LAND-CHRISTM
 
81033014_2661382060565988_31438236974002

ANGÅENDE VISS PRAXIS I LITURGIN

Som kyrkoherde har jag fått frågan om upplyfta händer i Mässan när man exempelvis ber Fader vår. I den latinska riten, som de flesta i vår församling tillhör, är det endast prästen som ska ha upplyfta händer under bön i Mässan. Ingen annan.


Jag har också fått frågan om mottagandet av Kommunionen direkt i munnen eller i handen. Jag har skrivit om detta förut i bl.a. häftet Ordning och reda. Kortfattat: Personligen har jag aldrig tagit emot den Heliga Kommunionen i handen före min prästvigning och inte heller som präst när jag deltagit i en Mässa som jag inte själv firade. Och jag skulle heller aldrig kunna tänka mig att ta emot Kristi Allraheligaste Kropp i handen som om det vore en kaka eller växelpengar! Så ser det ut för mig. Jag fick lära mig tidigt att det bara är präst, diakon eller kommunionsutdelare som har Kyrkans uppdrag att dela ut Kristi Allraheligaste Kropp i Sakramentet och att jag skulle ta emot Kommunionen direkt i munnen. Men som vi alla vet, finns olika ”praxis” i den världsvida Katolska Kyrkan.


En annan sak vad gäller mottagandet av Kommunionen: Den som ska ta emot Kommunionen ska visa ett tecken på vördnad och respekt för Sakramentet före mottagandet (som det står i de liturgiska föreskrifterna) och ska tydligt och klart säga AMEN när den som delar ut Kommunionen har sagt: ”Kristi Kropp/Kristi Blod”. ”Amen” ska sägas före man tagit emot Kommunionen. Tyvärr säger vissa ”Tack” vid mottagandet! Var kommer detta ifrån? Inte från den katolska liturgin i alla fall.

Och till sist: Man gör inte någon bugning för celebranten efter det att man tagit emot Kommunionen, som underligt nog vissa gör i vår kyrka.

TillbedjanJesusbarn.jpg

NYTT FÖR I ÅR: TILLBEDJAN AV JESUSBARNET MED JULSÅNGER

Lördagen den 28 december, då vi firar de Oskyldiga barnen i Betlehem (som blev martyrer), kommer vi att samla olika grupper för att prisa och tillbe Herren med julsånger på olika språk. Om din grupp inte är anmäld, kontakta Pater Wladek.

Sakramentet ställs ut för tillbedjan 8.00, Rosenkrans 8.30, Mässa 9.00 (OBS! tiden), Tillbedjan av Jesusbarnet med julsånger 10.00 och vi avslutar med knytkalas (fika) i S:ta Clarasalen 11.30-13.30. Det här kommer att bli en både vacker och stämningsfull gudstjänst. Alla varmt välkomna!

MariaoJosef.jpg

KÄRA FÖRSAMLING OCH VÄNNER TILL S:T FRANCISKUS,

Adventstiden kan bli en verkligt andlig vandring till inre förnyelse, om vi bara vill och har tro.

Gud tror på oss, frågan är bara om vi tror på Gud?

Med adventsljusen är det meningen att ljuset ska öka, inte minska. Låt oss försöka detta år, med Herrens nåd, sträva efter att vår själs ljus blir allt starkare och att vår omgivning kan se Herrens kärlekslåga lysa inom oss. Vandringen genom livet är ganska mörkt för de flesta människor, låt oss hjälpa varandra att lysa upp vägen med Kristus. Det är lättare än vi tror…

Marias besök hos Elisabeth är ett ypperligt exempel på detta.


Med mina medbröder, diakoner med familjer och medarbetare i församlingen önskar jag er en välsignad adventstid och en fridfull och glädjerik Kristi födelses högtid!


Er kyrkoherde, Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

S:T MAXIMILIANS KATOLSKA KYRKA OCH

DET NYA KLOSTRET, MOTALA KLOSTER

Stort och innerligt tack från oss Gråbröder till alla er som på något sätt hjälpt till att invigningen av S:t Maximilians kyrka och kloster blev en så lyckad och minnesvärd festdag!
Särskilt vill vi tacka husmor Gunilla Ronquist för de underbara blomsteruppsättningarna i kyrka och festsal, Sonja Lelek Ahlqvist som ledde en glad trupp som förberedde och serverade ”smått och gott” efter Mässan. Till ”catering-gruppen” hörde Villa och Ove Hellström, Maria Carelli Martinsson, Eva-Lotta och Magnus Svensson samt Ivica Furdi Johan. Hela familjen Sebastjan var verksamma under festen: Kristina sjöng som en ängel tillsammans med sina föräldrar och efteråt verkade hon som journalist för Katolsk Horisont och intervjuade valde offer, medan hennes bror, Mikael, vår församlings huvudministrant, tjänstgjorde under liturgin och det gjorde han så väl att stiftets ceremonimästare undrade om inte Mikael kunde tjänstgöra i domkyrkan!

73322140_2519769561393906_39131721568165

...FORTSÄTTNING S:T MAXIMILIANS KATOLSKA KYRKA OCH

DET NYA KLOSTRET, MOTALA KLOSTER

Ni som var med på festligheterna den 20:e oktober såg att klostret inte är färdigt ännu och det är meningen att inflyttningen blir någon gång i november. Vi får se…

Det nya klostrets ansvarige, Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv, tackar alla får de gåvor som redan överlämnats i form av pengar och husgeråd mm. Ni som vill bidra till kyrka och kloster kan kontakta det nya klostret på följande adress:

motalakloster@telia.com

Eller till Pater Arkadiusz vanliga e-post adress eller mobil.

Man kan också swisha gåvor genom Gråbrödernas konto:

Swish 123 291 73 26 (skriv Motala)

Be för denna början av en katolsk kyrka och Gråbrödernas nya kloster i Motala!

74698830_2518592251511637_76706826471478
 

ALLAHELGONAHELGEN I S:T FRANCISKUS FÖRSAMLING

Fredag 1 november: Alla Helgons dag, som är en förpliktande kyrkdag för alla katoliker och då vi tackar för alla som blivit heliga och påminns om vår egen kallelse till helighet.

* Mässa 12.00

* Bikt 17.00

* Rosenkrans 17.30

* Högmässa 18.00

* Högtidlig Vesper efter Mässan

* Barnfest i S:ta Clarasalen efter Mässan


Vi vill göra något särskilt med alla barn i församlingen denna helg (vi måste motverka det hedniska Halloween ”firandet”!). Många katolska församlingar ute i världen gör en helgonfest för barn i samband med firandet av alla helgon.

Vi uppmanar alla föräldrar att hjälpa sina barn att klä ut sig till ett helgon. Läs lite om något helgon (man hittar mängder på nätet), hitta bilder hur de klädde sig etc. och gör gärna en lapp där det står vilket helgon barnet ska föreställa.

Högmässan börjar med procession in med de barn som är klädda som helgon och sitter i första raderna.

Sedan blir det barnfest i S:ta Clarasalen direkt efter Mässan.

Övriga som önskar kan vara kvar i kyrkan för den högtidliga vespern. Vill du veta mer fråga Pater Wladyslaw Mezyk OFMConv.

76616462_2540824949288367_514723049849749504_o_edited.jpg

FORTSÄTTNING ALLHELGONAHELGEN

lördag 2 november: Alla Själars Dag.

Förbönsdag för alla våra avlidna som renas efter sin död.

* Tillbedjan av Sakramentet 8.00–9.00

* Själamässa (Requiemmässa) 9.00

* Bikt 10.00

* Rosenkrans för de avlidnas själar 10.30

* Högmässa (Requiemmässa) 11.00

* Välsignelse av gravar, Bankeryds kyrkogård 16.00

* Välsignelse av gravar, Dunkehalla kyrkogård 16.00

* Själamässa (Requiemmässa) i Oratoriet 18.00


Söndag 3 november:

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Konfirmandundervisning 10.00

* Mässa på polska 10.00 S:ta Clarasalen till 12.00

* Välsignelse på polska av gravar på Skogskyrkogården

(tid enligt kungörelse)

* Polsk förening S:t Antoniusrummet 12.00-13.00

* Högmässa 11.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 S:ta Clarasalen med katekes

* Mässa i Nässjö 17.00

kisspng-all-saints-day-sermon-calendar-o

KYRKOKÖREN BEHÖVER FÖRSTÄRKNING

Vår församlings kyrkomusiker, Kristina Sebastjan, efterlyser fler sångförmågor till kören Laudamus Te.
I Sverige är ju körsång något av den mest uppskattade gemenskapsform som finns, har jag läst. Men även om du inte direkt söker efter ett nytt sätt att umgås på, så ska du veta att det är ett lyft för vår församlingssång när det finns en kör som leder sången. Det blir en högtidligare gudstjänst på det viset.
Välkomna alla sångare att kontakta kyrkomusikern i samband med Högmässor.

kisspng-church-music-choir-contemporary-

VET DU INTE HUR MAN BER ROSENKRANSEN?

Det kanske är första gången du läser eller hör att just oktober är särskilt ägnat åt Rosenkransbönen och du blir lite skakig i benen: du har ingen rosenkrans (radband, som icke-katoliker brukar kalla den) eller du vet inte hur man ber Rosenkransen! Lugn i stormen! I vår butik har du flera hundra rosenkransar att välja mellan och dessutom delas informationshäften gratis ut i hallen (bland Ave Maria Publikationers material) och bland alla häften finns även en beskrivning om hur man ber Rosenkransen och bönerna som ingår i den på svenska.
S:t Maximilians Bok- och Presentbutik öppnas efter varje söndagsmässa och om du kommer på en vardag kan du be sekreteraren på kontoret om hon har tid att hjälpa dig.
Annars kontakta samordnaren för frivilliga i butiken, Maximilians Vänner: församlingens husmor Gunilla Ronquist.

kisspng-earring-jewellery-necklace-charm
 

FÖRÄNDRINGAR I VÅR FÖRSAMLING

Det har väl knappast undgått någon i vår församling att det blir förändringar hos Gråbröderna i höst.
Kardinalen har kommit överens med vår provinsledning i Gdansk att tre präster ska flytta från Jönköping för att starta klosterlivet och den pastorala verksamheten i Motala.
Stockholms Katolska Stift har köpt före detta Equmeniakyrkan på Östermalmsgatan 21 i Motala. Kyrkan och församlingshuset renoveras nu och byggs om och planeras vara klart för inflyttning i början på oktober.
Söndagen den 20 oktober kl. 17.00 välsignas klosterkyrkan och klostret av kardinalen och representanter för Gråbrödernas ordensledning i Rom och Gdansk. Varmt välkomna till denna invigning!
Allt kommer inte att vara färdigt till invigningen och därför ska kyrkan konserkreras (vigas liturgiskt) vid ett senare tillfälle.
Det nya klostrets föreståndare (guardian) blir Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv och med sig från Jönköping har han Pater Marcin Mazur OFMConv och Pater Andrzej Walkowiak OFMConv.
Till den nya kommuniteten hör också Pater Peter Zacharewicz OFMConv som tills nu har bott i prästbostaden hos Birgittasystrarna i Vadstena.

67664020_2340734905964040_70176882533943

...FORTSÄTTNING OM FÖRÄNDRINGEN

Några medlemmar i vår församling har gett uttryck för sin oro över att tre präster lämnar församlingen och att det därför säkert kommer att bli en hel del förändringar för gudstjänsttider mm.

Ingen oro! Det enda som jag som kyrkoherde vet måste förändras är att det blir en biktfader på söndagar istället för två. Men detta vill jag kompensera med ordinarie bikttid på fredagar 17.00 (har endast varit första fredagen i månaden) samt på lördagar 09.00 (har endast varit första lördagen i månaden förut).

Vår medbroder, Pater Wladek Mezyk OFMConv, kommer att tillbringa några dagar under veckan i Igelösa för sin hälsas skull, men kommer att vara i vår församling på helgerna. De som önskar tala med honom ber jag därför att vara medvetna om att han endast kan ge tid från fredag kväll till söndag.

Provinsledningen kommer nu att söka en ytterligare broder till Jönköping. Vi hoppas innerligt att någon frivillig vill komma…


Nya bikttider kommer att gälla från och med att kommuniteten i Jönköping delas, inte tidigare.


Jag ber er alla om förbön för bröderna som flyttar till Motala och oss två som stannar kvar.

67496970_2340735409297323_6735235334105202688_o_edited.jpg
 

PASSANDE KLÄDSEL I KYRKAN - IGEN!

Med värmen – som även prövar oss i kyrkan, särskilt på söndagar med många närvarande och alla votivljus! – kommer frestelsen att komma lättklädd även till kyrkan. Jag ber alla att klä sig passande till Guds hus och till den heliga handling som utförs där: Mässan, som är Korsoffrets oblodiga förnyelse.

När jag under mina år som präst ser lättklädda personer i kyrkan så tänker jag på en episod från Helige Johannes XXIII:s liv. Påven var bjuden på en festlig middag och vid hans sida satt en dam vars klädsel inte lämnade mycket åt fantasin. Vid slutet av middagen serverades frukt och påven tog genast ett äpple som han gav sin bordsdam. Kvinnan blev mycket förvånad och undrade varför påven gav henne ett äpple. Påven svarade: ”Eva visste inte att hon var naken förrän hon åt av frukten!”


För män gäller långbyxor och skjortor eller tröjor med ärm (åtminstone till armvecket). Inga mössor!

För kvinnor gäller att överarmar och rygg är täckta och idag med alla vackra sjalar som finns… Klänning eller byxa ska gå ner till knäet.

Kom ihåg Guds Moders påpekande i Fatima 1917 enligt Heliga Jacinta (1910-1920) att vissa trender och mode i uppförande och klädsel som ska komma kommer att förolämpa Vår Herre väldigt mycket.

Vill vi verkligen förolämpa Gud på detta sätt?

Om ni plågas av värmen i kyrkan, vad ska inte vi präster säga då…

Bilder1.png

FUNDRAISING FÖR NY VENTILATION I KYRKAN

OCH FÖR EN NY KYRKA!

Ja, ni läste rätt: för en ny kyrka. Vi har planer på att köpa tomt eller en fastighet som framför allt ska tjäna som kyrka och samlingslokaler för vår stora kaldeiska grupp.
Den kaldeiska gruppen har naturligtvis önskemål om att Mässan firas oftare, på ”bättre” tider och behöver en gudstjänstlokal för sina övriga andakter, undervisning och möten. Den kaldeiska gruppens företrädare (Fader Fadi) vill att man ska se projektet som en ytterligare ”katolska kyrka” i Jönköpings församling, inte endast som kyrka för den kaldeiska gruppen. Vi behöver er hjälp med förbön och ekonomiska bidrag om detta ska bli verklighet. Församlingen är verkligen trångbodd i S:t Franciskus lokaler…Två andra projekt i vår kyrka på Torpa är behovet av en ventilationsanläggning i kyrksalen (det är vi särskilt medvetna om på söndagar då vi firar upp till sju Mässor i rad!) samt renovering av församlingens kök (som lyckligtvis används mycket flitigt, för församlingsgemenskapens bästa!).

Detta är kontonumret för vår fundraising för ny kyrka:

SEB 5146 33 00 387

”kyrka”

Dessa kontonummer gäller för gåvor till ny ventilation:

Bankgiro 665-3950 - Swish 123 544 40 13

”luft”

Det går naturligtvis bra (som någon församlingsmedlem redan har gjort) att ge gåvor i ett kuvert. Men glöm inte skriva till vad och vem som har gett pengarna. Kuvertet kan ges till någon av prästerna eller till Iwona på kontoret

donation Jar