top of page

KYRKOHERDEN INFORMERAR

Tankar och info av vikt från Kyrkoherden.
För snabb info ber vi er klicka in på Pater Joseph Maria Nilssons facebooksida eller Församlingen facebooksida

45088644_1902708196433382_81966551612386

Videos från vår Youtubekanal Pater Joseph Maria Har Ordet . 

Kyrkoherden informerar: Programs
Kyrkoherden informerar: Pro Gallery

NYHETER OCH INFORMATION

Håll dig uppdaterad

350112421_634044211923435_9210184313594672650_n.jpg

FAMILJEDAG FÖR ALLA UNDERVISNINGSGRUPPER I S:T FRANSCISKUS KATOLSKA FÖRSAMLING

Förra årets avslutning på katekesundervisningen i Bankeryd var en succé. Många familjer kom med picknickkorgar och hade trevligt tillsammans. Framför allt hade barnen kul då Jönköpings Unga Katoliker (JUK) ledde lekarna. Nu hoppas vi på en minst lika bra succé i år!
Vi börjar med Mässan kl. 10:00 och sedan blir det lekar och korv med bröd finns för dem som inte nöjer sig med det man tagit med sig i picknickkorgen. Hoppas familjer från alla undervisningsgrupper vet att de är välkomna (Kaldeisk-katolska, Syrisk-katolska och undervisningsgrupper i Jesu Heliga Hjärta i Nässjö)
Lördagen den 10 juni kl. 10:00 – 15:00
KFUM Gården Vidablick i Bankeryd

351333330_1350827875497141_4887462717407319324_n.jpg

BÖN FÖR SVERIGE SÄRSKILT PÅ NATIONALDAGEN 6 JUNI

Vi ber för Sverige och dess folk om Guds nåd, barmhärtighet och välsignelse för Jesu Heliga Hjärtas skull:

Litania till Jesu Heliga Hjärta

Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr .22)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en Ende Gud

Jesu Hjärta, Guds Sons tillbedjansvärda Hjärta

Jesu Hjärta, format i Jungfru Marias sköte av den Helige Ande

Jesu Hjärta, förenat till ett med Guds eviga Ord

Jesu Hjärta, Guds oändliga Helighets Hjärta

Jesu Hjärta, Guds Heliga Tempel

Jesu Hjärta, den Allrahögstes Tabernakel

Jesu Hjärta, Guds Hus och Himmelens Port

Jesu Hjärta, kärlekens glödande eld

Jesu Hjärta, rättfärdighetens och kärlekens Ursprung

Jesu Hjärta, överflödande av godhet och kärlek

Jesu Hjärta, Du väldiga djup av alla dygder

Jesu Hjärta, värdigt att ta emot allt lov

Jesu Hjärta, alla hjärtans Konung och Medelpunkt

Jesu Hjärta, som rymmer all vishet och kunskap

Jesu Hjärta, där Gudomens hela fullhet bor

Jesu Hjärta, i vilket Fadern har sitt välbehag

Jesu Hjärta, vars fullhet kommer oss alla till del

Jesu Hjärta, målet för skapelsens längtan från begynnelsen

Jesu Hjärta, tåligt och fullt av medlidande

Jesu Hjärta, rikt för alla som åkallar Dig

Jesu Hjärta, Källa till liv och helighet

Jesu Hjärta, Försoningsoffer för våra synder

Jesu Hjärta, utsatt för hån och smädelser

Jesu Hjärta, sårat för våra missgärningars skull

Jesu Hjärta, lydigt intill döden

Jesu Hjärta, genomborrat av soldatens lans

Jesu Hjärta, Källa till all tröst

Jesu Hjärta, vårt Liv och vår Uppståndelse

Jesu Hjärta, vår Frid och vår Försoning

Jesu Hjärta, Räddningen för dem som hoppas på Dig

Jesu Hjärta, Hoppet för dem som dör i Dig

Jesu Hjärta, alla heligas Lycka

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Jesus, mild och ödmjuk av Hjärtat,

Alla forma våra hjärtan efter Ditt Heliga Hjärta.

F Låt oss bedja. Allsmäktige, Evige Gud, i Jesu Hjärta, sårat av vår synd, skänker Du Din kärleks och barmhärtighets överflöd. Vänd vårt hjärta helt till Honom i uppriktig bot för vår och hela världens skuld. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Vi ber om helgonens förbön för Sveriges land och folk,

särskilt de heliga som verkat i vårt land:

Helige Laurentius bed för oss

Helige Nikolaus

Helige Ansgar, Nordens apostel

Helige Rimpert

Helige Uno

Helige Sigfrid

Helige Eskil

Helige David av Munktorp

Helige Staffan av Hälsingland

Helige Botvid

Helige Erik

Helige Henrik

Helige Brynolf av Skara

Helige Willehad

Heliga Anna av Novgorod

Heliga Helena av Skövde

Heliga Ingrid av Skänninge

Heliga Birgitta

Heliga Katarina

Heliga Maria Elisabeth (Hesselblad)

F Bed för oss, Sveriges alla Skyddshelgon,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss bedja. Gud, Du styr världsalltet med outgrundlig vishet. Hör våra böner för Sveriges land och folk: gör oss alla till redbara människor och ge Ditt ljus åt dem som styr oss, så att rättvisa och samförstånd kan blomstra och fred och frihet bevaras. Genom Din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Du Drottning över Nordens Land

Text: A. Meyer (1880-1960). Musik: Leblanc (1750-1827)

Du Drottning över Nordens land, vi hälsa dig, Maria!

Välsigna med din milda hand ditt folk som förr, Maria.

Då Norden korat Jesus Krist, din Son, till Kung, Maria,

du Nordens Drottning blev förvisst till evig tid, Maria.

Din bild då prydde väg och torg allt landet runt, Maria.

I hem och tempel, by och borg din tron var rest, Maria.

I kraft av gamla löftens lag är riket ditt, Maria.

Kom med din Son och spiran tag som Drottning än, Maria.

Då klingar högt från fjord och fjäll med vårstorms makt, Maria,

var nordmän bor i slott och tjäll din hyllningssång, Maria.

Den bärs med djupa skogars sus från bygd till bygd, Maria,

vid tusen forsars orgelbrus: ”Hell Drottning, hell Maria!”

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Sankt Franciskus katolska kyrka - Jönköping

SödraFågelås_n.jpg

KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG 2023 I S:T FRANCISKUS KATOLSKA FÖRSAMLING I JÖNKÖPING

Kristi Himmelsfärdsdag 2023 i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping:

9:00 Mässa

10:00 Bikt

11:00 Högmässa

12:00 Mässa i Södra Fågelås kyrka utanför Hjo

16:00 Mässa i Jesu Heliga Namns kyrka, Nässjö.

19:00 Mässa


Rosenkransvallfärden startar vid nedfarten till Hjällö på 195:an cirka 09:15. Man kan parkera bilar vid infarten till Gate mitt emot vägen ner till Hjällö. Vi går exakt 5 km och ber Rosenkransen samtliga hemligheter. Vi kan hjälpa till att skjutsa bilförarna från kyrkan sedan. Vi brukar vara fram vid 11 tiden vid kyrkan och kl. 12:00 firas Mässa därefter picknick i församlingsgården (ute eller inne beroende på väder). Kl. 14:00 åker vi till Kristi Himmelsfärdsmarknaden i Hjo för att shoppa, dricka kaffe, äta glass (så klart!) och hemfärd 16:00.


Vill du bara komma till Mässan kl. 12:00 - varmt välkommen!

Vallfärden leds av kyrkoherden, Pater Joseph Maria.

Holy-Week-2015-POST.jpg

STILLA VECKAN OCH PÅSKEN I S:T FRANCISKUS FÖRSAMLING

Firanden för Stilla Veckan och Påsk

i S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping


söndag, 2 april – PALMSÖNDAGEN (Stiftets fasteoffer tas upp idag)

kl. 9:00 Mässa

kl. 10:00 Bikt

kl. 10:00 Mässa på polska

kl. 10:00 Mässa på malayalam (Syro-malabarisk rit) Oratoriet

kl. 11:00 Bikt

kl. 11:00 Högmässa

kl. 12:15 Träff S:t Josefs Gemenskap 12:15

kl. 13:00 Mässa Syrisk-katolsk rit

kl. 19:00 Mässa


måndag, 3 april - måndag i Stilla Veckan

kl. 11:00 Bikt

kl. 12:00 Mässa


tisdag, 4 april - tisdag i Stilla Veckan

kl. 12:00 Mässa


onsdag, 5 april – onsdag i Stilla Veckan

OBS! 17:00 Bikt, 18:00 Mässa – efter Mässan tillfälle till bikt


torsdag, 6 april - SKÄRTORSDAGEN

kl. 15:00 Mässa Kaldeisk-katolsk rit 15:00

kl. 18:00 Högmässa med fottvagning 18:00

Tillbedjan av Kristus i Repositionskapellet (Oratoriet) till kl. 24:00

kl. 20:00 Mässa Syrisk-katolsk rit 20:00


fredag 7 april - LÅNGFREDAGEN – HERRENS LIDANDE OCH DÖD

kl. 8:00 Läsningsgudstjänst och Laudes i Repositionskapellet

kl. 9:00 Långfredagens liturgi Ukrainsk rit

kl. 12:00 Långfredagens liturgi Syrisk-katolsk rit 12:00

kl. 15:00 Långfredagens liturgi på svenska

kl. 16:15 Barmhärtighetens Krona i Repositionskapellet

kl. 19:00 Långfredagens liturgi Kaldeisk-katolsk rit

kl. 21:00 Korsvägsandakt på svenska (OBS! tiden 21:00)


lördag 8 april - PÅSKAFTON

kl. 8:00 Läsningsgudstjänst och Laudes i Repositionskapellet

kl. 10:30 Bikt

kl. 11:00 Matvälsignelse Länk till längre text

kl. 16:30 Påskliturgi Kaldeisk-katolsk rit

kl. 20:00 Påskliturgi Syrisk-katolsk rit

kl. 23:00 Påskvaka och Påsknattsmässa


söndag 9 april - PÅSKDAGEN - KRISTI UPPSTÅNDELSE

kl. 9:00 Mässa

kl. 10:00 Bikt

kl. 10:00 Mässa på engelska

kl. 11:00 Högmässa

kl. 13:00 Mässa Syrisk-katolsk rit

kl. 19:00 Mässa


måndag 10 april - ANNANDAG PÅSK

kl. 9:00 Mässa

kl. 10:00 Bikt

kl. 10:00 Mässa på polska

kl. 11:00 Högmässa

OBS! Ingen Mässa kl. 19:00 på Annandag Påsk


Firanden för Stilla Veckan och Påsk

i Nässjö, Eksjö och Vetlanda


söndag, 2 april – PALMSÖNDAGEN (Stiftets fasteoffer tas upp idag)

kl. 10:00 Nässjö: Mässa Syrisk-katolsk rit

kl. 16:00 Vetlanda: Mässa på svenska


måndag, 3 april - måndag i Stilla veckan

kl. 17:00 Nässjö: Bikt på kroatiska


tisdag, 4 april - tisdag i Stilla veckan

kl. 17:00 Nässjö: Bikt på kroatiska, svenska, engelska och polska

kl. 18:00 Nässjö: Mässa på engelska 


torsdag, 6 april - SKÄRTORSDAGEN

kl. 17:00 Nässjö: Mässa Syrisk-katolsk rit

kl. 19:00 Nässjö: Mässa på svenska


fredag 7 april – LÅNGFREDAGEN – HERRENS LIDANDE OCH DÖD

kl. 8:00 Nässjö: Läsningsgudstjänst och Laudes i Repositionskapellet

kl. 13:00 Nässjö: Långfredagens liturgi på kroatiska

kl. 15:00 Nässjö: Långfredagens liturgi på svenska

kl. 17:00 Nässjö: Långfredagens liturgi på arabiska (Syrisk-katolsk rit) 


lördag 8 april - PÅSKAFTON

kl. 8:00 Nässjö: Läsningsgudstjänst och Laudes i Repositionskapellet

kl. 9:00 Nässjö: Matvälsignelse på polska

kl. 9:30 Nässjö: Bikt på svenska, engelska och polska

kl. 10:00 Nässjö: Påskliturgi Ukrainsk rit

kl. 17:00 Nässjö: Påskliturgi på arabiska (Syrisk-katolsk rit)

kl. 22:00 Nässjö: Påsvaka på svenska

Efter liturgi - matvälsignelse på svenska och polska


söndag 9 april - PÅSKDAGEN - KRISTI UPPSTÅNDELSE

kl. 10:00 Nässjö: Mässa Syrisk-katolsk rit

kl. 14:00 Nässjö: Mässa på polska

kl. 16:00 Nässjö: Mässa på svenska


måndag 10 april - ANNANDAG PÅSK

kl. 16:00 Vetlanda: Mässa på svenska


S:t Franciskus Katolska Församling – Gråbröderna

Jönköping

www.katolskajonkoping.com

27.jpg

PLATSER KVAR TILL RETRÄTT IMORGON 18 FEB 2023

Det finns fortfarande platser kvar till reträtten med pater Joseph Maria Nilsson OFMConv. Det äger rum på Liljenäs, strax utanför Forsheda där kommuniteten Jesu och Marie förenade Hjärtans trädgård finns. 
Anmäl med mail till pater Joseph Maria här: joseph.nilsson(snabel@)gmail.com.
Tider och program här: Reträtthäfte

AndaktGravar.jpg

VÄLSIGNELSER AV GRAVAR/BEGRAVNINGSPLATSER I S:T FRANCISKUS KATOLSKA FÖRSAMLING JÖNKÖPING

Välsignelse av gravar på kyrkogårdar/begravningsplatser i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping.

Lördag 5 november: Anneforskyrkogården 15:30

Söndag 6 november: Slottskyrkogården på polska 12:30 (ev. tidigare eftersom Mässa på polska firas kl.. 10:00)

Söndag 6 november: Bankeryds kyrkogård 12:30

Söndag 6 november: Dunkehalla kyrkogård 12:30

Söndag 6 november: Slottskyrkogården 13:30

Söndag 6 november: Östra kyrkogården 14:15

Texten finner ni på församlingens hemsida (som även kan användas för er som går enskilt till gravarna)

https://www.katolskajonkoping.com/ave-maria-publikationer

All-Souls-Day-Candles.jpg

INFORMATION OM ALLA SJÄLARS MÄSSOR

Här kan du ladda ner information om Alla Själars Mässor:
Alla Själars Mässor 2022 Svenska
Zaduszki 2022 Polska
Swish Alla Själars Mässor

308798854_646792950303081_6856079633905843845_n.jpg

KANONISK VISITATION I S:T FRANSISKUS KATOLSKA FÖRSAMLING

Mellan den 23/9-25/9 besökte vår biskop församlingen för visitation. 
Nedan kan du ladda ner biskopens kommentarer:
Kanonisk visitation 2022

Konfa.jpg

HÖGTIDLIG AVSLUTNING PÅ BISKOPSVISITATIONEN

Biskopsvisitation i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping fick en högtidlig avslutning på söndagen den 25 september 2022 med Högmässa kl. 11:00 då vår biskop, Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius OCD, meddelade Bekräftelsens Sakrament till 15 av församlingens ungdomar. Efter lunch, som vår kära husmor Gunilla Ronquist förberett (som alla måltider under visitationen, tillsammans med Villa Hellström!), bar det iväg med Pater Wladek och Diakon Hans Einarsson till Nässjö för träff med församlingsmedlemmar i Trestadsområdet (Nässjö, Eksjö och Vetlanda). Mässa firades i Jesu Heliga Namns kyrka och efteråt samkväm. Vi hoppas att biskopen var nöjd med visitationen i vår församling när han åkte hem kl. 19:00.
Foto: Dan Ahnberg. Fler foton från konfirmationen kommer att kunna laddas ner vid ett senare tillfälle (vi hade lyxen att ha två fotografer).

förstakommunion2022.jpg

FÖRSTA KOMMUNION

Firandet inför första Kommunion var i år uppdelat på flera grupper. Vi alla tillfällen var det fullpackat i Kyrkan av släkt och vänner. Föräldrar kan ladda ner bilder nedan:
Första Kommunion 21 maj 2022
Första Kommunion 11 juni 2022

55908453_2119262888111244_4328878017012039680_o.jpg

MÄSSTIDER SOMMAREN 2022

Sommaren 2022

juni, juli och augusti månader

Mässor och tillfälle till bikt

(om bikt behövs vid annat tillfälle, fråga prästen i samband med firandet av Mässor eller genom mail)


S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping

Klostergatan 70 B, 553 35 Jönköping


Jönköping: (angivet endast Mässor på svenska)


Måndagar: Mässa 12:00

Tisdagar: Mässa 12:00

Onsdagar: Mässa 12:00

Torsdagar: Mässa 12:00

(ingen kvällsmässa under juni, juli och augusti)

Fredagar: Mässa 12:00

Tillbedjan 17:00, Bikt 17:00, Mässa 18:00

Lördagar: Mässa 10:00

Första lördagen: Tillbedjan 08:00, Bikt 09:00

 (ingen kvällsmässa under juni, juli och augusti)

Söndagar: Mässor 09:00, 10:00, 11:00 och 19:00

Bikt om möjligt 10:00

För Nässjö, klicka här

54728778_2119262441444622_2608037140088487936_o.jpg

FÖRSAMLINGEN OCH GRÅBRÖDERNA PÅ NÄTET:

Församlingens hemsida (foton, information etc.)

www.katolskajonkoping.com


Församlingens Facebook (allt om församlingens liv)

(Katolska Kyrkan i Jönköping, S:t Franciskus församling)

https://www.facebook.com/katolskajonkoping/


Jesu Heliga Namns katolska kyrka i Nässjö

https://www.facebook.com/katolskanassjo/


Kyrkoherdens Facebook (foton mm. från kyrkan)

https://www.facebook.com/paterjoseph.nilsson


Pater Wladyslaw Mezyks Facebook

https://www.facebook.com/wladek.mezyk


Kyrkoherdens Youtubekanal (katekes och predikningar mm.)

Sökord: Pater Joseph Maria har ordet


Kyrkoherdens predikningar (miniradio)

https://www.katolsk-horisont.net/predikningar-audio

Pater Joseph Marias predikningar ligger också som spotifypodcast

Många använder det för att lyssna på podcasts och musik. 

http://tiny.cc/rnmkuz

Risen 2.jpg

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!

S:t Franciskus katolska församling önskar alla församlingsmedlemmar en Glad och fröjdefull Påsk!
KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

Paskvaka.jpg

PÅSKENS TIDER FÖR BIKT OCH MÄSSOR
S:T FRANCISKUS KATOLSKA KYRKA, JÖNKÖPING
JESU HELIGA NAMNS KATOLSKA KYRKA, NÄSSJÖ

14 torsdag SKÄRTORSDAGEN

* Mässa kaldeisk rit 15:00-17:00

* Bikt 17:00

* Högmässa 18:00

Efteråt tas Sakramentet till repositionskapellet (Oratoriet)

som är öppet för tillbedjan till 24:00

* Nässjö Mässa 18:00

* Mässa syrisk-katolsk rit 20:00

15 fredag LÅNGFREDAGEN

* Läsningsgudstjänst och Laudes 8:00 Oratoriet

* Långfredagsliturgi syrisk-katolsk rit 12:00

* Nässjö Långfredagsliturgi 15:00

* Kristi Lidandes och Döds Liturgi 15:00

* Barmhärtighetens Krona 16:00 Oratoriet

* Långfredagsliturgi kaldeisk rit 16:30

* Bikt 18:30

* Korsvägsandakt 19:00

* Korsvägsandakt syriska gruppen 20:00

16 lördag PÅSKAFTON

* Läsningsgudstjänst och Laudes 8:00 Oratoriet

* Bikt 10:30

* Matvälsignelse 11:00

* Nässjö Bikt 11:00

* Nässjö Matvälsignelse på svenska 11:30

* Nässjö Matvälsignelse på polska 12:30

* Nässjö bikt 12:45

* Mässa kaldeisk rit 16:00

* Mässa syrisk-katolsk rit 19:00

* Nässjö Påskaftonsliturgi 21:00

* Påskvaka och Påsknattsmässa 22:00

17 april, 3:e söndagen i månaden

PÅSKDAGEN

* Mässa 9:00

* Bikt 10:00

* Mässa på polska 10:00

* Bikt 11:00

* Mässa på slovenska 10:00 Oratoriet

* Högmässa 11:00

* Mässa på kroatiska 12:30

* Eksjö Mässa 16:00

* Mässa 19:00

18 måndag, ANNANDAG PÅSK

* Mässa 9:00

* Bikt 10:00

* Mässa på svenska 10:00

* Högmässa 11:00

* Vetlanda Mässa 16:00

* Mässa 19:00

SakramentalTillbedjan.jpg

FIRANDET AV HERRENS BEBÅDELSE (”JUNGFRU MARIE BEBÅDELSE”)
S:T FRANCISKUS KATOLSKA KYRKA I JÖNKÖPING

Detta är den stora högtid då vi minns och tackar för att Guds Son, Vår Herre Jesus Kristus, blev människa genom den Helige Ande i Jungfru Maria. Herren ville dela vårt mänskliga liv i allt, utom i synd.


Detta årets firande bli speciellt då vår Helige Fader, Påve Franciskus, kommer att viga Ryssland och Ukraina till Jungfru Marias Obefläckade Hjärta enligt budskapen i Fatima år 1917.


Programmet är följande i vår kyrka på Torpa i Jönköping:


Sakramental Tillbedjan:

Torsdag 24 mars efter Mässan (18:00) fram till 21.00.

Kyrkoherden bjuder in till Sakramental Tillbedjan som förberedelse i bön av vigningen till Jungfru Marias Obefläckade Hjärta för Ryssland och Ukraina, dagen efter. 

Vi varvar bön i tystnad om fred med meditativ musik och textläsning. 


Mässor på högtidsdagen fredagen den 25 mars:

* Mässa kl. 12:00 med vigning till Jungfru Marias Obefläckade Hjärta av Ryssland och Ukraina.

* Vigningsakten förnyas kl. 17:00 (före Korsvägsandakten) på samma tid som Påven viger Ryssland och Ukraina till Jungfru Marias Obefläckade Hjärta i Rom.

* Mässa 18:00 och efter Mässan förnyas vigningsakten.


Välkomna!


Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

kyrkoherde

4bdb6a2c-0667-48d7-9035-ce15c5eabca6.jpeg

INSAMLING FÖR BEHÖVANDE I UKRAINA

OBS! VÅR KLÄDINSAMLING ÄR AVSLUTAD

– DETTA ÄR ANDRA SAKER SOM BEHÖVS!

OBS! Vår klädinsamling är avslutad

– detta är andra saker som behövs!


Detta är ett meddelande från kyrkoherden i

S:t Franciskus Katolska Församling, Jönköping

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv


Vill du hjälpa vår församlings Caritas grupp

att sortera och packa gåvorna?

Kom lördag 19 mars (S:t Josefs högtid) kl. 17:00 i S:ta Clarasalen


Här finns en listan av saker som behövs

för ukrainska barn och kvinnor:


* Hygienartiklar: (t.ex. tvål, schampo, tandborstar, tandkräm, bindor/tamponger, våtservetter, blöjor)


* Textilier: Handdukar, kuddar, sovsäckar, liggunderlag


* Barnmat: (mjölkersättning för bebisar, barngröt, välling, barnmat i burkar, torkade frukter osv) nappflaskor


* Barnkläder och barnskor bara i små storlekar (upp till ett år)

OBS! INGA ANDRA KLÄDER!


* Vattenflaskor, termosflaskor


* Första hjälpen kit, olika typer av förband för brännskador, plåster


* Det behövs mat med lång hållbarhet typ:

burkar, pastej, pasta, ris, knäckebröd, energibar,

vatten i små flaskor osv.


* Barnvagnar (även begagnade men i bra skick) 


* Skolartiklar, ryggsäckar, pennor, block, målarböcker, gosedjur 


Packa allt i kartonger eller lådor som underlättar transporten.

Skriv gärna på en lapp vad det är i lådan.


Varmt tack till församlingens Caritas grupp

som ska hjälpa till och sortera gåvorna!


Allt lämnas i S:t Franciskus katolska församlings församlingssal. Klostergatan 70 B, Jönköping

Öppettider 07:00 – 19:00 alla dagar. 


Alla gåvor hämtas och skickas iväg den 20 mars.

Blir det mer gåvor så ordnar vi en transport till.

De som hämtar är polska volontärer från Borås som skickar transport till Polen/Szczecin till Ukrainska förening som levererar  gåvorna direkt till flyktningar som passerat Polsk-Ukrainska gränsen och en del saker åker direkt till Ukraina.


Har du frågor kring denna insamling kontakta:

ewelina.opila@gmail.com

0702204040


Ewelina Opila

leaflet-nordic-family-days-2022-svenska-1.jpg

NORDISKA FAMILJEDAGARNA I MAJ 2022

Nordiska familjedagarna 26 - 29 maj 2022

Familjerna behöver stöd i vår tid! Kyrkan är med på olika sätt för att fördjupa sammanhållningen i familjerna genom en ökad kunskap i vår tro och hur man lever ett sunt och kristet familjeliv.

För intresserade familjer som vill delta i Nordiska Familjedagarna påminner vi om att sista anmälningsdagen är 31 mars.


Enklaste länk är information från Stockholms Katolska Stift:

Nordiska familjedagarna 26-29 maj | Katolska kyrkan


The attendance fee of NOK 250 from each family will stay with the Diocese of Oslo.

The registration deadline for the NFD2022 is 31 March 2022.

Nordiska Biskopskonferensen (NBK) välkomnar familjer från alla de nordiska länderna till en samling i Haugetun, Norge, med temat "Kärlek i familjen - styrka i kyrkan".

De nordiska familjedagarna äger rum 26 - 29 maj. Det blir fyra dagar av samtal, workshops, bön och utbyte av erfarenheter om katolska familjers glädjeämnen och utmaningar. Våra nordiska biskopar kommer att vara på plats för uppmuntra och vägleda.

uzkmtogbgfpfdnetm1xt.jpg

STIFTETS DIREKTIV FÖR FIRANDE AV OFFENTLIGA MÄSSOR TAS BORT FRÅN DEN 9 FEBRUARI

Den 9 februari 2022 avskaffar de svenska myndigheterna de allmänna restriktioner som har funnits för att förhindra spridning av covid-19.

Därmed upphör även stiftets direktiv för att förhindra smittspridning (som senast uppdaterades den 12 januari 2022) att gälla.

Från den 9 februari finns det alltså inte längre några särskilda begränsningar kring antalet mässdeltagare. Det innebär att det från den dagen inte heller är aktuellt med uppvisande av vaccinationsbevis i våra församlingar.


Stockholm den 3 februari 2022

Kardinal Anders Arborelius OCD                                         Msgr Stjepan Biletic

Biskop i Stockholms katolska stift                                       Kansler i Stockholms katolska stift

Kyrkoherden informerar: Nyheter
hall_avstand.jpg

ANGÅENDE RESTRIKTIONER I KYRKAN F.R.O.M 12 JAN 2022

Kära församlingsmedlemmar,


Då vi har svårigheter att genomföra kontroll av vaccinationspass i våra kyrkor i Jönköping och i Nässjö 

ber jag er att sprida ut ert deltagande i Mässorna.


Tyvärr kan vi inte ha fler än 50 personer per Mässa - om vi inte hittar en möjlighet att ha kontrollanter för intyg på Covid-vaccinering.


Mässor firas av prästerna från klostret:

Måndag - fredag 12:00

tisdagar i Nässjö 18:00

torsdag och fredag även 18:00

lördagar 10:00 (när det är undervisning Familjemässa 11:00) och 19:00

söndagar 9:00, 10:00 (polska 1 och 3, engelska 2 och 4 söndagen i månaden), 11:00, 19:00

se även program för Nässjö, Eksjö och Vetlanda i månadsbrev


Sedan tillkommer de nationella Mässorna på olika språk och riter.

Samma riktlinjer gäller även för dessa Mässor.


Uppfyllandet av den s.k. söndagsplikten kan enligt Biskopen även uppfyllas vilken veckodag som helst.


Jag hoppas att vi ska kunna lösa detta så smidigt som möjligt.

Mässorna är även direktsända på nätet.


Guds välsignelse över er alla,


Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

kyrkoherde 


Här är Stiftets senaste riktlinjer:
Stiftets riktlinjer 12 jan 2022

Jul%202020_edited.jpg

JULTIDENS MÄSSOR FÖR S:T FRANCISKUS I JÖNKÖPING OCH JESU HELIGA HJÄRTA I NÄSSJÖ

Julhälsning2021.jpg

JULHÄLSNING

Med önskan om ett välsignat firande av vår Herres Jesu Kristi födelses högtid!


Med önskan om Herrens välsignelse och beskydd.


Pater Joseph Maria 

med medbröder

Synod.png

SÅ GÖR VI I VÅR FÖRSAMLING INFÖR SYNODEN

Kära församlingsmedlemmar,

I går, söndagen den 5 december, hade vi ett introduktionsmöte i församlingssalen där vi tog upp Påvens önskan att Kyrkans synod skulle förberedas i alla katolska församlingar i hela världen.

Följande häfte med information delades ut och även en blankett med vilken man kan anmäla sitt intresse att ingå i vår församlings arbete med de frågor som skickats ut till hela den världsvida Kyrkan.

Varje stift ska besvara frågorna, eller andra frågor som kommer upp i samtalen.

Nu har vi chansen att få tala med varandra i församlingen om många frågor som finns i vår Kyrkas liv, både på lokalplan och Kyrkan som helhet.

Som kyrkoherde blev jag naturligtvis mycket glad över det intresse som visades på mötet i går, men jag önskar att så många som möjligt får del av denna information och sedan får välja om man vill vara delaktig i diskussionerna eller inte.

Det blir studieförbundet Bilda som håller i det organisatoriska, enligt Katolska stiftets anvisningar, och för vår församling är det Martin Hanna som ansvarar för arbetet.

De som var närvarande har ombetts läsa igenom detta häfte och fundera på hur de kan tänka sig vara med i församlingens arbete med frågorna för synoden.

Välkomna till mötet söndagen den 12 december efter Högmässan i S:ta Clarasalen!

Ladda ner dokument här:
Synodsamtal i Jönköping
Intresserad av att delta

Guds välsignelse över er alla!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

6NkB2XCN.jpeg

NYA DIREKTIV FÖR OFFENTLIGA MÄSSOR FRÅN DEN 1 DECEMBER

Då smittspridningen av coronaviruset åter ökar har Sveriges regering beslutat om nya restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Från och med 1 december gäller följande direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stift:

1. För mässor och andra gudstjänster inomhus med högst 100 deltagare innebär de nya restriktionerna ingen förändring. Observera att präster, ministranter, kör, musiker, m.fl. som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande inte räknas som deltagare.

2. För mässor och andra gudstjänster inomhus blir det tillåtet med fler än 100 deltagare om lokalen är tillräckligt stor för att man ska kunna hålla avstånd mellan sällskap. Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst åtta personer.
Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. För att säkerställa detta kan man förslagsvis spärra av varannan bänkrad och erbjuda utrymmet på övriga bänkrader som anvisade sittplatser. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta deltagare ska sällskapet delas upp med högst åtta deltagare i varje.

3. Kyrkoherdarna rekommenderas att anordna särskilda mässor, även på vardagarna, avsedda för dem som tillhör en riskgrupp eller av andra orsaker vill undvika folksamlingar. På så sätt kan söndagsplikten uppfyllas under veckans lopp.
4. Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma. Den som bor i samma hushåll där en eller flera personer har konstaterad covid-19 skall stanna hemma.

5. Vid stora högtider då många förväntas vilja delta i mässan kan - som en sista utväg - vaccinationsbevis användas för att slippa begränsningen om avstånd mellan sällskap. Förutsättningen är då att ytterligare en mässa erbjuds samma dag där man får delta utan vaccinationsbevis.

Stockholm den 30 november 2021
Kardinal Anders Arborelius OCD
Biskop i Stockholms katolska stift

katolskadvent.jpg

KATOLSK ADVENT

Om det finns en särskild "kyrkhelg" i vårt land, så är det just första adventssöndagen. Om man kommer från ett s.k. katolskt land kan det verka mycket besynnerligt med alla människor som fyller kyrkorna just denna helg och liksom firar julen i förskott med mängder av ljus, körmusik mm. De övriga tre söndagarna i advent brukar det vara färre besökare i kyrkbänkarna och då undrar man bara vart alla tagit vägen…

Adventstidens fyra veckor är en förberedelse inför firandet av vår Herres Jesu Kristi födelse och samtidigt en särskild förberedelse inför Herrens ankomst då Han ska hämta oss ur tiden samt väntan på Kristi återkomst inför den sista dagen (Parusin). Kyrkan använder sig av violett färg i sin liturgi, den färg som påminner oss om botens/omvändelsens betydelse och vaksamhet i tiden, att vi med alla de visa jungfrurna ska göra oss beredda inför den stund då Herren kommer (jfr. Matt 22:1-14, 24:37-44, 25:1-13).

De flesta kyrkobesökare har någon gång hört att kyrkoåret börjar med första söndagen i advent, till skillnad från kalenderåret, som ju börjar den första januari. Kyrkoåret har gradvis vuxit fram i Kyrkans liv. Till att börja med firade man påskhelgen som tidigt utvidgades till en påsktid, eller s.k. påskcykel. Sedan kom julen med julcykeln. I den återstående festlösa tiden infördes ytterligare några minnesdagar, främst helgonfester. Först på 1100-talet började man uppfatta årets samtliga högtider som en enhet, en avbild av mänsklighetens år med vinter, vår, sommar och höst. På 400-talet började det nya kyrkoåret med firandet av Herrens Bebådelses Högtid, vilket firades i december. På 900-talet har vi den praxis som vi följer än idag, att kyrkoåret börjar med första söndagen i advent. År 380 beslutar Konciliet i Saragozza om åtta dagars förberedelse inför julen. Vid Konciliet i Tours år 563 talar man om adventstiden som en liturgisk period med egna riter och texter. I den romerska liturgin varade advent tidigare i fem eller sex veckor för att motsvara fastetidens sex veckor.

Julpynt och julstämning hör egentligen inte hemma i kristna hem under adventstiden. Det sobra och enkla under denna tid påminner oss om hur vi ska koncentrera oss på det väsentliga. De fyra adventsljusen och eventuellt några elektriska ljusstakar i fönstren är tillräckliga tecken på det som denna liturgiska tid vill visa på: att vi med trons ljus ska gå Herren till mötes när Han kommer.  

I många katolska kyrkor över hela världen välsignar man julkrubbor eller nya figurer till redan gamla julkrubbor någon söndag under advent. Välsignelsebön för julkrubbor finner du i detta häfte. Om välsignelsen inte görs offentligt i kyrkan, be präst eller diakon att välsigna din krubba.
Ladda ner häftet om katolska traditioner under adventstiden här.

Med önskan om en välsignad adventstid
/Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

257668446_441150864200625_5961012181316468920_n.jpg

EUKARISTISK TILLBEDJAN PÅ KRISTUS KONUNGENS AFTON

Alla inbjuds att tillbedja Jesus Kristus, världsalltets Konung och Herre i Eucharistin - under brödets gestalt - lördagen den 20 november från kl. 20.00 till kl. 21.00, som förberedelse inför Kristus konungens högtid. Man kan be i vår S:t Franciskus katolska kyrkan eller under tystnad hemma genom live sändning på
www.katolskajonkoping.com/livestreaming
www.youtube.com/user/catomedia75/
www.facebook.com/katolskajonkoping/videos/
Mer information - på åtta olika språk - finns på hemsidan:
More information - in different languages - are at:
https://corpusdomini.iec2020.hu/#/

247913479_438594717789573_7941340775654273955_n_edited.jpg

JULBASAR 2021

Den 20 och 21 november äger Julbasaren rum i S:t Franciskus katolska kyrka. Loppis, mat, fika och försäljning från systrar ifrån Vitryssland utlovas. 
Varmt välkomna önskar Kyrkoherden

6NkB2XCN.jpeg

 INFORMATION TILL FÖRSAMLINGEN OM ÄNDRADE REGLER AV RESTRIKTIONER OCH OM SÖNDAGSPLIKTEN

Kära församling,


Katolska stiftet har skickat ut följande meddelande inför ändrade restriktioner:


”Myndigheterna tar bort restriktioner för att förhindra spridning av covid-19 och stiftets tidigare rekommendationer och anvisningar kring mässfirande tas bort den 29 september 

Den 29 september 2021 tar de svenska myndigheterna bort restriktionerna som infördes för att förhindra spridning av covid-19. Den 29 september återinför Stockholms katolska stift därför mässplikten för söndagar och påbjudna högtider.

Från den 29 september gäller inte heller de rekommendationer kring mässfirande i stiftet som publicerades den 12 mars 2020.

Det innebär att det inte längre finns några särskilda anvisningar från stiftet angående:

Fridshälsning

Frambärandet av bröd, vin och vatten under offertoriet

Kalkkommunion

Munkommunion

Vigvattenskålar

Kyrkkaffe

Då deltagartaket på 300 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar avskaffas finns det inte längre några särskilda begränsningar för hur många personer som får befinna sig i våra kyrkolokaler eller hur många som får sitta i samma sällskap.

Även om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att förhindra smittspridning försvinner den 29 september betonar myndigheten vikten av att ovaccinerade personer fortsatt håller avstånd till andra människor – och då främst äldre och riskgrupper - samt att vi alla fortfarande måste vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och stanna hemma om vi känner oss sjuka. Läs gärna mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.”


Hur vi tillämpar detta i S:t Franciskus kyrka i Jönköping:

Eftersom det finns en hel del oro bland församlingsmedlemmar att en återgång till viss praxis vi hade före pandemin kan utgöra en ny smittorisk och därför att det innebär ett orosmoment bland vissa medlemmar kommer vi INTE att återgå till allt vi gjorde innan pandemin bröt ut.


* Istället för vigvattensskålar kommer vi att använda av oss s.k. dispenser på ben vid dörrarna. Man räcker bara ut handen under behållaren och den ger automatiskt ifrån sig en dos vigvatten, utan att man rör vid behållaren.

Oavsett pandemi, så är själva momentet att man doppar fingrar i vatten – oavsett om det är välsignat eller inte – mycket ohygieniskt och som jag som kyrkoherde helst inte vill tillämpa mer. Jag har i många år undvikit offentligt vigvatten i kyrkor och har därför med mig en egen liten flaska vigvatten i fickorna när jag är ute och reser.


* Fridshälsningen gör vi genom att nicka till dem som står vi vår högra och vänstra sida. Ingen ska räcka fram handen och tvinga någon att ta den! Heller inget vinkande i kyrkan till andra som står längre bort.


* Vid vissa tillfällen tillämpar vi präster Kommunion genom intinktion, dvs doppar Kristi Kropp i Kristi Blod innan det delas ut (då naturligtvis direkt i mottagarens mun). Detta kan göras exempelvis vid ett barns Första Kommunion. Men vi återför inte kalkkommunion eftersom någon måste rena kalken efteråt då många har druckit ur den. Även om allmänna restriktioner förändras, så måste vi hålla på hygienisk säkerhet för allas hälsas skull.


* Kollekt kommer återigen att tas upp genom att kyrkvärdar/kollektuppbärare går runt och samlar kollekt.

Församlingens intäkter har ju gått ner avsevärt genom pandemin, som i många av stiftets församlingskyrkor. Men utgifterna har ökat i och med att vi har en ny kyrka i Nässjö.


* Kyrkkaffet har vi redan satt i gång med.


”Söndagsplikten” – De troende förväntas delta i Mässan på söndagar

Vid prästrådssammanträdet i Stockholm den 28 september 2021 gav Stiftets biskop Anders Arborelius OCD besked om att den dispens som getts under pandemin från söndagsplikten inte gäller fr.o.m. 29 september 2021.

Att följa Mässan via nätet livesändningar eller inspelade Mässor som redan firats uppfyller inte söndagsplikten för dem som har möjlighet att själva komma till en katolsk kyrka.

De som har giltigt förhinder att delta i söndagens Mässa (även den som firas lördag kväll) bör delta i någon annan av veckans firanden.  

I S:t Franciskus katolska kyrka på Torpa i Jönköping och i Jesu Heliga Namns katolska kyrka i Nässjö finns numera många tillfällen att delta i Mässan på flera olika språk.  


Frid och allt gott,

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde

IHS_n.jpg

JESU HELIGA NAMNS KYRKA I NÄSSJÖ

10 september 2021: Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius OCD, biskop av Stockholms katolska stift, har meddelat idag strax före kl. 18:00 att den nya katolska kyrkan i Nässjö skall heta Jesu Heliga Namns katolska kyrka. 

NycklarNässjö_edited.jpg

NY KYRKA I NÄSSJÖ!

1 september 2021: Ett nytt kapitel i vår församlings historia skrevs denna dag. Vi fick nycklarna till den kyrka med församlingslokaler som vi köpt från Nässjö Allians- och Baptistförsamling. Församlingen som sålde representerades av pastorn och föreståndaren Martin Olofsgård och två medlemmar av styrelsen. Vår församlings kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv skrev under de sista pappren och tog emot nycklarna tillsammans med Pater Wladyslaw Mezyk OFMConv. "Vittnen" till denna historiska händelse var gästande Broder Joel från Franciskusgården i Jonsered, Eva-Lotta Svensson från församlingens Pastoral- och ekonomiråd samt vår församlings husmor Gunilla Ronquist. Efter att nycklarna överlämnats åkte vi till den nyförvärvade kyrkan där ett antal medlemmar från vår församling väntade ivrigt på att dörrarna skulle öppnas. Alla fick gå runt och titta, dricka kaffe som stiftsjungfrun Sr. Eva Johansson serverade och sedan avslutade vi med bön och gruppfoto. Vi hann också ställa på plats ett provisoriskt altare med ljusstakar och ett enormt kors, som lämnats kvar till oss inför söndagen Mässa kl. 16:00.

Följ utvecklingen här:
https://www.facebook.com/katolskanassjo/

Cup.JPG

ST. FRANCIS CATHOLIC CHURCH AND CUPERTINO STUDENT GROUP IN JÖNKÖPING

St. Francis Catholic church and CuperTino student group in Jönköping welcomes new students from Jönköpings Univerity. See our small video, click here

Untitled

TILL FÖRSAMLINGSMEDLEMMAR OCH GÄSTER:


Igår, 19 augusti, besöktes vår församling av två personer från Jönköpings Länsstyrelsen för att veta hur vi håller corona restriktioner. Iwona Moszczynska, vår församlingssekreterare, har berättat om nummerlappar och att liturgins deltagare får komma in genom huvudentrén och går ut efter Mässan direkt från kyrksalen genom en annan – utgångsdörren. Hon visade markerade platser där man får sitta och att vi har information om vilka restriktioner som gäller på anslagstavlan. De verkade vara nöjda än så länge MEN vi måste vara uppmärksamma och räkna med att vi kan få oväntade besök från Länsstyrelsen igen.


Därför ber vi er alla, särskilt dem som ville ta del i söndagsmässor i vår kyrka, att komma ihåg att COVID restriktioner fortfarande gäller och att vi inte kan garantera att någon kan delta i Mässan bara för att han eller hon vill.


Vi är mycket tacksamma för er förståelse och ert samarbete. Låt oss alla be för Kyrkan och varandra, och särskilt om slutet på coronapandemin!


011-Ss.-Peter-and-Paul.jpg

TISDAG 29 JUNI 2021: APOSTLAFURSTARNA PETRUS OCH PAULUS HÖGTID I S:T FRANCISKUS KYRKA I JÖNKÖPING:

Mässa 12:00,
Sakramentet ställs ut för tillbedjan 17:00, tillfälle till bikt 17:00,
Högmässa 18:00 därefter andakt till apostlarna och välsignelse med deras reliker.

Vid ingången finns nummerlappar - endast 50 deltagare!

caritas_logo_transp.jpg

CARITAS JÖNKÖPING INFO

Caritas Jönköpings styrelse önskar hålla kontinuerlig kontakt med medlemmar och vill därför komplettera medlemslistan med e-postadresser för smidigare kommunikation.

Vi uppmanar dig som är medlem därför att skicka ett kort mejl med ditt namn till caritasjonkoping@hotmail.com.

Om du vill komma i kontakt med oss på telefon är du välkommen att ringa Maria 070 82 99 458 eller till

Ziad 073 556 78 04.

Som medlem är du viktig och stödet genom medlemsavgifterna är en stor del av Caritas inkomst.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år och kan betalas genom

Plusgiro 14 16 75-9 och Swish 123 172 68 35.

Under rådande restriktioner och omständigheter på grund av pandemin då vi inte kunnat erbjuda en social samvaro efter söndagsmässan kring kaffebordet läggs brödet till försäljning och på så sätt får Caritas Jönköping en stadig inkomst ändå tack vare outtröttliga medarbetare. Vi hoppas kunna servera kyrkkaffe snart igen i Clarasalen. 

IMG_1787.jpg

VILL DU GÅ JAKOBSLEDEN (PILGRIMSVANDRING TILL APOSTELN JAKOBS GRAV, SANTIAGO DE COMPOSTELLA) MED ANDRA FÖRSAMLINGSMEDLEMMAR?

Några medlemmar i vår församling tänker gå den traditionsrika pilgrimsvandringen till apostelns grav. Bland andra gick Heliga Birgitta denna pilgrimsvandring. Eventuellt blir det i början av juni detta år och för att förbereda sig är det tänkt att man går en ”provvandring” till vårt eget pilgrimsmål i Sverige: Vadstena.

Naturligtvis kan pandemin ändra planerna.


Om du är intresserad kontakta Ivica Zubok

ivicazubok@hotmail.com

Du kan SMS till 073 986 58 33


Vill du läsa om denna pilgrimsvandring så sök på nätet.

Sökord på nätet: pilgrimsvandring till Santiago de Compostela

25396309_135517433800570_447594434315901

7 DAGARS TILLBEDJAN I VÅR FÖRSAMLING

Kära bröder och systrar!


Den 19 mars i år, den Helige Josefs högtid, öppnade påve Franciskus Familjens år, en extraordinär tid av nåd för oss.

Vi ser svårigheter växa i våra familjer, för vi lever i en tid då familjens värde och den kristna modellen direkt ifrågasätts. Katolska familjer har också svårigheter att få tillgång till de heliga sakramenten under pandemin. I vår församling i Jönköping har detta varit särskilt smärtsamt de senaste dagarna.

Den 21 april skrev Biskop Anders

(https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2021/sankt-josef-hjalp-och-beskydda-oss ) om den orättvisa behandlingen av kyrkan i Sverige och bad om bön och förbön av Helige Josef, så vi får inte låta detta avskräcka oss utan bara mobilisera oss till en andlig kamp för Guds Rike i våra hjärtan och familjer.

Varje kristens vapen är ökad bön och det är därför vi vill hålla tillbedja i 7 dagar och nätter. Vi vill gottgöra med denna bön våra och våra nära och käras synder och för synderna hos människor som tillhör politiska system som leder till att förstöra familjen och kyrkan. På detta sätt kommer vi att förbereda våra hjärtan för att ta emot den nåd som Gud vill ge, så att familjen kan stärkas, och kyrkan blir starkare. Därför är den tid vi har valt för denna tillbedjan inte av misstag utan inkluderar speciella gottgörelsedagar, den första lördagen och den första fredagen i månaden.

Vi kommer att börja inför den första lördagen i månaden på fredag den 30 april kl. 21:00 och avsluta den första fredagen i månaden 7 maj kl. 22:00. Vi inbjuder dig hjärtligt till denna bön! Låt oss utnyttja denna...
Tillbedjan under tystnad kommer att varvas med rosenkransen, litanior och musik.


 7 dagar och nätter av tillbedjan för att gottgöra Jesu Heliga Hjärta och Marias Obefläckade Hjärta för våra synder, synder i våra familjer och synder mot familjen och Kyrkan.
/Gemenskapen Jesu och Marie förenade Hjärtans Trädgård


Mer information och boka tid här:
https://danahnberg.wixsite.com/jomfht/7dagartillbedjan

cq5dam.web.1440.660.jpeg

STRIKTARE TOLKNING AV RESTRIKTIONER P.G.A SMITTOLÄGET

Kära församlingsmedlemmar,


Länsstyrelsen har beslutat tillsammans med polisen i Jönköpings Län att alla kyrkor i länet endast får ha 8 besökare per gudstjänst -

dvs. inga ytterligare besökare i övriga salar och rum under pågående gudstjänst i kyrkan.


Jag fick meddelandet på förmiddagen idag av tjänsteman på Länsstyrelsen.


Efter SVT:s inslag om vår kyrka har man beslutat att ge vår församling vite på 100 000 kronor om vi inte följer detta.

De kommer att kontrollera om detta följs från och med idag den 30 mars.


Funktionärer (präst, diakon, ministranter, lektorer och musiker räknas fortfarande inte in).


Så endast 8 personer i bänkarna.


Ingen får vara närvarande samtidigt i hallen, Clarasalen, Antoniusrummet eller Nicolausrummet.


Ingen Mässa får firas samtidigt i Oratoriet.


Det hela är sorgligt och beklagligt.


Vi ber er att följa våra Mässor på internet.


Programmet för påskfirandet följs som vanligt - men med restriktioner på 8 personer.


Guds välsignelse över er alla,


Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde


Ps. Jag har förklarat för Linda på Länsstyrelsen att inslaget från SVT inte blev korrekt,

då journalisten ställde första frågan under det att ett barn gjorde lite kaos och jag uppfattade

frågan fel om hur många som kommer att det gällde hela dagen.

Tills nu fick 8 personer komma per sal och med 6 Mässor firade i söndags blir det 288 personer sammanlagt.

Vi hade förberett 300 kvistar för palmsöndagen och 15 kvistar var över.

Det betyder att det inte kan ha varit så många under själva gudstjänsterna.

Sedan var det naturligtvis folk som kom och gick mellan Mässorna…

Linda förklarade att polis och Länsstyrelsen har gjort sin bedömning oberoende av SVT:s inslag. 

P%C3%A5sk_edited.jpg

STILLA VECKAN OCH PÅSKFIRANDET

I S:T FRANCISKUS KATOLSKA KYRKA I JÖNKÖPING ÅR 2021

Förbered dig väl inför årets påsk.

På vår hemsida kan du ladda ner och läsa om katolskt påskfirande:

https://www.katolskajonkoping.com/ave-maria-publikationer


Obs! Se till att ni går till bikt under vardagarna innan Skärtorsdag och Långfredag för att inte göra köerna alltför långa under Triduum Sacrum (de Heliga Tre Påskdagarna)


27 mars, lördag

* Sakramental Tillbedjan 8:00

* Bikt 9:00

* Mässa 10:00

* CuperTino övning i kyrkan 11:00-12:00

* Katekesundervisning Första Komunionsgrupp

syrisk-katolsk rit, kyrka 12:00-14:00

* Mässa Gheez rit 12:00 Obs! inställd

* Bön före kaldeisk Mässa 16:30

* Mässa kaldeisk rit 17:00

* Mässa (söndagsmässa) 19:00

* Rosenkransvaka/Completorium 20:00


28 mars, 4:e söndagen i månaden

Palmsöndagen – Passionssöndagen

* Mässa 9:00

* Bikt 10:00

* Mässa 10:00

* Barn i Första kommunionsgruppen deltar i denna Mässa

och har efteråt undervisning i Oratoriet

* Högmässa 11:00

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00-14:30

* Mässa på engelska 15:00

* CuperTino grupp S:t Antoniusrummet 16:00-18:00

* Mässa på vietnamesiska 16.00 Obs! inställd

* Mässa 19:00

* Rosenkransvaka/Completorium 20:00


29 mars, måndag i Stilla veckan

* Bikt 11:00

* Mässa 12:00

* Bikt på kroatiska 17.00-19.00


30 mars, tisdag i Stilla veckan

* Bikt 11:00

* Mässa 12:00

* Bikt 17:00

* Mässa 18:00

* Kör syrisk-katolsk grupp S:t Antoniusrummet 16:00-17:30

* S:t Franciskus bibelskola 18.30 Obs! inställd


31 mars, onsdag i Stilla veckan

* Bikt 11:00

* Mässa 12:00

* Kör syrisk-katolsk grupp S:t Antoniusrummet 16:00-17:30


1 april, torsdag – SKÄRTORSDAGEN

Kristus instiftar prästämbetet (detta är prästernas särskilda festdag), Eukaristin (Mässan) och ger uppdraget att tjäna varandra med kärlek.

* Bikt 17:00  

* Högmässa 18:00  

* Mässa syrisk-katolsk rit 20:00 

* Tillbedjan hela natten inför Sakramentet i kyrkan. Vi vakar med Jesus enligt Hans önskan och ber för alla människors frälsning. 


2 april, fredag – LÅNGFREDAGEN –

Herrens Lidande och Död - 1:a fredagen i månaden 

* Läsningsgudstjänst och Laudes i kyrkan 08:00 

* Långfredagsgudstjänst Syrisk-katolsk rit 13:00  

* Kristi Lidandens och Döds Liturgi 15:00  

* Inledning Barmhärtighetens Novena 16:00  

* Bikt 17:00  

* Korsvägsandakt 18:00  

* Rosenkransvaka Obs! inställd  


3 april, lördag – PÅSKAFTON - 1:a lördagen i månaden

Denna dag minns vi Herrens nedstigande i dödsriket då alla generationer före Kristus fick erbjudandet om frälsning. Vi ber för alla avlidna denna dag. Detta är ingen festdag, utan Kyrkans stora dag då vi begrundar vad Herren gjort för vår frälsning och hur vi deltar i frälsningsverket. 

* Läsningsgudstjänst och Laudes i kyrkan 08:00  

* Bikt 11:00 

* Matvälsignelse utanför kyrkan 11:00-11:30 

* Barmhärtighetens Novena i kyrkan 11:30  

* Påskmässa Kaldeisk rit 16:00 

* Påskmässa Syrisk-katolsk rit 19:00 

* Påskvaka med Påsknattsmässa 22:00 

Detta är kyrkoårets främsta och viktigaste gudstjänst då vi firar Kristi definitiva seger över synden och döden.

Efter denna Mässa borde alla troende hälsa varandra med den urgamla kristna hälsningen: - Kristus är uppstånden!

Ja, Han är sannerligen uppstånden! – fram till pingst.


4 april, söndag – PÅSKDAGEN - KRISTI UPPSTÅNDELSE

1:a söndagen i månaden 

* Mässa ukrainsk rit 05:30  

* Mässa 09:00  

* Bikt 10:00  

* Mässa på polska 10:00 

* Bikt 11:00  

* Högmässa 11:00  

* Barmhärtighetens Novena 12:00  

* Mässa syrisk-katolsk rit 13:00 

* Mässa på kroatiska 15:30 

* Mässa 19:00 

* Rosenkransvaka 20:00 


5 april, måndag - ANNANDAG PÅSK 

* Mässa 09:00  

* Högmässa 11:00  

* Barmhärtighetens Novena 12:00  

* Mässa 19:00  


6 april, tisdag - TISDAG I PÅSKOKTAVEN 

* Mässa 12:00  

* Mässa 18:00 

* S:t Franciskus bibelskola i S:ta Clarasalen 18:30


7 april, onsdag - ONSDAG I PÅSKOKTAVEN 

* Mässa 12:00 

* Katekesundervisning inför Första Kommunion syrisk-katolsk rit 16:00 


8 april, torsdag - TORSDAG I PÅSKOKTAVEN 

* Mässa 12:00 

* Katekesundervisning inför Första Kommunion syrisk-katolsk rit 16:00 

* Mässa 18:00 


9 april, fredag - FREDAG I PÅSKOKTAVEN 

* Mässa 12:00 

* Katekesundervisning inför Första Kommunion syrisk-katolsk rit

15:00-16:30 

* Bikt 17:00 

* Tillbedjan 17:00  

* Mässa 18:00 

* Rosenkransvaka 19:00 


10 april, lördag - LÖRDAG I PÅSKOKTAVEN 

* Tillbedjan 08:00  

* Bikt 09:00 

* Mässa 10:00  

* Mässa med Första Kommunion Syrisk-katolsk rit 12:00 

* Vigsel 15:15 (Börjesson)

* Bön före kaldeisk Mässa 16:30 

* Mässa kaldeisk rit 17:00  

* Mässa (söndagsmässa) 19:00  

* Rosenkransvaka 20:00  


11 april, söndag - Andra PÅSKSÖNDAGEN

DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG

2:a söndagen i månaden 

* Mässa 09:00  

* Bikt 10:00 

* Mässa 10:00 

* Undervisning för Första Kommunionsgrupp Oratoriet 10:00-12:00  

* Högmässa 11:00 

* Mässa syrisk katolsk rit 13:00  

* Mässa på engelska 15:00  

* CuperTino studentgrupp S:t Antoniusrummet 16:00  

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17:00  

* Mässa 19:00  

* Rosenkransvaka 20:00  

Kyrkoherden informerar: Ht 21Nyheter
HjärtasTrädgård.jpg

NATTLIG TILBEDJAN AV DET
ALLRAHELIGASTE SAKRAMENTET

29 jan 2021

14 timmar vid Jesu Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta i tystnad och med musik. 

Vi börjar fredagen den 5 februari kl. 20.00

och slutar den 6 februari kl. 09.45. Gemenskapen Jesu och Marie förenade Hjärtans Trädgård.
Läs mer

cq5dam.web.1440.660.jpeg

FÖRSAMLINGENS COVIDREGLER TILLS VIDARE

28 jan 2021

Vill bara påminna om den information angående Covid-lagen från Jönköpings Länsstyrelse, som jag delade med mig av i söndags.
/Pater Josef Maria Nilsson OFMConv
Läs mer

Angelica.jpg

LIVESTREAMING OCH NY LOGGA

25 jan 2021

Mycket händer nu! Vi har en ny logga, skapad av pater Wladek, samt ett nytt system installerat för livestreamingen. Vi sänder nu nästan varje dag på facebook, Youtube och här på vår hemsida. För schema och info: Klicka här

150673215_261300068852373_70308531714904

GRÅBRÖDERNA INBJUDER UNGA MÄN TILL KALLELSEDAG

17 feb 2021

Gråbröderna bjuder unga män som är intresserade av klosterlivet

för ett tillfälle att vara med i vår ordenskommunitet.
När: 12-13 Mars 2021 i Motala Kloster
Tid: fredag 18.30 och avslutning lördag, med lunch.
Kontakta: P. Rafal Zarzycki OFMConv

Kyrkoherden informerar: Nyheter

VI ÖNSKAR ALLA EN GOD VÄLSIGNAD JUL!

Jul%202020_edited.jpg

25 dec 2020

Kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv med medbröder önskar alla en god välsignad Jul!

JULFIRANDE I S.T FRANCISKUS KATOLSKA FÖRSAMLING 2020

kisspng-royal-christmas-message-holy-fam

15 dec 2020

Läs hur vi firar Julen i vår församling här

GUDSTJÄNSTIDER FÖR ADVENTSHELGERNA

Advent.jpg

12 dec 2020

Läs vilka tider som gäller för adventshelgerna här

DE NYA REGLERNA FÖR MÄSSOR OCH BIKT F.R.O.M 24 NOVEMBER TILL JUL.

ljus.png

9 juni 2019

Mässfirande och bikt

i S:t Franciskus katolska församling,

Från 24 november och tills vidare

(under restriktioner med 8 personer)
Klicka här

DE NYA COVID-19 REGLERNA FR.O.M. 24 NOVEMBER 2020

cq5dam.web.1440.660.jpeg

9 juni 2019

S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping och de nya Covid-19 reglerna fr.o.m. 24 november 2020. Läs hur vi hanterar dem i vår församling här

EKONOMISK HJÄLP FRÅN VÅR FÖRSAMLING TILL UTSATTA MEDMÄNNISKOR

1..jpg

9 juni 2019

Läs brevet här som handlar om vad församlingen gör och vad du kan göra som medmänniska. 
Ladda ner

ALLA OFFENTLIGA MÄSSOR INSTÄLLDA

1581327716.jpeg

9 juni 2019

Katolska Stiftet ställer in alla offentliga Mässor, undervisning och övriga sammankomster fr.o.m. 24 november.
Vi kommer att meddela via
e-post (till dem som har gett församlingen sin e-postadress) och på församlingens hemsida samt på Facebook senast söndag den 22 november hur vi gör med tillfällen till
bikt och Kommunion
och eventuellt deltagande i Mässor för 7 personer + prästen

JULBASAREN INSTÄLLD I ÅR

Basarstop.jpg

9 juni 2019

Julbasaren är inställd i år p.g.a Regionens allmänna råd gällande smittspridningen av Covid-19. Läs mer nedan

CARLOS ACUTIS SALIGFÖRKLARAS

Carlos.jpg

9 juni 2019

Tänk vilken grad av helighet och fullkomlighet man kan uppnå som tonåring – om man bara vill!

Carlo Acutis föddes den 3 maj 1991 i London av italienska föräldrar, Andrea Acutis och Antonia Salzano, som inte var särskilt praktiserande katoliker. Läs mer här!

HJÄLP OSS VID LIVESÄNDNINGAR

93888722_2925246467512878_52982165519151

9 juni 2019

Intresset är enormt! Det gör att vi skulle behöva hjälp, vi behöver fler personer som kan hjälpa till vid livesändningar. Är du intresserad? Kontakta Iwona på kontoret.

HÖSTENS UNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGA

kisspng-first-communion-eucharist-baptis

9 juni 2019

Nu finns information om hur höstens undervisning för barn och unga skall gå till. För Barnundervisning: Klicka här och för Konfirmandundervisning: Klicka här

POSTER MED MÄSSTIDERNA

55908453_2119262888111244_43288780170120