top of page

KYRKOHERDEN INFORMERAR

Tankar och info av vikt från Kyrkoherden.
För snabb info ber vi er klicka in på Pater Joseph Maria Nilssons facebooksida eller Församlingen facebooksida

45088644_1902708196433382_81966551612386

Videos från vår Youtubekanal Pater Joseph Maria Har Ordet . 

Kyrkoherden informerar: Programs
Kyrkoherden informerar: Pro Gallery

NYHETER OCH INFORMATION

Håll dig uppdaterad

Risen 2.jpg

SÅ FIRAR VI PÅSK ÅR 2024

S:T FRANCISKUS KATOLSKA KYRKA I JÖNKÖPING

JESU HELIGA NAMNS KATOLSKA KYRKA I NÄSSJÖ

22 mars, fredag

* Mässa 12:00

* Vesper 17:00,

* Bikt inför Påsk 17:15

* Korsvägsandakt 17:15

* Mässa 18:00

* Bikt inför Påsk fortsätter efter Mässan

* Korsvägsandakt Syrisk-katolsk 20:00

23 mars, lördag

* Familjemässa 11:00

* Katekes för barn 11:40 – 12:30

* Barnens tillfälle till bikt inför Påsken

De som inte går till bikt går till sina grupper som vanligt


24 mars, 4 söndagen i månaden

Palmsöndagen – Passionssöndagen

Stiftets Fasteoffer tas upp denna söndag

* Mässa 9:00

* Bikt 10:00

* Mässa på engelska 10:00

* Högmässa 11:00

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00

* Mässa på vietnamesiska 16:00

* Nässjö Mässa 16:00

* Mässa 19:00


25 mars, måndag i Stilla Veckan

* Mässa 12:00


26 mars, tisdag i Stilla Veckan

* Oljevigningsmässa i Domkyrkan, Stockholm 11:00

* Mässa 12:00

* Nässjö Mässa 18:00


27 mars, onsdag i Stilla Veckan

* Bikt inför Påsk 11:00

* Mässa 12:00


28 mars, torsdag Skärtorsdag:

Kristus instiftar Prästämbetet, Eukaristin (Mässan)

och ger uppdrag till att kärleksfullt tjäna varandra.


* Mässa kaldeisk rit 15:00 - 17:30

* Högmässa 19:00 därefter förs Sakramentet till Repositionskapellet (Oratoriet) som är öppet för tillbedjan till 24:00

* Mässa syrisk-katolsk rit 20:30

* Nässjö Skärtorsdagens Mässa 19:00


29 mars, fredag Långfredag: Kristi lidande och död

Faste- och abstinensdag
(inget kött, godis, nöjen etc. och vi gör bot denna dag då Kristus gav sitt liv

för vår frälsnings skull)


* Läsningsgudstjänst och Laudes i Repositionskapellet 8:00

* Liturgi syrisk-katolsk rit 12:00

* Kristi Lidandes och Döds Liturgi 15:00

* Nässjö Kristi Lidandes och Döds Liturgi 15:00

* Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona bes direkt efter liturgin i Repositionskapellet (idag börjar novenan inför den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag)

* Liturgi kaldeisk rit 16:30-19:00

* Korsvägsandakt 20:00 – med tillfälle till bikt


30 mars, lördag Påskafton – Kristus steg ned till Dödsriket

och vi ber för de avlidna i Skärselden denna dag.


* Läsningsgudstjänst och Laudes i Repositionskapellet 8:00

* Bikt 10:30

* Matvälsignelse 11:00

* Påskmässa kaldeisk rit 16:30-19:00

* Påskmässa syrisk-katolsk rit 20:00

* Nässjö Påskvaka på svenska 22:00

* Påskvaka och Påsknattsmässa 23:00 – årets främsta liturgi


31 mars, 5 söndagen i månaden

Påskdagen – Kristi Uppståndelses Högtid

* Mässa 9:00

* Mässa på latin eller svenska 10:00

* Bikt 10:00

* Högmässa 11:00

* Mässa på kroatiska 15:00

* Nässjö Mässa på polska 14:00

* Nässjö Mässa 16:00

* Mässa 19:00


1 april, måndag Annandag Påsk – Ängelns Måndag

* Mässa 9:00

* Bikt 10:00

* Mässa på polska 10:00

* Högmässa 11:00

* Eksjö Mässa 16:00

* OBS! Ingen Mässa 19:00


Den katolska hälsningen

Vanligtvis brukar vi katoliker hälsa varandra med den s.k. katolska hälsningen: Lovad vare Jesus Kristus

och man svarar Nu och i all evighet. Amen.

Från och med påsknatten hälsar vi varandra med:

Kristus är uppstånden!

Svar: Ja, Han är sannerligen uppstånden!

Påskhälsningen använder man fram till Pingst

(eg. annandag Pingst).

HjartaJonkoping.png

JESUS HJÄRTA JÖNKÖPING!

Ni har väl inte glömt att vi förbereder oss?


Ekumenik i vår kommun: präster, pastorer och andra medarbetare i olika församlingar i vår kommun planerar nu för en stor manifestation då vi ska försöka nå ut med budskapet till alla invånare i vår kommun att Jesus verkligen älskar Jönköping, och då menar vi förstås alla dess invånare!


När: Veckan som avslutas med Pingstdagen 2024.

Så skriv in denna vecka i din kalender (13 - 19 maj 2024).


Vad detta innebär: Under veckan innan Pingsthelgen ska det bli olika typer av samlingar på många platser i kommunen: andakter, föredrag, musik, aktiviteter av olika slag som hålls av medlemmar i våra församlingar och sedan en eller några stora gudstjänster där vi tillsammans ber för Jönköping enligt olika traditioner.


Vill du vara med och förbereda? Anmäl dig till kyrkoherden om du vill vara med i någon arbetsgrupp i denna stora ekumeniska satsning.


Men vi förbereder oss framför allt med bön. Låt oss be denna bön regelbundet för att vårt ekumeniska samarbete i Jönköpings kommun ska välsignas och ledas av Herrens Ande:


Herre Jesus Kristus, vi vet att Du älskar oss alla.

Led oss med Din Ande så att alla våra invånare i kommunen kan få del av denna kunskap och erfara Din kärlek!

Kom, Helige Ande, och upptänd Din kärleks eld i våra hjärtan!

Välsigna, o Gud, detta initiativ till Din ära och människor till frälsning! Amen.

TillbedjanJesusbarnet.jpg

INBJUDAN TILL TILLBEDJAN AV JESUSBARNET
LÖRDAGEN DEN 30 DECEMBER 2023 DIREKT EFTER MÄSSAN


Lovad vare Jesus Kristus!

I år firar vi 800-årsjubileum av att den Helige Franciskus av Assisi ville representera Jesu födelse vid Julnattsmässan i Greccio år 1223.

Sedan några år tillbaka har vi en särskild julandakt i vår kyrka i Jönköping med julsånger som vi kallar för Tillbedjan av Jesusbarnet.

Datum: lördag den 30 december 2023

Tid: efter Mässan på svenska (som firas kl. 11:00)

Vi bjuder in alla nationella grupper och körer som är aktiva i vår församling.

Vi ber er att:

1. Förbered en julsång i ert språk (inte längre än 5 minuter).

Använd gärna era traditionella instrument och folkdräkt.

2. Bekräfta (genom e-post till wladek_mezyk@yahoo.com) gärna före 29 december att ni kommer ta del med julsånger.

3. Skicka gärna även text på:

- julsång som er gupp kommer att sjunga

- en strof av ”Stilla natt” (Silent night) julsång på ert språk.

Bild (JPG) eller PDF dokument skulle vara bästa - vi ska visa det i kyrkan (eller skriva ut i programmet) så de som kan sjunga på ert språk kommer att sjunga samma text.

4. Om ni har barn i dagis- eller skolåldern – klä dem gärna som änglar eller herdar osv. Då kan de vara ”levande krubba” vid Jesusbarnet.

5. Vi avslutar med att tillsammans sjunga ”Stilla natt” (”Silent night”) med församlings ”Laudamus Te” kören: först på engelska och sedan i respektive språkgrupp.

6. Efter tillbedjan bjuder vi till KNYTKALAS lunch i S:t Clarasalen – så kom vänligen med lite (mycket?) mat! Tack för allt ni kan komma med!

OBS! Det är INTE en konsert! Vi fokuserar inte på oss, kören, solister eller barnen, utan att vi tillsammans kommer med vår hyllning och tillbedjan till vår Herre Jesus Kristus som föddes i Betlehem.

Om du eller din grupp har frågor, skicka e-post till Pater Wladek.

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde S:t Franciskus katolska församling i Jönköping

Julhälsning2023Gråbröderna_n.jpg

GRÅBRÖDERNA ÖNSKAR VÄLSIGNAD JUL!

Önskar alla i vår församling och alla som följer oss på hemsidan och i sociala medier en välsignad Kristi födelses högtid, ett gott slut på det gamla året och Herrens nåd och välsignelse för 2024!

Titta på Kyrkoherden, vid församlingens Julkrubba, som berättar om att den- första Julkrubban som S:t Franciskus gestaltade och som firar 800 år i år:
https://www.youtube.com/watch?v=j29FgtFzE38

Julkrubban800.jpg

JULKRUBBAN 800 ÅR!

Bilden ovan: Påve Franciskus i grottan där Helige Franciskus av Assisi hade den första julkrubban år 1223

Kära församlingsmedlemmar,


I mitt fosterhem dit jag kom som 6-åring fick jag se min första julkrubba och så länge jag bodde i denna familj var det jag som skulle sätta upp krubban inför varje jul. Inte anade jag att jag skulle bli medlem i en klosterorden som grundades av det helgon som började med julkrubban för nu 800-år sedan!


Julen med alla dess traditioner har säkert något sentimentalt och nostalgiskt över sig för de flesta av oss. Kanske ibland inte så värst värmande minnen…


Jag kommer ihåg första gången jag kom till Jerusalem med mina studiekamrater från prästseminariet och vi skulle gå Korsvägsandakten på Via Dolorosa, dvs samma väg där Jesus bar korset. Det var fullständigt kaos och flera av oss kom bort från andakten och visste knappt var vi befann oss. När vi samlades på kvällen frågade rektorn lite syniskt om vi tyckte att det var andäktigt och en innerlig upplevelse med Korsvägsandakten just på samma väg där Herren gått och offrade sitt liv. Nej, det tyckte ingen av oss. ”Då var det en bra Korsvägsandakt” svarade rektorn och fortsatte: ”Tror ni att livet bara stannade upp och alla knäböjde eller liknande för att Jesus kom med sitt kors?”


Den första julen handlade inte om mys och pys, dekorationer och värmande ljus. Det var ett tvång att komma till Betlehem för Maria och Josef. Ingen plats fanns heller för denna havande kvinna – trots att hon var Messias Moder! Så låt inte denna fråga försvinna bland julpynt och julstök: Finns det plats i mitt inre och i mitt liv för Herren? Och vilken plats ger jag Honom.


Det var just denna fråga som julkrubbans grundare, den Helige Franciskus av Assisi, ställde till sig själv och till dem som såg denna gestaltning av Jesu Kristi födelse under Julnattens Mässa i Greccio år 1223. Denna viktiga fråga är julfirandets verkliga förberedelse, inte bara under advent, utan den fundamentala frågan i livet inför evigheten.     


Guds välsignelse över er alla!

Må alla få en fridfull adventstid.

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, Kyrkoherde

Image by Christian Burri

BASAR I VÅR FÖRSAMLING 2023

Caritas Jönköping planerar inför församlingens basar 18–19 november. Du som vill lämna saker till loppmarknad och övrig försäljning ber vi komma under följande tider till S:ta Clarasalen:
Fredag 10/11 kl.17-19
Lördag 11/11 kl.10-13
Söndag 12/11 kl.10-13
Vill du hjälpa till under basaren? Anmäl ditt intresse till någon i Caritas Jönköping vid kyrkkaffet. En träff för volontärer blir torsdag den 16 november kl. 18.30.
Till basaren önskar Caritas kaffebröd och bröd till försäljning.
Systrarna från Belarus kommer även i år med ikoner och julpynt, Wafas hårsalong kommer att finnas i S:t Nicolausrummet (så klipp dig inte innan basaren!), Magdalena Sandgren säljer föremål till förmån för skolor och behövande i Bangladesh där Taizebröderna är verksamma. Bokförlaget Catholica kommer att sälja katolsk litteratur på söndagen. Det kommer verkligen inte bli en tom basar i år!

Franciskaner.jpg

FRANCISKANSKA TEXTER

I och med att vi börjar de franciskanska jubileumsåren nu så samlar vi franciskanska texter i en ny avdelning här på hemsidan. Titta gärna igenom dem här

1.paterjoseph.JPG

VAD ÄR KATOLSK TRO OCH KATOLSKT LIV?

Presentation av
kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
med tillfälle för att ställa frågor.
Detta möte är särskilt en inbjudan för dig som är intresserad av Katolska Kyrkan och funderar på att bli katolik.
Kom gärna till Mässan kl. 18:00.
Strax därefter har vi möte i något av församlingens rum.
Torsdag den 28 september 18:30
Anmäl dig gärna till församlingens expedition (för fikats skull)
036 – 12 06 57
jonkoping@katolskakyrkan.se
Sankt Franciskus Katolska Församling
Klostergatan 70 B
553 35 Jönköping (på Torpa)

350112421_634044211923435_9210184313594672650_n.jpg

FAMILJEDAG FÖR ALLA UNDERVISNINGSGRUPPER I S:T FRANSCISKUS KATOLSKA FÖRSAMLING

Förra årets avslutning på katekesundervisningen i Bankeryd var en succé. Många familjer kom med picknickkorgar och hade trevligt tillsammans. Framför allt hade barnen kul då Jönköpings Unga Katoliker (JUK) ledde lekarna. Nu hoppas vi på en minst lika bra succé i år!
Vi börjar med Mässan kl. 10:00 och sedan blir det lekar och korv med bröd finns för dem som inte nöjer sig med det man tagit med sig i picknickkorgen. Hoppas familjer från alla undervisningsgrupper vet att de är välkomna (Kaldeisk-katolska, Syrisk-katolska och undervisningsgrupper i Jesu Heliga Hjärta i Nässjö)
Lördagen den 10 juni kl. 10:00 – 15:00
KFUM Gården Vidablick i Bankeryd

351333330_1350827875497141_4887462717407319324_n.jpg

BÖN FÖR SVERIGE SÄRSKILT PÅ NATIONALDAGEN 6 JUNI

Vi ber för Sverige och dess folk om Guds nåd, barmhärtighet och välsignelse för Jesu Heliga Hjärtas skull:

Litania till Jesu Heliga Hjärta

Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr .22)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en Ende Gud

Jesu Hjärta, Guds Sons tillbedjansvärda Hjärta

Jesu Hjärta, format i Jungfru Marias sköte av den Helige Ande

Jesu Hjärta, förenat till ett med Guds eviga Ord

Jesu Hjärta, Guds oändliga Helighets Hjärta

Jesu Hjärta, Guds Heliga Tempel

Jesu Hjärta, den Allrahögstes Tabernakel

Jesu Hjärta, Guds Hus och Himmelens Port

Jesu Hjärta, kärlekens glödande eld

Jesu Hjärta, rättfärdighetens och kärlekens Ursprung

Jesu Hjärta, överflödande av godhet och kärlek

Jesu Hjärta, Du väldiga djup av alla dygder

Jesu Hjärta, värdigt att ta emot allt lov

Jesu Hjärta, alla hjärtans Konung och Medelpunkt

Jesu Hjärta, som rymmer all vishet och kunskap

Jesu Hjärta, där Gudomens hela fullhet bor

Jesu Hjärta, i vilket Fadern har sitt välbehag

Jesu Hjärta, vars fullhet kommer oss alla till del

Jesu Hjärta, målet för skapelsens längtan från begynnelsen

Jesu Hjärta, tåligt och fullt av medlidande

Jesu Hjärta, rikt för alla som åkallar Dig

Jesu Hjärta, Källa till liv och helighet

Jesu Hjärta, Försoningsoffer för våra synder

Jesu Hjärta, utsatt för hån och smädelser

Jesu Hjärta, sårat för våra missgärningars skull

Jesu Hjärta, lydigt intill döden

Jesu Hjärta, genomborrat av soldatens lans

Jesu Hjärta, Källa till all tröst

Jesu Hjärta, vårt Liv och vår Uppståndelse

Jesu Hjärta, vår Frid och vår Försoning

Jesu Hjärta, Räddningen för dem som hoppas på Dig

Jesu Hjärta, Hoppet för dem som dör i Dig

Jesu Hjärta, alla heligas Lycka

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Jesus, mild och ödmjuk av Hjärtat,

Alla forma våra hjärtan efter Ditt Heliga Hjärta.

F Låt oss bedja. Allsmäktige, Evige Gud, i Jesu Hjärta, sårat av vår synd, skänker Du Din kärleks och barmhärtighets överflöd. Vänd vårt hjärta helt till Honom i uppriktig bot för vår och hela världens skuld. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Vi ber om helgonens förbön för Sveriges land och folk,

särskilt de heliga som verkat i vårt land:

Helige Laurentius bed för oss

Helige Nikolaus

Helige Ansgar, Nordens apostel

Helige Rimpert

Helige Uno

Helige Sigfrid

Helige Eskil

Helige David av Munktorp

Helige Staffan av Hälsingland

Helige Botvid

Helige Erik

Helige Henrik

Helige Brynolf av Skara

Helige Willehad

Heliga Anna av Novgorod

Heliga Helena av Skövde

Heliga Ingrid av Skänninge

Heliga Birgitta

Heliga Katarina

Heliga Maria Elisabeth (Hesselblad)

F Bed för oss, Sveriges alla Skyddshelgon,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss bedja. Gud, Du styr världsalltet med outgrundlig vishet. Hör våra böner för Sveriges land och folk: gör oss alla till redbara människor och ge Ditt ljus åt dem som styr oss, så att rättvisa och samförstånd kan blomstra och fred och frihet bevaras. Genom Din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Du Drottning över Nordens Land

Text: A. Meyer (1880-1960). Musik: Leblanc (1750-1827)

Du Drottning över Nordens land, vi hälsa dig, Maria!

Välsigna med din milda hand ditt folk som förr, Maria.

Då Norden korat Jesus Krist, din Son, till Kung, Maria,

du Nordens Drottning blev förvisst till evig tid, Maria.

Din bild då prydde väg och torg allt landet runt, Maria.

I hem och tempel, by och borg din tron var rest, Maria.

I kraft av gamla löftens lag är riket ditt, Maria.

Kom med din Son och spiran tag som Drottning än, Maria.

Då klingar högt från fjord och fjäll med vårstorms makt, Maria,

var nordmän bor i slott och tjäll din hyllningssång, Maria.

Den bärs med djupa skogars sus från bygd till bygd, Maria,

vid tusen forsars orgelbrus: ”Hell Drottning, hell Maria!”

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Sankt Franciskus katolska kyrka - Jönköping

SödraFågelås_n.jpg

KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG 2023 I S:T FRANCISKUS KATOLSKA FÖRSAMLING I JÖNKÖPING

Kristi Himmelsfärdsdag 2023 i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping:

9:00 Mässa

10:00 Bikt

11:00 Högmässa

12:00 Mässa i Södra Fågelås kyrka utanför Hjo

16:00 Mässa i Jesu Heliga Namns kyrka, Nässjö.

19:00 Mässa


Rosenkransvallfärden startar vid nedfarten till Hjällö på 195:an cirka 09:15. Man kan parkera bilar vid infarten till Gate mitt emot vägen ner till Hjällö. Vi går exakt 5 km och ber Rosenkransen samtliga hemligheter. Vi kan hjälpa till att skjutsa bilförarna från kyrkan sedan. Vi brukar vara fram vid 11 tiden vid kyrkan och kl. 12:00 firas Mässa därefter picknick i församlingsgården (ute eller inne beroende på väder). Kl. 14:00 åker vi till Kristi Himmelsfärdsmarknaden i Hjo för att shoppa, dricka kaffe, äta glass (så klart!) och hemfärd 16:00.


Vill du bara komma till Mässan kl. 12:00 - varmt välkommen!

Vallfärden leds av kyrkoherden, Pater Joseph Maria.

Holy-Week-2015-POST.jpg

STILLA VECKAN OCH PÅSKEN I S:T FRANCISKUS FÖRSAMLING

Firanden för Stilla Veckan och Påsk

i S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping


söndag, 2 april – PALMSÖNDAGEN (Stiftets fasteoffer tas upp idag)

kl. 9:00 Mässa

kl. 10:00 Bikt

kl. 10:00 Mässa på polska

kl. 10:00 Mässa på malayalam (Syro-malabarisk rit) Oratoriet

kl. 11:00 Bikt

kl. 11:00 Högmässa

kl. 12:15 Träff S:t Josefs Gemenskap 12:15

kl. 13:00 Mässa Syrisk-katolsk rit

kl. 19:00 Mässa


måndag, 3 april - måndag i Stilla Veckan

kl. 11:00 Bikt

kl. 12:00 Mässa


tisdag, 4 april - tisdag i Stilla Veckan

kl. 12:00 Mässa


onsdag, 5 april – onsdag i Stilla Veckan

OBS! 17:00 Bikt, 18:00 Mässa – efter Mässan tillfälle till bikt


torsdag, 6 april - SKÄRTORSDAGEN

kl. 15:00 Mässa Kaldeisk-katolsk rit 15:00

kl. 18:00 Högmässa med fottvagning 18:00

Tillbedjan av Kristus i Repositionskapellet (Oratoriet) till kl. 24:00

kl. 20:00 Mässa Syrisk-katolsk rit 20:00


fredag 7 april - LÅNGFREDAGEN – HERRENS LIDANDE OCH DÖD

kl. 8:00 Läsningsgudstjänst och Laudes i Repositionskapellet

kl. 9:00 Långfredagens liturgi Ukrainsk rit

kl. 12:00 Långfredagens liturgi Syrisk-katolsk rit 12:00

kl. 15:00 Långfredagens liturgi på svenska

kl. 16:15 Barmhärtighetens Krona i Repositionskapellet

kl. 19:00 Långfredagens liturgi Kaldeisk-katolsk rit

kl. 21:00 Korsvägsandakt på svenska (OBS! tiden 21:00)


lördag 8 april - PÅSKAFTON

kl. 8:00 Läsningsgudstjänst och Laudes i Repositionskapellet

kl. 10:30 Bikt

kl. 11:00 Matvälsignelse Länk till längre text

kl. 16:30 Påskliturgi Kaldeisk-katolsk rit

kl. 20:00 Påskliturgi Syrisk-katolsk rit

kl. 23:00 Påskvaka och Påsknattsmässa


söndag 9 april - PÅSKDAGEN - KRISTI UPPSTÅNDELSE

kl. 9:00 Mässa

kl. 10:00 Bikt

kl. 10:00 Mässa på engelska

kl. 11:00 Högmässa

kl. 13:00 Mässa Syrisk-katolsk rit

kl. 19:00 Mässa


måndag 10 april - ANNANDAG PÅSK

kl. 9:00 Mässa

kl. 10:00 Bikt

kl. 10:00 Mässa på polska

kl. 11:00 Högmässa

OBS! Ingen Mässa kl. 19:00 på Annandag Påsk


Firanden för Stilla Veckan och Påsk

i Nässjö, Eksjö och Vetlanda


söndag, 2 april – PALMSÖNDAGEN (Stiftets fasteoffer tas upp idag)

kl. 10:00 Nässjö: Mässa Syrisk-katolsk rit

kl. 16:00 Vetlanda: Mässa på svenska


måndag, 3 april - måndag i Stilla veckan

kl. 17:00 Nässjö: Bikt på kroatiska


tisdag, 4 april - tisdag i Stilla veckan

kl. 17:00 Nässjö: Bikt på kroatiska, svenska, engelska och polska

kl. 18:00 Nässjö: Mässa på engelska 


torsdag, 6 april - SKÄRTORSDAGEN

kl. 17:00 Nässjö: Mässa Syrisk-katolsk rit

kl. 19:00 Nässjö: Mässa på svenska


fredag 7 april – LÅNGFREDAGEN – HERRENS LIDANDE OCH DÖD

kl. 8:00 Nässjö: Läsningsgudstjänst och Laudes i Repositionskapellet

kl. 13:00 Nässjö: Långfredagens liturgi på kroatiska

kl. 15:00 Nässjö: Långfredagens liturgi på svenska

kl. 17:00 Nässjö: Långfredagens liturgi på arabiska (Syrisk-katolsk rit) 


lördag 8 april - PÅSKAFTON

kl. 8:00 Nässjö: Läsningsgudstjänst och Laudes i Repositionskapellet

kl. 9:00 Nässjö: Matvälsignelse på polska

kl. 9:30 Nässjö: Bikt på svenska, engelska och polska

kl. 10:00 Nässjö: Påskliturgi Ukrainsk rit

kl. 17:00 Nässjö: Påskliturgi på arabiska (Syrisk-katolsk rit)

kl. 22:00 Nässjö: Påsvaka på svenska

Efter liturgi - matvälsignelse på svenska och polska


söndag 9 april - PÅSKDAGEN - KRISTI UPPSTÅNDELSE

kl. 10:00 Nässjö: Mässa Syrisk-katolsk rit

kl. 14:00 Nässjö: Mässa på polska

kl. 16:00 Nässjö: Mässa på svenska


måndag 10 april - ANNANDAG PÅSK

kl. 16:00 Vetlanda: Mässa på svenska


S:t Franciskus Katolska Församling – Gråbröderna

Jönköping

www.katolskajonkoping.com

27.jpg

PLATSER KVAR TILL RETRÄTT IMORGON 18 FEB 2023

Det finns fortfarande platser kvar till reträtten med pater Joseph Maria Nilsson OFMConv. Det äger rum på Liljenäs, strax utanför Forsheda där kommuniteten Jesu och Marie förenade Hjärtans trädgård finns. 
Anmäl med mail till pater Joseph Maria här: joseph.nilsson(snabel@)gmail.com.
Tider och program här: Reträtthäfte

AndaktGravar.jpg

VÄLSIGNELSER AV GRAVAR/BEGRAVNINGSPLATSER I S:T FRANCISKUS KATOLSKA FÖRSAMLING JÖNKÖPING

Välsignelse av gravar på kyrkogårdar/begravningsplatser i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping.

Lördag 5 november: Anneforskyrkogården 15:30

Söndag 6 november: Slottskyrkogården på polska 12:30 (ev. tidigare eftersom Mässa på polska firas kl.. 10:00)

Söndag 6 november: Bankeryds kyrkogård 12:30

Söndag 6 november: Dunkehalla kyrkogård 12:30

Söndag 6 november: Slottskyrkogården 13:30

Söndag 6 november: Östra kyrkogården 14:15

Texten finner ni på församlingens hemsida (som även kan användas för er som går enskilt till gravarna)

https://www.katolskajonkoping.com/ave-maria-publikationer

All-Souls-Day-Candles.jpg

INFORMATION OM ALLA SJÄLARS MÄSSOR

Här kan du ladda ner information om Alla Själars Mässor:
Alla Själars Mässor 2022 Svenska
Zaduszki 2022 Polska
Swish Alla Själars Mässor

308798854_646792950303081_6856079633905843845_n.jpg

KANONISK VISITATION I S:T FRANSISKUS KATOLSKA FÖRSAMLING

Mellan den 23/9-25/9 besökte vår biskop församlingen för visitation. 
Nedan kan du ladda ner biskopens kommentarer:
Kanonisk visitation 2022

Konfa.jpg

HÖGTIDLIG AVSLUTNING PÅ BISKOPSVISITATIONEN

Biskopsvisitation i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping fick en högtidlig avslutning på söndagen den 25 september 2022 med Högmässa kl. 11:00 då vår biskop, Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius OCD, meddelade Bekräftelsens Sakrament till 15 av församlingens ungdomar. Efter lunch, som vår kära husmor Gunilla Ronquist förberett (som alla måltider under visitationen, tillsammans med Villa Hellström!), bar det iväg med Pater Wladek och Diakon Hans Einarsson till Nässjö för träff med församlingsmedlemmar i Trestadsområdet (Nässjö, Eksjö och Vetlanda). Mässa firades i Jesu Heliga Namns kyrka och efteråt samkväm. Vi hoppas att biskopen var nöjd med visitationen i vår församling när han åkte hem kl. 19:00.
Foto: Dan Ahnberg. Fler foton från konfirmationen kommer att kunna laddas ner vid ett senare tillfälle (vi hade lyxen att ha två fotografer).

förstakommunion2022.jpg

FÖRSTA KOMMUNION

Firandet inför första Kommunion var i år uppdelat på flera grupper. Vi alla tillfällen var det fullpackat i Kyrkan av släkt och vänner. Föräldrar kan ladda ner bilder nedan:
Första Kommunion 21 maj 2022
Första Kommunion 11 juni 2022

Kyrkoherden informerar: Nyheter
Synod.png

SÅ GÖR VI I VÅR FÖRSAMLING INFÖR SYNODEN

Kära församlingsmedlemmar,

I går, söndagen den 5 december, hade vi ett introduktionsmöte i församlingssalen där vi tog upp Påvens önskan att Kyrkans synod skulle förberedas i alla katolska församlingar i hela världen.

Följande häfte med information delades ut och även en blankett med vilken man kan anmäla sitt intresse att ingå i vår församlings arbete med de frågor som skickats ut till hela den världsvida Kyrkan.

Varje stift ska besvara frågorna, eller andra frågor som kommer upp i samtalen.

Nu har vi chansen att få tala med varandra i församlingen om många frågor som finns i vår Kyrkas liv, både på lokalplan och Kyrkan som helhet.

Som kyrkoherde blev jag naturligtvis mycket glad över det intresse som visades på mötet i går, men jag önskar att så många som möjligt får del av denna information och sedan får välja om man vill vara delaktig i diskussionerna eller inte.

Det blir studieförbundet Bilda som håller i det organisatoriska, enligt Katolska stiftets anvisningar, och för vår församling är det Martin Hanna som ansvarar för arbetet.

De som var närvarande har ombetts läsa igenom detta häfte och fundera på hur de kan tänka sig vara med i församlingens arbete med frågorna för synoden.

Välkomna till mötet söndagen den 12 december efter Högmässan i S:ta Clarasalen!

Ladda ner dokument här:
Synodsamtal i Jönköping
Intresserad av att delta

Guds välsignelse över er alla!

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

katolskadvent.jpg

KATOLSK ADVENT

Om det finns en särskild "kyrkhelg" i vårt land, så är det just första adventssöndagen. Om man kommer från ett s.k. katolskt land kan det verka mycket besynnerligt med alla människor som fyller kyrkorna just denna helg och liksom firar julen i förskott med mängder av ljus, körmusik mm. De övriga tre söndagarna i advent brukar det vara färre besökare i kyrkbänkarna och då undrar man bara vart alla tagit vägen…

Adventstidens fyra veckor är en förberedelse inför firandet av vår Herres Jesu Kristi födelse och samtidigt en särskild förberedelse inför Herrens ankomst då Han ska hämta oss ur tiden samt väntan på Kristi återkomst inför den sista dagen (Parusin). Kyrkan använder sig av violett färg i sin liturgi, den färg som påminner oss om botens/omvändelsens betydelse och vaksamhet i tiden, att vi med alla de visa jungfrurna ska göra oss beredda inför den stund då Herren kommer (jfr. Matt 22:1-14, 24:37-44, 25:1-13).

De flesta kyrkobesökare har någon gång hört att kyrkoåret börjar med första söndagen i advent, till skillnad från kalenderåret, som ju börjar den första januari. Kyrkoåret har gradvis vuxit fram i Kyrkans liv. Till att börja med firade man påskhelgen som tidigt utvidgades till en påsktid, eller s.k. påskcykel. Sedan kom julen med julcykeln. I den återstående festlösa tiden infördes ytterligare några minnesdagar, främst helgonfester. Först på 1100-talet började man uppfatta årets samtliga högtider som en enhet, en avbild av mänsklighetens år med vinter, vår, sommar och höst. På 400-talet började det nya kyrkoåret med firandet av Herrens Bebådelses Högtid, vilket firades i december. På 900-talet har vi den praxis som vi följer än idag, att kyrkoåret börjar med första söndagen i advent. År 380 beslutar Konciliet i Saragozza om åtta dagars förberedelse inför julen. Vid Konciliet i Tours år 563 talar man om adventstiden som en liturgisk period med egna riter och texter. I den romerska liturgin varade advent tidigare i fem eller sex veckor för att motsvara fastetidens sex veckor.

Julpynt och julstämning hör egentligen inte hemma i kristna hem under adventstiden. Det sobra och enkla under denna tid påminner oss om hur vi ska koncentrera oss på det väsentliga. De fyra adventsljusen och eventuellt några elektriska ljusstakar i fönstren är tillräckliga tecken på det som denna liturgiska tid vill visa på: att vi med trons ljus ska gå Herren till mötes när Han kommer.  

I många katolska kyrkor över hela världen välsignar man julkrubbor eller nya figurer till redan gamla julkrubbor någon söndag under advent. Välsignelsebön för julkrubbor finner du i detta häfte. Om välsignelsen inte görs offentligt i kyrkan, be präst eller diakon att välsigna din krubba.
Ladda ner häftet om katolska traditioner under adventstiden här.

Med önskan om en välsignad adventstid
/Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

257668446_441150864200625_5961012181316468920_n.jpg

EUKARISTISK TILLBEDJAN PÅ KRISTUS KONUNGENS AFTON

Alla inbjuds att tillbedja Jesus Kristus, världsalltets Konung och Herre i Eucharistin - under brödets gestalt - lördagen den 20 november från kl. 20.00 till kl. 21.00, som förberedelse inför Kristus konungens högtid. Man kan be i vår S:t Franciskus katolska kyrkan eller under tystnad hemma genom live sändning på
www.katolskajonkoping.com/livestreaming
www.youtube.com/user/catomedia75/
www.facebook.com/katolskajonkoping/videos/
Mer information - på åtta olika språk - finns på hemsidan:
More information - in different languages - are at:
https://corpusdomini.iec2020.hu/#/

IHS_n.jpg

JESU HELIGA NAMNS KYRKA I NÄSSJÖ

10 september 2021: Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius OCD, biskop av Stockholms katolska stift, har meddelat idag strax före kl. 18:00 att den nya katolska kyrkan i Nässjö skall heta Jesu Heliga Namns katolska kyrka. 

NycklarNässjö_edited.jpg

NY KYRKA I NÄSSJÖ!

1 september 2021: Ett nytt kapitel i vår församlings historia skrevs denna dag. Vi fick nycklarna till den kyrka med församlingslokaler som vi köpt från Nässjö Allians- och Baptistförsamling. Församlingen som sålde representerades av pastorn och föreståndaren Martin Olofsgård och två medlemmar av styrelsen. Vår församlings kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv skrev under de sista pappren och tog emot nycklarna tillsammans med Pater Wladyslaw Mezyk OFMConv. "Vittnen" till denna historiska händelse var gästande Broder Joel från Franciskusgården i Jonsered, Eva-Lotta Svensson från församlingens Pastoral- och ekonomiråd samt vår församlings husmor Gunilla Ronquist. Efter att nycklarna överlämnats åkte vi till den nyförvärvade kyrkan där ett antal medlemmar från vår församling väntade ivrigt på att dörrarna skulle öppnas. Alla fick gå runt och titta, dricka kaffe som stiftsjungfrun Sr. Eva Johansson serverade och sedan avslutade vi med bön och gruppfoto. Vi hann också ställa på plats ett provisoriskt altare med ljusstakar och ett enormt kors, som lämnats kvar till oss inför söndagen Mässa kl. 16:00.

Följ utvecklingen här:
https://www.facebook.com/katolskanassjo/

Cup.JPG

ST. FRANCIS CATHOLIC CHURCH AND CUPERTINO STUDENT GROUP IN JÖNKÖPING

St. Francis Catholic church and CuperTino student group in Jönköping welcomes new students from Jönköpings Univerity. See our small video, click here

caritas_logo_transp.jpg

CARITAS JÖNKÖPING INFO

Caritas Jönköpings styrelse önskar hålla kontinuerlig kontakt med medlemmar och vill därför komplettera medlemslistan med e-postadresser för smidigare kommunikation.

Vi uppmanar dig som är medlem därför att skicka ett kort mejl med ditt namn till caritasjonkoping@hotmail.com.

Om du vill komma i kontakt med oss på telefon är du välkommen att ringa Maria 070 82 99 458 eller till

Ziad 073 556 78 04.

Som medlem är du viktig och stödet genom medlemsavgifterna är en stor del av Caritas inkomst.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år och kan betalas genom

Plusgiro 14 16 75-9 och Swish 123 172 68 35.

Under rådande restriktioner och omständigheter på grund av pandemin då vi inte kunnat erbjuda en social samvaro efter söndagsmässan kring kaffebordet läggs brödet till försäljning och på så sätt får Caritas Jönköping en stadig inkomst ändå tack vare outtröttliga medarbetare. Vi hoppas kunna servera kyrkkaffe snart igen i Clarasalen. 

IMG_1787.jpg

VILL DU GÅ JAKOBSLEDEN (PILGRIMSVANDRING TILL APOSTELN JAKOBS GRAV, SANTIAGO DE COMPOSTELLA) MED ANDRA FÖRSAMLINGSMEDLEMMAR?

Några medlemmar i vår församling tänker gå den traditionsrika pilgrimsvandringen till apostelns grav. Bland andra gick Heliga Birgitta denna pilgrimsvandring. Eventuellt blir det i början av juni detta år och för att förbereda sig är det tänkt att man går en ”provvandring” till vårt eget pilgrimsmål i Sverige: Vadstena.

Naturligtvis kan pandemin ändra planerna.


Om du är intresserad kontakta Ivica Zubok

ivicazubok@hotmail.com

Du kan SMS till 073 986 58 33


Vill du läsa om denna pilgrimsvandring så sök på nätet.

Sökord på nätet: pilgrimsvandring till Santiago de Compostela

25396309_135517433800570_447594434315901

7 DAGARS TILLBEDJAN I VÅR FÖRSAMLING

Kära bröder och systrar!


Den 19 mars i år, den Helige Josefs högtid, öppnade påve Franciskus Familjens år, en extraordinär tid av nåd för oss.

Vi ser svårigheter växa i våra familjer, för vi lever i en tid då familjens värde och den kristna modellen direkt ifrågasätts. Katolska familjer har också svårigheter att få tillgång till de heliga sakramenten under pandemin. I vår församling i Jönköping har detta varit särskilt smärtsamt de senaste dagarna.

Den 21 april skrev Biskop Anders

(https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2021/sankt-josef-hjalp-och-beskydda-oss ) om den orättvisa behandlingen av kyrkan i Sverige och bad om bön och förbön av Helige Josef, så vi får inte låta detta avskräcka oss utan bara mobilisera oss till en andlig kamp för Guds Rike i våra hjärtan och familjer.

Varje kristens vapen är ökad bön och det är därför vi vill hålla tillbedja i 7 dagar och nätter. Vi vill gottgöra med denna bön våra och våra nära och käras synder och för synderna hos människor som tillhör politiska system som leder till att förstöra familjen och kyrkan. På detta sätt kommer vi att förbereda våra hjärtan för att ta emot den nåd som Gud vill ge, så att familjen kan stärkas, och kyrkan blir starkare. Därför är den tid vi har valt för denna tillbedjan inte av misstag utan inkluderar speciella gottgörelsedagar, den första lördagen och den första fredagen i månaden.

Vi kommer att börja inför den första lördagen i månaden på fredag den 30 april kl. 21:00 och avsluta den första fredagen i månaden 7 maj kl. 22:00. Vi inbjuder dig hjärtligt till denna bön! Låt oss utnyttja denna...
Tillbedjan under tystnad kommer att varvas med rosenkransen, litanior och musik.


 7 dagar och nätter av tillbedjan för att gottgöra Jesu Heliga Hjärta och Marias Obefläckade Hjärta för våra synder, synder i våra familjer och synder mot familjen och Kyrkan.
/Gemenskapen Jesu och Marie förenade Hjärtans Trädgård


Mer information och boka tid här:
https://danahnberg.wixsite.com/jomfht/7dagartillbedjan

P%C3%A5sk_edited.jpg

STILLA VECKAN OCH PÅSKFIRANDET

I S:T FRANCISKUS KATOLSKA KYRKA I JÖNKÖPING ÅR 2021

Förbered dig väl inför årets påsk.

På vår hemsida kan du ladda ner och läsa om katolskt påskfirande:

https://www.katolskajonkoping.com/ave-maria-publikationer


Obs! Se till att ni går till bikt under vardagarna innan Skärtorsdag och Långfredag för att inte göra köerna alltför långa under Triduum Sacrum (de Heliga Tre Påskdagarna)


27 mars, lördag

* Sakramental Tillbedjan 8:00

* Bikt 9:00

* Mässa 10:00

* CuperTino övning i kyrkan 11:00-12:00

* Katekesundervisning Första Komunionsgrupp

syrisk-katolsk rit, kyrka 12:00-14:00

* Mässa Gheez rit 12:00 Obs! inställd

* Bön före kaldeisk Mässa 16:30

* Mässa kaldeisk rit 17:00

* Mässa (söndagsmässa) 19:00

* Rosenkransvaka/Completorium 20:00


28 mars, 4:e söndagen i månaden

Palmsöndagen – Passionssöndagen

* Mässa 9:00

* Bikt 10:00

* Mässa 10:00

* Barn i Första kommunionsgruppen deltar i denna Mässa

och har efteråt undervisning i Oratoriet

* Högmässa 11:00

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00-14:30

* Mässa på engelska 15:00

* CuperTino grupp S:t Antoniusrummet 16:00-18:00

* Mässa på vietnamesiska 16.00 Obs! inställd

* Mässa 19:00

* Rosenkransvaka/Completorium 20:00


29 mars, måndag i Stilla veckan

* Bikt 11:00

* Mässa 12:00

* Bikt på kroatiska 17.00-19.00


30 mars, tisdag i Stilla veckan

* Bikt 11:00

* Mässa 12:00

* Bikt 17:00

* Mässa 18:00

* Kör syrisk-katolsk grupp S:t Antoniusrummet 16:00-17:30

* S:t Franciskus bibelskola 18.30 Obs! inställd


31 mars, onsdag i Stilla veckan

* Bikt 11:00

* Mässa 12:00

* Kör syrisk-katolsk grupp S:t Antoniusrummet 16:00-17:30


1 april, torsdag – SKÄRTORSDAGEN

Kristus instiftar prästämbetet (detta är prästernas särskilda festdag), Eukaristin (Mässan) och ger uppdraget att tjäna varandra med kärlek.

* Bikt 17:00  

* Högmässa 18:00  

* Mässa syrisk-katolsk rit 20:00 

* Tillbedjan hela natten inför Sakramentet i kyrkan. Vi vakar med Jesus enligt Hans önskan och ber för alla människors frälsning. 


2 april, fredag – LÅNGFREDAGEN –

Herrens Lidande och Död - 1:a fredagen i månaden 

* Läsningsgudstjänst och Laudes i kyrkan 08:00 

* Långfredagsgudstjänst Syrisk-katolsk rit 13:00  

* Kristi Lidandens och Döds Liturgi 15:00  

* Inledning Barmhärtighetens Novena 16:00  

* Bikt 17:00  

* Korsvägsandakt 18:00  

* Rosenkransvaka Obs! inställd  


3 april, lördag – PÅSKAFTON - 1:a lördagen i månaden

Denna dag minns vi Herrens nedstigande i dödsriket då alla generationer före Kristus fick erbjudandet om frälsning. Vi ber för alla avlidna denna dag. Detta är ingen festdag, utan Kyrkans stora dag då vi begrundar vad Herren gjort för vår frälsning och hur vi deltar i frälsningsverket. 

* Läsningsgudstjänst och Laudes i kyrkan 08:00  

* Bikt 11:00 

* Matvälsignelse utanför kyrkan 11:00-11:30 

* Barmhärtighetens Novena i kyrkan 11:30  

* Påskmässa Kaldeisk rit 16:00 

* Påskmässa Syrisk-katolsk rit 19:00 

* Påskvaka med Påsknattsmässa 22:00 

Detta är kyrkoårets främsta och viktigaste gudstjänst då vi firar Kristi definitiva seger över synden och döden.

Efter denna Mässa borde alla troende hälsa varandra med den urgamla kristna hälsningen: - Kristus är uppstånden!

Ja, Han är sannerligen uppstånden! – fram till pingst.


4 april, söndag – PÅSKDAGEN - KRISTI UPPSTÅNDELSE

1:a söndagen i månaden 

* Mässa ukrainsk rit 05:30  

* Mässa 09:00  

* Bikt 10:00  

* Mässa på polska 10:00 

* Bikt 11:00  

* Högmässa 11:00  

* Barmhärtighetens Novena 12:00  

* Mässa syrisk-katolsk rit 13:00 

* Mässa på kroatiska 15:30 

* Mässa 19:00 

* Rosenkransvaka 20:00 


5 april, måndag - ANNANDAG PÅSK 

* Mässa 09:00  

* Högmässa 11:00  

* Barmhärtighetens Novena 12:00  

* Mässa 19:00  


6 april, tisdag - TISDAG I PÅSKOKTAVEN 

* Mässa 12:00  

* Mässa 18:00 

* S:t Franciskus bibelskola i S:ta Clarasalen 18:30


7 april, onsdag - ONSDAG I PÅSKOKTAVEN 

* Mässa 12:00 

* Katekesundervisning inför Första Kommunion syrisk-katolsk rit 16:00 


8 april, torsdag - TORSDAG I PÅSKOKTAVEN 

* Mässa 12:00 

* Katekesundervisning inför Första Kommunion syrisk-katolsk rit 16:00 

* Mässa 18:00 


9 april, fredag - FREDAG I PÅSKOKTAVEN 

* Mässa 12:00 

* Katekesundervisning inför Första Kommunion syrisk-katolsk rit

15:00-16:30 

* Bikt 17:00 

* Tillbedjan 17:00  

* Mässa 18:00 

* Rosenkransvaka 19:00 


10 april, lördag - LÖRDAG I PÅSKOKTAVEN 

* Tillbedjan 08:00  

* Bikt 09:00 

* Mässa 10:00  

* Mässa med Första Kommunion Syrisk-katolsk rit 12:00 

* Vigsel 15:15 (Börjesson)

* Bön före kaldeisk Mässa 16:30 

* Mässa kaldeisk rit 17:00  

* Mässa (söndagsmässa) 19:00  

* Rosenkransvaka 20:00  


11 april, söndag - Andra PÅSKSÖNDAGEN

DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG

2:a söndagen i månaden 

* Mässa 09:00  

* Bikt 10:00 

* Mässa 10:00 

* Undervisning för Första Kommunionsgrupp Oratoriet 10:00-12:00  

* Högmässa 11:00 

* Mässa syrisk katolsk rit 13:00  

* Mässa på engelska 15:00  

* CuperTino studentgrupp S:t Antoniusrummet 16:00  

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17:00  

* Mässa 19:00  

* Rosenkransvaka 20:00  

Kyrkoherden informerar: Ht 21Nyheter

GÅVOR TILL AVE MARIA PUBLIKATIONER

Varmt tack till er som regelbundet ger gåvor till AMP för tryckning av nya böcker. Två böcker är på gång: Inför Evigheten (bönbok om en salig död och förböner för de avlidnas själar i Skärselden) samt Den Gyllene Pilen (gottgörelsedevotionen till Jesu Heliga Anlete för brott mot de första tre Budorden). Några av er swishar till församlingens konto, men vi ber er att i stället använda Gråbrödernas Swishnummer: 123 291 73 26 (skriv: AMP).

84262065_2738614366176090_26478587024674

HJÄLP DE KRISTNA I BETHLEHEM

De kristna i Bethlehem, den stad där vår Frälsare föddes, har det mycket svårt att försörja sig. Både katolska och ortodoxa biskopar vädjar om ekonomisk hjälp. Ett mycket bra sätt att hjälpa dessa familjer är att köpa de religiösa föremål som de tillverkar. I vår församling gör vi en särskild försäljning av devotionalier tillverkade av kristna familjer i Bethlehem söndagen den 2 februari (Herrens Frambärande i Templet).

Kontant betalning eller Swish till församlingens konto:

123 544 40 13 (Skriv: Bethlehem)

20161219T1056-6885-CNS-HOLY-LAND-CHRISTM
Kyrkoherden informerar: Nyheter
81033014_2661382060565988_31438236974002

ANGÅENDE VISS PRAXIS I LITURGIN

Som kyrkoherde har jag fått frågan om upplyfta händer i Mässan när man exempelvis ber Fader vår. I den latinska riten, som de flesta i vår församling tillhör, är det endast prästen som ska ha upplyfta händer under bön i Mässan. Ingen annan.


Jag har också fått frågan om mottagandet av Kommunionen direkt i munnen eller i handen. Jag har skrivit om detta förut i bl.a. häftet Ordning och reda. Kortfattat: Personligen har jag aldrig tagit emot den Heliga Kommunionen i handen före min prästvigning och inte heller som präst när jag deltagit i en Mässa som jag inte själv firade. Och jag skulle heller aldrig kunna tänka mig att ta emot Kristi Allraheligaste Kropp i handen som om det vore en kaka eller växelpengar! Så ser det ut för mig. Jag fick lära mig tidigt att det bara är präst, diakon eller kommunionsutdelare som har Kyrkans uppdrag att dela ut Kristi Allraheligaste Kropp i Sakramentet och att jag skulle ta emot Kommunionen direkt i munnen. Men som vi alla vet, finns olika ”praxis” i den världsvida Katolska Kyrkan.


En annan sak vad gäller mottagandet av Kommunionen: Den som ska ta emot Kommunionen ska visa ett tecken på vördnad och respekt för Sakramentet före mottagandet (som det står i de liturgiska föreskrifterna) och ska tydligt och klart säga AMEN när den som delar ut Kommunionen har sagt: ”Kristi Kropp/Kristi Blod”. ”Amen” ska sägas före man tagit emot Kommunionen. Tyvärr säger vissa ”Tack” vid mottagandet! Var kommer detta ifrån? Inte från den katolska liturgin i alla fall.

Och till sist: Man gör inte någon bugning för celebranten efter det att man tagit emot Kommunionen, som underligt nog vissa gör i vår kyrka.

TillbedjanJesusbarn.jpg

NYTT FÖR I ÅR: TILLBEDJAN AV JESUSBARNET MED JULSÅNGER

Lördagen den 28 december, då vi firar de Oskyldiga barnen i Betlehem (som blev martyrer), kommer vi att samla olika grupper för att prisa och tillbe Herren med julsånger på olika språk. Om din grupp inte är anmäld, kontakta Pater Wladek.

Sakramentet ställs ut för tillbedjan 8.00, Rosenkrans 8.30, Mässa 9.00 (OBS! tiden), Tillbedjan av Jesusbarnet med julsånger 10.00 och vi avslutar med knytkalas (fika) i S:ta Clarasalen 11.30-13.30. Det här kommer att bli en både vacker och stämningsfull gudstjänst. Alla varmt välkomna!

MariaoJosef.jpg

KÄRA FÖRSAMLING OCH VÄNNER TILL S:T FRANCISKUS,

Adventstiden kan bli en verkligt andlig vandring till inre förnyelse, om vi bara vill och har tro.

Gud tror på oss, frågan är bara om vi tror på Gud?

Med adventsljusen är det meningen att ljuset ska öka, inte minska. Låt oss försöka detta år, med Herrens nåd, sträva efter att vår själs ljus blir allt starkare och att vår omgivning kan se Herrens kärlekslåga lysa inom oss. Vandringen genom livet är ganska mörkt för de flesta människor, låt oss hjälpa varandra att lysa upp vägen med Kristus. Det är lättare än vi tror…

Marias besök hos Elisabeth är ett ypperligt exempel på detta.


Med mina medbröder, diakoner med familjer och medarbetare i församlingen önskar jag er en välsignad adventstid och en fridfull och glädjerik Kristi födelses högtid!


Er kyrkoherde, Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherden informerar: Projekt
Kyrkoherden informerar: Projekt

S:T MAXIMILIANS KATOLSKA KYRKA OCH

DET NYA KLOSTRET, MOTALA KLOSTER

Stort och innerligt tack från oss Gråbröder till alla er som på något sätt hjälpt till att invigningen av S:t Maximilians kyrka och kloster blev en så lyckad och minnesvärd festdag!
Särskilt vill vi tacka husmor Gunilla Ronquist för de underbara blomsteruppsättningarna i kyrka och festsal, Sonja Lelek Ahlqvist som ledde en glad trupp som förberedde och serverade ”smått och gott” efter Mässan. Till ”catering-gruppen” hörde Villa och Ove Hellström, Maria Carelli Martinsson, Eva-Lotta och Magnus Svensson samt Ivica Furdi Johan. Hela familjen Sebastjan var verksamma under festen: Kristina sjöng som en ängel tillsammans med sina föräldrar och efteråt verkade hon som journalist för Katolsk Horisont och intervjuade valde offer, medan hennes bror, Mikael, vår församlings huvudministrant, tjänstgjorde under liturgin och det gjorde han så väl att stiftets ceremonimästare undrade om inte Mikael kunde tjänstgöra i domkyrkan!

73322140_2519769561393906_39131721568165

...FORTSÄTTNING S:T MAXIMILIANS KATOLSKA KYRKA OCH

DET NYA KLOSTRET, MOTALA KLOSTER

Ni som var med på festligheterna den 20:e oktober såg att klostret inte är färdigt ännu och det är meningen att inflyttningen blir någon gång i november. Vi får se…

Det nya klostrets ansvarige, Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv, tackar alla får de gåvor som redan överlämnats i form av pengar och husgeråd mm. Ni som vill bidra till kyrka och kloster kan kontakta det nya klostret på följande adress:

motalakloster@telia.com

Eller till Pater Arkadiusz vanliga e-post adress eller mobil.

Man kan också swisha gåvor genom Gråbrödernas konto:

Swish 123 291 73 26 (skriv Motala)

Be för denna början av en katolsk kyrka och Gråbrödernas nya kloster i Motala!

74698830_2518592251511637_76706826471478
Kyrkoherden informerar: Projekt

ALLAHELGONAHELGEN I S:T FRANCISKUS FÖRSAMLING

Fredag 1 november: Alla Helgons dag, som är en förpliktande kyrkdag för alla katoliker och då vi tackar för alla som blivit heliga och påminns om vår egen kallelse till helighet.

* Mässa 12.00

* Bikt 17.00

* Rosenkrans 17.30

* Högmässa 18.00

* Högtidlig Vesper efter Mässan

* Barnfest i S:ta Clarasalen efter Mässan


Vi vill göra något särskilt med alla barn i församlingen denna helg (vi måste motverka det hedniska Halloween ”firandet”!). Många katolska församlingar ute i världen gör en helgonfest för barn i samband med firandet av alla helgon.

Vi uppmanar alla föräldrar att hjälpa sina barn att klä ut sig till ett helgon. Läs lite om något helgon (man hittar mängder på nätet), hitta bilder hur de klädde sig etc. och gör gärna en lapp där det står vilket helgon barnet ska föreställa.

Högmässan börjar med procession in med de barn som är klädda som helgon och sitter i första raderna.

Sedan blir det barnfest i S:ta Clarasalen direkt efter Mässan.

Övriga som önskar kan vara kvar i kyrkan för den högtidliga vespern. Vill du veta mer fråga Pater Wladyslaw Mezyk OFMConv.

76616462_2540824949288367_514723049849749504_o_edited.jpg

FORTSÄTTNING ALLHELGONAHELGEN

lördag 2 november: Alla Själars Dag.

Förbönsdag för alla våra avlidna som renas efter sin död.

* Tillbedjan av Sakramentet 8.00–9.00

* Själamässa (Requiemmässa) 9.00

* Bikt 10.00

* Rosenkrans för de avlidnas själar 10.30

* Högmässa (Requiemmässa) 11.00

* Välsignelse av gravar, Bankeryds kyrkogård 16.00

* Välsignelse av gravar, Dunkehalla kyrkogård 16.00

* Själamässa (Requiemmässa) i Oratoriet 18.00


Söndag 3 november:

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Konfirmandundervisning 10.00

* Mässa på polska 10.00 S:ta Clarasalen till 12.00

* Välsignelse på polska av gravar på Skogskyrkogården

(tid enligt kungörelse)

* Polsk förening S:t Antoniusrummet 12.00-13.00

* Högmässa 11.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 S:ta Clarasalen med katekes

* Mässa i Nässjö 17.00

kisspng-all-saints-day-sermon-calendar-o

KYRKOKÖREN BEHÖVER FÖRSTÄRKNING

Vår församlings kyrkomusiker, Kristina Sebastjan, efterlyser fler sångförmågor till kören Laudamus Te.
I Sverige är ju körsång något av den mest uppskattade gemenskapsform som finns, har jag läst. Men även om du inte direkt söker efter ett nytt sätt att umgås på, så ska du veta att det är ett lyft för vår församlingssång när det finns en kör som leder sången. Det blir en högtidligare gudstjänst på det viset.
Välkomna alla sångare att kontakta kyrkomusikern i samband med Högmässor.

kisspng-church-music-choir-contemporary-

VET DU INTE HUR MAN BER ROSENKRANSEN?

Det kanske är första gången du läser eller hör att just oktober är särskilt ägnat åt Rosenkransbönen och du blir lite skakig i benen: du har ingen rosenkrans (radband, som icke-katoliker brukar kalla den) eller du vet inte hur man ber Rosenkransen! Lugn i stormen! I vår butik har du flera hundra rosenkransar att välja mellan och dessutom delas informationshäften gratis ut i hallen (bland Ave Maria Publikationers material) och bland alla häften finns även en beskrivning om hur man ber Rosenkransen och bönerna som ingår i den på svenska.
S:t Maximilians Bok- och Presentbutik öppnas efter varje söndagsmässa och om du kommer på en vardag kan du be sekreteraren på kontoret om hon har tid att hjälpa dig.
Annars kontakta samordnaren för frivilliga i butiken, Maximilians Vänner: församlingens husmor Gunilla Ronquist.

kisspng-earring-jewellery-necklace-charm

PASSANDE KLÄDSEL I KYRKAN - IGEN!

Med värmen – som även prövar oss i kyrkan, särskilt på söndagar med många närvarande och alla votivljus! – kommer frestelsen att komma lättklädd även till kyrkan. Jag ber alla att klä sig passande till Guds hus och till den heliga handling som utförs där: Mässan, som är Korsoffrets oblodiga förnyelse.

När jag under mina år som präst ser lättklädda personer i kyrkan så tänker jag på en episod från Helige Johannes XXIII:s liv. Påven var bjuden på en festlig middag och vid hans sida satt en dam vars klädsel inte lämnade mycket åt fantasin. Vid slutet av middagen serverades frukt och påven tog genast ett äpple som han gav sin bordsdam. Kvinnan blev mycket förvånad och undrade varför påven gav henne ett äpple. Påven svarade: ”Eva visste inte att hon var naken förrän hon åt av frukten!”


För män gäller långbyxor och skjortor eller tröjor med ärm (åtminstone till armvecket). Inga mössor!

För kvinnor gäller att överarmar och rygg är täckta och idag med alla vackra sjalar som finns… Klänning eller byxa ska gå ner till knäet.

Kom ihåg Guds Moders påpekande i Fatima 1917 enligt Heliga Jacinta (1910-1920) att vissa trender och mode i uppförande och klädsel som ska komma kommer att förolämpa Vår Herre väldigt mycket.

Vill vi verkligen förolämpa Gud på detta sätt?

Om ni plågas av värmen i kyrkan, vad ska inte vi präster säga då…

Bilder1.png
Kyrkoherden informerar: Projekt
bottom of page