top of page

VIGNINGEN

"Genom vigningens sakrament får Kyrkan sin yttre struktur, sin synliga gemenskap och sin enhet tiderna igenom."

1289656408_resized.jpg

Vigningen är det sakrament genom vilket kyrkan viger någon till biskop, präst eller diakon. Jesus utsåg tolv apostlar och gav dem makt och myndighet att undervisa i hans namn. Denna makt har förmedlats till biskoparna, apostlarnas efterträdare, och de förmedlar den vidare när de viger präster och diakoner till sina medhjälpare. De lägger då händerna på den som ska vigas som tecken på att uppdraget från Kristus förs vidare.

Vigningen: About Us
6NkB2XCN.jpeg

Prästens viktigaste uppgifter är att i Kristi namn undervisa, fira eukaristin, meddela sakramenten och leda församlingen. Genom vigningens sakrament får kyrkan sin yttre struktur, sin synliga gemenskap och sin enhet tiderna igenom. Så blir hon förmedlare av arvet från apostlarna.

Vigningen: About Us

Diakonen vigs till ämbetet att biträda biskopen och kyrkoherden i vissa uppgifter (predikan, undervisning, dop, kommunionutdelning, vigsel, begravning, sakramentalier, karitativ verksamhet). Diakonatet är en permanent uppgift (»ständiga diakoner«, vanligtvis gifta män) eller en tillfällig, som den blivande prästen innehar en tid före sin prästvigning. Prästen vigs till ämbetet att biträda biskopen i uppgiften att leda en församling, att förkunna evangeliet och förvalta sakramenten.

53574168_2091732624197604_69510838977277
Vigningen: About Us

* Att bli vigd av Kyrkan till präst eller ständig diakon är en stor nåd och det kan man inte bli utan att Kyrkan erkänner att en man är kallad till detta ämbete.

* Hur kan man se tecken på att man är kallad till att bli vigd till Kyrkans tjänst? Jo, du har en stark dragning till bön och till det liturgiska livet i Kyrkan. Du har också en mer eller mindre utvecklad medvetenhet om att det som betyder något är att stå i Guds tjänst i Kyrkans liv.

* Vissa av oss, män och kvinnor, är dessutom kallade till det s.k. Gudsvigda livet i en orden eller kongregation. Det Gudsvigda livet ska vara en profetia om det kommande livet i evigheten, dvs. man ska vilja leva i en så stark Gudsgemenskap som möjligt redan här och nu och leva helt till Guds förfogande i det liv Gud placerar dig. 

* Har du funderingar om du är kallad till präst, ständig diakon, ordenssyster eller ordensbroder, tala då med någon av oss präster och Herren kommer att leda dig rätt. Var säker på det!

En mycket bra väg för dem som vill se på närmare håll vilka olika möjligheter det finns i vårt stift kan själv ta kontakt med prästseminariet i Uppsala eller de olika klostergemenskaper som finns. Vet du inte vilka de är: sök på Katolska stiftets hemsida (sökord ordnar och kongregationer)

https://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/ordnar-och-kongregationer

Vigningen: About Us
kisspng-pope-francis-francis-pray-for-me

Biskopen vigs till det apostoliska ämbetet i dess fullhet, att vara kyrkans herde, lärare och präst. Rätt förvaltar han sitt uppdrag endast i gemenskap med de andra biskoparna (biskopskollegiet) under ledning av biskopen av Rom, påven, aposteln Petrus efterträdare. Så blir kyrkans enhet i tid och rum fullt synlig.

Vigningen: About Us
bottom of page