top of page
  • Skribentens bilddanahnberg

ATT BE FÖR LIVET: Rosenkransen

Bön är livsviktigt! Under din konfirmation kommer du att lära dig några böner som hjälper dig i livet, mer än du kan ana. Du kommer att lära dig och gå djupare in i Rosenkransen, en självklarhet i ditt katolska överlevnadskit. "Var hälsad Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. * Heliga Maria, Guds moder, be för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen."
Rosenkransbönen är ett möte mellan  det yttre och det inre, mellan den muntliga och den betraktande bönen. Medan man läser de muntliga bönerna som hör till rosenkransen mediterar man nämligen över Kristi liv och Jungfru Marias liv, lidande och förhärligande. Vi kallar detta för Rosenkransens Mysterier/Hemligheter.

Medan man ber Rosenkransens olika delar låter man pärlorna löpa mellan fingrarna och stannar vid varje pärla för att be en av bönerna.  Man börjar med att hålla i krucifixet vid inledningen och sedan fortsätter man till de följande pärlorna närmast krucifixet.

Som inledning läser man: * Den apostoliska trosbekännelsen (krucifixet) * Fader vår (första ensamma pärlan efter krucifixet) * Tre gånger Var hälsad, Maria (en för var och en av de tre följande pärlorna; vid den första ber man för tro, vid den andra för hopp, vid den tredje för kärlek – man kan göra detta t.ex. genom att i bönen efter ordet ”Jesus” tillägga orden ”som förökar i oss tron”, ”om styrker i oss hoppet” respektive ”som upptänder i oss kärleken” eller helt enkelt genom att säga ”för tro”, ”för hopp” och ”för kärlek” innan man börjar bönen) * Ära vare Fadern (den ensamma pärlan strax innan den egentliga rosenkransen börjar) Så följer den egentliga rosenkransen: En vanlig fysisk rosenkrans består av fem dekader, alltså fem serier på tio pärlor som åtskiljs av en ensam (ibland större) pärla. Om man ber ett helt varv på rosenkransen ber man alla fem dekader, alltså fem mysterier. För varje mysterium ber man en gång Fader vår (den ensamma pärlan), tio gånger Var hälsad, Maria (de tio pärlorna) och en gång Ära vara Fadern (mellanrummet mellan pärlorna inför följande ensamma pärla). Medan munnen ber bönens ord mediterar eller tänker man på det mysterium, den hemlighet, det skeende i frälsningshistorien, som gäller för den dekaden. Det går också bra att be bara en del av rosenkransen åt gången, t.ex. ett mysterium (en dekad) per dag.


Apostoliska trosbekännelsen Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himmelens och jordens skapare.

Och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den helige Ande, föddes av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida, och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den helige Ande, den heliga, katolska kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen


Fader Vår Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag. Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. (Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.) Amen


Var hälsad, Maria (kallas ibland Ängelns hälsning eller Hell dig Maria) Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds moder, be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.


Ära vare Fadern Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och evigheters evighet. Amen.


(Texten ovan är hämtad från https://henrik.katolinen.fi/rosenkransen.html)


Kanske vill du göra en egen rosenkrans? Låt då vår Kyrkoherde Joseph Maria Nilsson OFMConv guida dig och inspirera dig!


951 visningar0 kommentarer

Comentarios


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page