top of page

DE SJUKAS SMÖRJELSE

"Genom den helige Ande får den sjuke hjälp att bära sitt lidande och att kämpa mot lidandet, ibland med tillfrisknande som följd."

kisspng-mosaic-floor-anointing-of-the-si

De sjukas smörjelse ger kraft åt den sjuke att avsluta sitt jordeliv som god kristen. 
Begravningen är inget sakrament i katolska kyrkan.

De sjukas smörjelse: About Us
kisspng-holy-anointing-oil-anointing-of-

De sjukas smörjelse är det sakrament som ger tröst och kraft åt troende som är allvarligt sjuka eller i dödsfara. Det uttrycker den omsorg som Jesus Kristus visade de sjuka under sin jordevandring. Genom den helige Ande får den sjuke hjälp att bära sitt lidande och att kämpa mot lidandet, ibland med tillfrisknande som följd. Den sjuke smörjs med vigd olja på pannan och på händerna medan prästen säger: "Må Herren genom denna heliga smörjelse och sin stora godhet och barmhärtighet komma dig till hjälp med den helige Andes nåd. Så att du befrias från synd och frälst får stå upp igen. Amen."

De sjukas smörjelse: About Us

Kyrkan erbjuder smörjelsens sakrament åt alla svårt sjuka för att de, om så är Guds vilja, skall få hälsan igen och för att de skall få syndernas förlåtelse samt lindring och styrka i sitt lidande. Den som är allvarligt sjuk behöver Guds nåd för att stå emot modlöshet och frestelser och för att bevara själens styrka och förtröstan på Gud. Man ger de sjukas smörjelse också till en medvetslös om man kan förmoda att han eller hon gärna skulle ta emot den. I detta fall används en kortare form.

kisspng-levanta-te-e-anda-conversa-com-a
De sjukas smörjelse: About Us

* För att ta emot De Sjukas Sakrament:

Är du ålderssvag eller på annat sätt känner dig sjuk (inte förkylning mm.!) till kropp och/eller själ, då kan du vända dig till den präst som sitter i S:t Petrus bikt- och samtalsrum i vår kyrkas hall i S:t Franciskus, Jönköping.

* Förklara för prästen vad du går igenom och han avgör om du kan ta emot de Sjukas sakrament.

* Du bör bikta dig före mottagandet av de Sjukas sakrament.

Vanlig tid för bikt i Jönköpings katolska kyrka är söndagar kl. 10.00 tills kön tar slut. För andra tider kan man komma i samband med Mässor eller kontakta någon av prästerna (se månadsbrev eller kontaktlista för telefonnummer eller mailadress).

* I svår sjukdom eller inför en allvarlig operation ska man alltid be om smörjelsen!

* Är din familjemedlem, släkting eller vän som är katolik svårt sjuk, fråga då om han eller hon inte vill att prästen ska komma för bikt, Kommunion och sjukas smörjelse. Om personen är allvarligt sjuk så förutsätt att han eller hon vill ha de sjukas smörjelse (som blir den sista smörjelsen om personen dör och sakramenten inte kan ges mer). De sjukas smörjelse är en stor gåva från Gud genom Kyrkans förmedling i svår sjukdom och särskilt i vår sista stund på jorden, så hindra inte någon från att ta emot denna andliga gåva!

* Kom ihåg att prästen inte kan ge smörjelsen om personen redan har dött. Då kan endast välsignelse av kroppen ges och böner läsas vid den döde.

* Tyvärr har inte vi präster någon spåkula i vilken vi ser vem som är svårt sjuk. Den sjuke själv, om möjligt, och anhöriga måste kontakta oss präster för bikt och sjukas smörjelse. För sjukkommunion kan även våra diakoner vara behjälpliga.


Sakramentet kan meddelas på nytt om den sjuke tillfrisknar men senare insjuknar på nytt, eller om samma sjukdom leder till en kris. Det kan även ges till den vars krafter avtagit på grund av allmän ålderdomssvaghet, även om vederbörande inte är allvarligt sjuk. Det kan ges till barn som är gamla nog att förstå att sakramentet är avsett att ge dem mod och hjälp i sjukdomen.

De sjukas smörjelse: About Us
bottom of page