MÄSSTIDER
SANKT FRANCISKUS KATOLSKA KYRKA

Den Heliga Mässan

Mässtider

i Sankt Franciskus katolska kyrka i Jönköping

Ständiga Gudstjänsttider på svenska september-maj 

Klostrets gemensamma böner – öppen för alla –

hålls antingen i kyrkan eller i Oratoriet

(ev. novenor eller andakter följer direkt efter Mässan)


Söndagar (tillkommer Mässor på andra språk)

09.00 Mässa

10.00 Mässa och tillfälle till Bikt

11.00 Högmässa

19.00 Mässa


Måndagar

12.00 Mässa


Tisdagar

07.00-08.00 Läsningsgudstjänst, Laudes och mediation

12.00 Mässa, 12.45 Middagsbön

18.00 Mässa, Vesper direkt efter Mässan


Onsdagar

07.00-08.00 Läsningsgudstjänst, Laudes och mediation

12.00 Mässa, Middagsbön direkt efter Mässan

18.00 Vesper


Torsdagar

07.00-08.00 Läsningsgudstjänst, Laudes och meditation

12.00 Mässa, 12.45 Middagsbön

18.00 Mässa, Vesper direkt efter Mässan


Fredagar

07.00-08.00 Läsningsgudstjänst, Laudes och mediation
12.00 Mässa

17.00 Bikt – Sakramentet ställs ut för tyst tillbedjan

18.00 Mässa, Vesper direkt efter Mässan


Lördagar

07.00-08.00 Läsningsgudstjänst, Laudes och mediation

08.00 Sakramentet ställs ut för tyst tillbedjan

09.00 Bikt

10.00 Mässa
11.00 Familjemässa (då undervisning för barn sker)

19.00 Mässa (gäller som söndagsmässa)

Kyrkan är vanligtvis öppen för enskild bön och andakt: 7.00 – 19.00

Expeditionen är vanligtvis öppen måndag till fredag 09.00 -15.00

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik är öppen i samband med Mässor (vanligen efter Mässan)

Ordinarie bikttid: 

Fredagar 17.00, lördagar 9.00 och söndagar 10.00 

(om båda prästerna är upptagna denna tid, brukar bikten börja kl. 11.00)

önskas annan tid ta kontakt med någon av oss präster per telefon eller mail


Mässor på övriga språk:

Var god klicka på kontakt eller se aktuellt månadsbrev för info om aktuella språk och tider.

Rosenkransen bes vanligtvis tillsammans en halvtimme före Mässan:
Rosenkransen leds vanligtvis av någon från Rosenkransgruppen.


Sakramental Tillbedjan:

Vanligtvis ställs Sakramentet ut för tillbedjan en halvtimma efter Mässorna på tisdagar och torsdagar.

Fredagar tillbedjan från 17.00 (då även bikten börjar), Rosenkrans 17.30, Mässa 18.00

Under fastetiden ber vi Korsvägsandakten 17.30 på fredagar och Mässan börjar 18.15

(Tillbedjan varar endast en halvtimma)

Lördagar tillbedjan 08.00, Bikt 09.00, Rosenkrans 09.30, Mässa 10.00


Gråbrödernas ordinarie bönetider i kyrkan:

tisdag – lördag: 7.00-8.00 Läsningsgudstjänst, Laudes och meditation

tisdag – fredag 12.30 Middagsbön

tisdag – fredag 18.00 Vesper (i samband med Mässan utom på onsdagar)