top of page

EUKARISTIN

"Den som är katolik tror att han i nattvarden förenas med Kristus och att vi genom honom förenas med varandra."

SQKjDjR8.jpeg

Eukaristin  är det starkaste uttrycket för den kristna gemenskapen. Som kristna står vi inte ensamma, vi tillhör en skara av troende som vill leva i gemenskap med Kristus och med varandra. Vi är som en enda kropp, Kristi kropp. Kommunionen är det främsta tecknet på denna samhörighet.

Eukaristin: About Us
55908453_2119262888111244_43288780170120

Enligt katolsk tro förvandlas brödet och vinet i mässan så att Jesus Kristus blir helt och fullt närvarande: brödet och vinet blir till Kristi kropp och blod. Den som är katolik tror att han i Eukaristin förenas med Kristus och att vi genom honom förenas med varandra. Eukaristin ger näring till det kristna livet med Jesu kropp under brödets och Jesu blod under vinets gestalt som Jesus själv gjorde i övre salen kvällen före sitt lidande. Läsningar ur Bibeln och böner runt altaret har kommit till under århundradenas lopp.

Eukaristin: About Us

Genom Herrens bön och genom att i fridshälsningen uttrycka vår försoning med varandra förbereder vi oss för kommunionen. I den förenas hela vårt väsen med Kristus, och så förenas vi ständigt på nytt med honom och varandra till »en enda kropp«. Så kan vi återvända till vårt dagliga liv för att där leva i förnyad kärlek till Gud och medmänniskor. Så omfattas hela vår tillvaro av påskens mysterium, i väntan på den dag när Gud slutgiltigt för oss genom döden till livet.

kisspng-window-eucharist-in-the-catholic
Eukaristin: About Us
heliga-kommunion.jpg

FÖRSTA KOMMUNION

Undervisning i katolsk tro för barn inför Första Heliga Kommunionen:

* Barnen får inte vara yngre än 8 år vid förberedelsen inför sin Första Kommunion och de ska ha gått ett år i första årets undervisning före barnet kan börja själva förberedelsen inför Första Kommunionen.

* Den 8 aug. 1910 publicerade Påven, den Helige Pius X ett dekret om den Heliga Kommunionen och barn: Quam Singulari. Påven kommenterade sedan detta dekret med orden: ”Gud själv gav mig detta dokument.”

Den Helige Pius X var övertygad om att den sanna förnyelsen i Kyrkan endast är möjlig genom kraften från den Heliga Eukaristin och att denna förnyelse måste börja i barnens hjärta. I dekretet säger Påven bland annat: ”Oskyldiga barn, som hålls borta från Kristus, saknar all näring för att leva ett inre liv, och att barn lever ett rikt trosliv är inte alls ovanligt. Men om de inte får denna starka hjälp faller de bara i alla möjliga fällor, förlorar sin renhet och blir benägna till laster före de har smakat de Heliga Mysterierna… Vi ska inte förbise det faktum att förlusten av den ursprungliga renheten är mycket beklaglig. Detta skulle kanske kunna undvikas om människor fick ta emot Eukaristin vid en lägre ålder.”

Vad den Helige Pius X gav för riktlinjer är giltigt än idag: ”Åldern för Bikt och Kommunion (de båda hör ihop) är när barnet börjar förstå och resonera.”

Påven beskrev också vad ett barn ska veta inför sin Första Heliga Kommunion:

1. Att det finns en Gud som har skapat allting.

2. Gud är treenig: Fadern, Sonen och Den Helige Ande.

3. Det är skillnad mellan gott och ont. Gud belönar de goda men Han straffar de onda, med andra ord, det finns hårda och smärtsamma konsekvenser att vänta för syndare.

4. Jesus Kristus har dött för oss.

5. Jesus Kristus frälste oss från synden genom sin död på Korset.

6. Barnet måste också kunna skilja mellan den Heliga Kommunionen och vanligt bröd.

* Inför barnets Första Kommunion ska de bikta sig – vilket de borde göra även tidigare. Det är föräldrarnas uppgift att se till att barnen lär sig en ”katolsk livsstil” även när det gäller att delta regelbundet i Mässan och att be Gud om förlåtelse genom biktens sakrament så att detta blir naturligt för dem.

Den andliga fostran kan tyvärr inte delegeras till andra! Vi i församlingen, präster, diakoner och kateketer, hjälper till, men vi kan inte ersätta föräldrarnas undervisning, föredöme och inflytande… Ber inte föräldrarna hemma tillsammans och med sina barn och visar hur viktigt det är att leva i Guds och Kyrkans gemenskap genom deltagandet i Mässan etc. hur ska barnen då bli andligt formade?

* Dopbevis ska visas upp för den kateket som förbereder barnen och om barnet inte redan är registrerat i vårt församlingsregister, och bor i vår församling, då ska detta göras.

* Vid Första Kommunionen bär barnen församlingens särskilda dräkter. Flickor har valfri utsmyckning i håret, bara det inte är allt för uppseendeväckande.

Eukaristin: About Us
bottom of page