top of page

DOPET

"Genom dopet blir människorna till en enda kropp i Kristus och bildar så Guds folk."

Dopet är det första sakramentet som grundlägger det kristna livet. Oftast meddelas sakramentet till små barn, men endast om det finns vuxna som vill leda barnet in i dess kristna liv. Dopet förrättas genom att tre gånger gjuta vatten över huvudet med orden som ovan. Som förklarande symboler smörjs pannan med krisma (blandning av olja och balsam) så som man tidigare smorde kungar och andra betydande personer. En vit dopklänning hänvisar till det rena, nya livet. Dopljuset tänds vid det stora ljuset som man har välsignat i påsknatten som ett tecken på den uppståndne Kristus.

Dopet: About Us

Dopet är det första sakramentet, eftersom det är tecknet på att en människa tar emot Kristus och blir medlem i kyrkan. Ordet dop är besläktat med "doppa". När den som ska döpas stiger ned i dopgraven eller sänks ned i dopfunten är detta ett tecken på att man i dopet får del av Kristi död och uppståndelse. Numera hälls vattnet oftast bara över huvudet på den som döps, men innebörden är densamma. Dopet betecknar också rening - från all synd - liksom det är ett tecken på nytt liv. När ett barn döps lovar föräldrar och faddrar att ta ansvar för att barnet får växa upp i kyrkans tro.

Dopet: About Us

Några korta informationer:

* Dopet bör ske så snart som möjligt efter födseln.

* Föräldrar anmäler sitt barn för dop till någon av prästerna eller diakonerna i församlingen.

Om du är osäker vem du ska tala med: kontakta expeditionen

Tel. 036 – 12 06 57

jonkoping@katolskakyrkan.se

* Kyrkans blankett Anmälan om dop ska fyllas i och till den blanketten ska personbevis för barnet läggas till.

* Dop kan ske under en Mässa eller utanför Mässans ram.

* Gudföräldrar ska vara praktiserande katoliker som är konfirmerade.

* Icke-katoliker kan vara vittnen, men inte gudföräldrar/faddrar.

* Namnet på barnet ska vara ett kristet namn, dvs. helst vara ett helgonnamn som barnet kan ha som särskilt föredöme och förebedjare i Himlen.

* Normalt sett hyr församlingen inte ut församlingssalen för dopfester.

Dopet: About Us

Genom dopet, konfirmationen och eukaristin, de kristna initiationssakramenten, befrias människorna från mörkrets makt, de dör med Kristus, begravs med honom och får barnaskapets Ande. De firar med hela Guds folk åminnelsen av Herrens död och uppståndelse.

Genom dopet blir människorna till en enda kropp i Kristus och bildar så Guds folk. I och med att de får förlåtelse för alla synder, övergår de från sina medfödda villkor, till att vara Guds barn. Födda av vatten och helig Ande blir de en ny skapelse; därför kallas de Guds barn och är det verkligen.

kisspng-theophany-eastern-orthodox-churc
Dopet: About Us

Dopet, som är livets och himmelrikets port, är den nya lagens första sakrament. Kristus har utlovat det åt alla för att de skall få evigt liv. Dopet är främst trons sakrament, den tro genom vilken människorna, upplysta av den helige Andes nåd, svarar på Kristi evangelium. Dopet är dessutom det sakrament genom vilket människorna inlemmas i kyrkan, uppbyggs till ett Guds hus i Anden och blir ett konungsligt prästerskap och ett heligt folk.

Dopet är alltså enhetens sakramentala band mellan alla dem som blivit pånyttfödda genom detta sakrament. Eftersom dopet tas emot en gång för alla hålls dopriten högt i ära av alla kristna, och sedan det en gång blivit giltigt förrättat, är det inte tillåtet att upprepa det, även om det utförts av kristna bröder i andra samfund.

Ordningen för barndop i katolska kyrkan:
https://www.katolskakyrkan.se/media/1077/barndop.pdf

Ordningen för vuxendop i katolska kyrkan:
https://www.katolskakyrkan.se/media/1078/vuxendopet1.pdf

Dopet: About Us
bottom of page