top of page

ÄKTENSKAPET

"Det kristna äktenskapet är en avbild av Guds oupplösliga förening med människan i och genom Kristi totala gåva av sig själv."

skarmklipp-aktenskap.jpg

Äktenskapet är en bestämd form av ett kristet liv. Den skall helgas ömsesidigt och varar så länge den andra parten lever. Äktenskapet är det sakrament genom vilket man och hustru gör Kristus närvarande för varandra. Det är också ett tecken på Kristi kärlek till hela kyrkan.

Äktenskapet ska ingås med största möjliga medvetenhet och tro.

Äktenskapet: About Us
utbyte Rings

* Varje par som tänker gifta sig har all anledning att förbereda sig på mer än ett sätt för ett långt liv tillsammans som familj. Det gäller också Kyrkans ansvar.

Biskoparna som förberedde familjesynoden 2015 säger bland annat om sin egen roll som ansvariga för de egna lokalkyrkorna, eller stiften: Det handlar om att ”tänka nytt med friska tag och med ny entusiasm för det som är vackert i familjen och det som är hennes roll, så som det uppenbarats och förts vidare i Kyrkans tro” (Arbetsdokumentet Relatio Synodi, 4).

Påven Franciskus understryker hur viktigt det är att ge unga kristna stöd och hjälp, inte bara före bröllopen utan egentligen hela tiden i församlingens liv: I detta perspektiv kallas vi att leva ”ett år av mognad och verklig andlig urskiljning med de tankar som lagts fram och finna genomförbara lösningar på de många problem och oräkneliga utmaningar som möter familjerna” (Påven Franciskus, Tal vid Synodens avslutning, 18 oktober 2014).

* Grundkursen i S:t Franciskus katolska församling försöker på sitt sätt ge stöd och undervisning i det kristna och katolska perspektivet. Ni som tänker gifta er – Varmt välkomna att delta i ett program som tidsmässigt kan anpassa sig till de olika möjligheterna! När ni har gjort en grundkurs blir allt annat som ska planeras inför bröllopet så mycket lättare och roligare. Må Gud välsigna er och leda er in på vägen till ett livslångt äktenskap!

* Ni som planerar att gifta er kontakta i god tid Diakon Göran Fäldt, se kontaktlistan vid anslagstavla i korridoren.

Äktenskapet: About Us

Människan är skapad till man och kvinna (jfr 1 Mos 1:27), och den kroppsliga kärleken mellan man och kvinna blir sant mänsklig först om den infogas i ett sammanhang där man och kvinna har skänkt sig själva till varandra som en gåva utan förbehåll. En gåva kan man aldrig ta tillbaka. Kristus har upphöjt denna mannens och kvinnans ömsesidiga och förbehållslösa gåva till ett sakrament. Det kristna äktenskapet är en avbild av Guds oupplösliga förening med människan i och genom Kristi totala gåva av sig själv.

vigsel.jpg
Äktenskapet: About Us

Lite praktisk information:

* Både brud och brudgum ska presentera dopbevis (oavsett om båda är katoliker eller inte). Om du är döpt i annat land kan detta ta tid, så sök dopbevis i mycket god tid.

* Ni ska i god tid ta kontakt med prästen eller diakonen som ska viga er för att fylla i Kyrkans papper inför vigsel.

* Hindersprövningen får inte vara för gammalt, hör därför med skattekontoret när detta ska tas ut inför vigseln. Ingen vigselförättare i Sverige får viga utan hindesprövning.

* Vissa katolska präster av annan rit än den latinska kan inte viga giltigt inför svenska staten. Då behöver ni viga er borgerligt före den katolska vigseln, som dock blir giltig inför Katolska Kyrkan även om prästen tillhör annan rit, men är verksam inom Stockholms katolska stift.

* Det är den katolske kyrkoherden i församlingen som ger s.k. delegation till den präst eller diakon som utför vigseln. Du får inte bjuda in någon katolsk präst eller diakon från annat land för att viga er utan tillåtelse. Kontakta kyrkoherden och fråga först innan någon inbjudan görs.

* Om du vill ha din vigsel i S:t Franciskus kyrka i Jönköping ska du boka i god tid (helst ett halvår innan vigseln).

* Församlingssalen upplåts aldrig för bröllop eller andra privata tillställningar.

* Om andra dekorationer i kyrkan önskas, ska man först tillfråga kyrkoherden genom expeditionen.

* Musiken som används under vigsel ska vara lämplig för just det katolska kyrkorummet. Inspelad musik får inte användas under en gudstjänst.

* Ofta har bruden bett om att få komma in i församlingens lokaler utan att bli sedd av bröllopsgästerna inför vigseln. Bilen kan då köra bruden till vändplatsen på Gränsgatan och man släpper in bruden via församlingssalen. I korridoren finns sedan några rum där bruden kan vänta tills det blir dags för ingångsprocession.

* På förekommen anledning uppmanar vi alla brudpar att informera gästerna innan bröllopet att vi INTE vill att man kastar konstgjorda blomblad eller liknande på brudparet efter vigseln. Ris är inga problem, det äter fåglarna upp.

* Om ni planerar att viga er i en av Svenska kyrkans gudstjänstrum kontaktar man respektive expedition och frågar om det är möjligt. Man betalar naturligtvis en avgift som icke medlem. Inom Jönköpings pastorat är det tillåtet att fira en katolsk vigsel i Svenska kyrkans kyrkor.

* Tyvärr har vissa av okunnighet gått över till Svenska kyrkan för att få använda kyrkan till vigsel. Detta innebär att vederbörande är utesluten ur Katolska Kyrkan (du får inte längre tillgång till sakramenten i Katolska Kyrkan). Man kan inte tillhöra annat samfund samtidigt som man är katolik. Om detta har skett och du ångrar denna handling, kontakta då kyrkoherden för vad som ska göras för att du åter ska bli fullvärdig medlem i Katolska Kyrkan igen.

* Om du av allvarlig anledning inte kan ha en katolsk vigsel, men du vill inte lämna Katolska Kyrkan, då förbereder du vigseln som vanligt i den katolska församlingen och ber om dispens från formplikten. Detta innebär att biskopen ger dig tillåtelse att vigas enligt annan rit, i annat samfund, men det blir ändå godkänt som giltigt i Katolska Kyrkan.

* Till sist ber vi bruden att komma ihåg att vigseln är en helig handling, en gudstjänst, därför bör brudklänningen täcka rygg och axlar på ett värdigt sätt för kyrkorummet. Många har löst detta genom att under själva vigseln ha en slags schal eller jacka över axlarna.

* Vi ber er brudpar att börja ert nya liv tillsammans med en god bikt! Unna er denna välsignade försoningen med Gud och Kyrkan, det blir en utmärkt start på den utmaning som äktenskapet är.

* För övriga praktiska frågor, kontakta expeditionen:

Tel. 036 – 12 06 57

jonkoping@katolskakyrkan.se

https://www.katolskakyrkan.se/media/1080/gifta-oss-sv-webb.pdf

Foldern ger information om hur den katolska kyrkan ser på äktenskapet och besvarar många praktiska frågor kring hur man går till väga om man planerar en katolsk vigsel.

Foldern vänder sig både till par som planerar sin vigsel och till dem som av allmänt är intresserade av katolsk äktenskapssyn.

https://www.katolskakyrkan.se/media/2098/vigselritual.pdf

Ordningen för vigsel i katolska kyrkan

Äktenskapet: About Us
bottom of page