top of page
  • Skribentens bilddanahnberg

BIBELN - en kort introduktion

Vad är Bibeln? En kort, lärorik och humoristisk beskrivning av Bibeln. Lite om innehåll, tillkomst, författare mm.

Hur skall jag hitta i Bibeln?

Bibeltexterna är uppdelade i böcker, kapitel och verser. Böckerna anges i regel med en förkortning, till exempel 1 Mos 1:1 för första Moseboken kapitel ett.


Den svenska Bibelns tidigaste historia

Det allra tidigaste spåret av en översättning av Bibeln till svenska hittar vi, föga förvånande, i den medeltida klostervärlden. Ett 1500-talsdokument som förvaras på Kungliga biblioteket i Stockholm omnämner en parafraserande återgivning av de fem Moseböckerna (Parafras = ej ordagrann översättning). Denna tillhör ett mycket gammalt skede i den svenska Bibelns historia och anses allmänt ha tillkommit under 1300-talets första del. Somliga menar att verket går tillbaka på magister Mathias, den Heliga Birgittas biktfader, och 1300-talets kanske främste teolog. Det finns paralleller mellan hans arbete med Bibeln och Birgittas uppenbarelser. Andra menar att moseboksparafrasen har sin bakgrund bland dominikaner och då så tidigt som kring år 1300.

En annan utomordentligt intressant uppgift finns i Birgittalegenden. Där sägs det att Birgitta skulle haft tillgång till en Bibel på svenska. Biskop Brask hänvisar år 1525 till denna Bibel, som han i och för sig aldrig har sett, men menar ändå att det redan existerade en sådan och att man kunde använda den som underlag i en ny översättning. Även den av Birgitta så hårt kritiserade kung Magnus Eriksson lär ha haft en bibel på svenska. Förmodligen avses i båda dessa fall den ovan nämnda parafrasen av Moseböckerna. Fysiska bevis saknas helt för att en mer omfattande svensk bibel skulle ha existerat redan på 1300-talet. Men möjligheten finns. Även om de medeltida bibelöversättningarna mest är gjorda för klosterbruk är intresset för sådana, två hundra år före reformationen, mycket anmärkningsvärt. Forskare av idag betonar alltmer att det var den Heliga Birgitta och hennes klosterrörelse som genom sitt gedigna översättningsarbete skapade ett religiöst språk som blev förutsättningen för den första översättningen av Bibeln som helhet år 1541. Därför kan vi katoliker gärna räta på våra ryggar och frimodigt proklamera att de första bibelböckerna till svenska språket var ett katolskt projekt! (ur artikeln från http://franciskus-jonkoping.net/katolikerna-och-bibeln-del-1/ skriven av Emanuel Sennerstrand)

6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page