top of page

KONFIRMATIONEN: Bekräftelsens Sakrament

Konfirmationen (Bekräftelsens Sakrament) bekräftar det kristna livet när man blir vuxen (minst 15 år). Konfirmationen är den kristna...

DE 7 SAKRAMENTEN - en kort introduktion

Ett sakrament är ett tecken, genom vilket Gud vill ge sin kärlek, sitt liv och sin förlåtelse till oss. I sakramenten möter vi Gud, han...

BIKT: Försoningen Sakrament

Vi börjar med en kort film om bikt där Edward Blom berättar om varför han går till bikt. MEN VAD SKA JAG SÄGA TILL PRÄSTEN NU IGEN? ( ur...

Film: Den Helige Ande

En liten film som förklarar den Helige Ande. VEM ÄR DEN HELIGE ANDE? Den helige Ande är svår att greppa och förstå sig på, ungefär som...

Blogg: Blog2
bottom of page